Invaze ruských vojsk na Ukrajinu spustila nevídanou vlnu solidarity. Pokud sami zvažujete, že pomůžete, ale nevíte jak, přinášíme abecedně seřazený přehled organizací, přes které můžete pomoci občanům či armádě suverénnímu státu v boji proti útlaku ruské armády. Pokud vás žádná z níže uvedených možností pomoci neosloví, navštivte webové stránky Nadace Via, která spravuje desítky dalších projektů, na které lze v rámci pomoci Ukrajině přispívat.

ADRA

Pomáhá lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Monitoruje aktuální dění a ve spolupráci s ADRA Ukrajina a dalšími ADRA kancelářemi pomáhá naplnit základní potřeby vysídlených a evakuovaných obyvatel. Peníze jsou a budou použity na přímou pomoc obyvatelům zasaženým konfliktem.

Jak přispět?
Darovací formulář na webu Darujme.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách organizace ADRA.

ARMÁDA SPÁSY

V reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu vyhlásila Armáda spásy v České republice sbírku na pomoc zasaženým obyvatelům. Prostředky budou využity jak na humanitární pomoc v místě, tak na území České republiky pro potřeby lidí prchajících před válkou do naší země. 

Jak přispět?
Darovací formulář na webu Darujme.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách organizace Armáda spásy.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Červený kříž pokračuje v zajišťování zdravotnického materiálu pro zdravotnické týmy na Ukrajině - předává zdravotnický materiál a léčiva, automobily - mobilní ambulance a převozy raněných, zdravotnické stany, chirurgické sety, navigační prostředky a realizuje také projekt Pomoc dětem Ukrajiny.

Jak přispět?
Číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502
Další podrobnosti najdete na webových stránkách organizace Český červený kříž.

ČLOVĚK V TÍSNI

Ihned po začátku invaze začal poskytovat humanitární pomoc na celém ukrajinském území a pomáhat uprchlíkům, kteří po desetitisících přicházeli do České republiky. V současnosti působí na západě i východě Ukrajiny, kam posílá vlaky a kamiony s humanitární pomocí. Uprchlickou vlnu pomáhá zvládnout i v okolních státech, zejména v Moldavsku. 

Jak přispět?
Darovací formulář na stránkách organizace.
Podrobnosti najdete na webových stránkách organizace Člověk v tísni.

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA

Charita ČR dodává materiální pomoc partnerům v oblastech bojů. Pomáhá uprchlíkům na hranicích, na cestě ze země i vnitřně vysídleným. Ve spolupráci s českými úřady poskytuje pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice.

Jak přispět?
Číslo účtu: 55660022/0800, variabilní symbol 104
Darovací formulář na webu Darujme.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách organizace Charita Česká republika.

POST BELLUM - PAMĚŤ NÁRODA

Paměť národa nakupuje vybavení, které zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnost obránců Ukrajiny. Zejména zdravotnický materiál, neprůstřelné vesty, balistické přilby, rukavice, spacáky, stany, vysílačky, baterie, průzkumné drony, termovize a potraviny.

Jak přispět?
Číslo účtu: 123-6318620207/0100
Darovací formulář na webu Darujme.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách organizace Post Bellum - Paměť národa.

UNICEF

UNICEF rodinám na útěku již předal přes 20 tisíc litrů pitné vody. Podél klíčových tras do sousedních zemí zřizuje podpůrná zařízení, kde poskytuje informace a vytváří bezpečné místo pro matky s dětmi. V těchto zařízeních také provádí identifikaci nezaopatřených dětí a zajišťuje jim bezpečí. Současně UNICEF spolupracuje s lokálními autoritami a umisťuje humanitární pomůcky do devíti strategických oblastí na východě, západě a centrální části země. Ty budou pokrývat akutní potřeby lidí bezprostředně prchajících před konfliktem. V oblastech Kramatorsku, Novohrodivky, Marupolu, Mariinky a Bakhmutu fungují mobilní týmy, které poskytují nezbytnou zdravotnickou pomoc. Na výzvu lokálních autorit také rozváží vodu.

Jak přispět?
Číslo účtu: 11771177/0300, variabilní symbol 829
Darovací formulář na webu Darujme.
Darovací formulář na stránkách organizace.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách organizace UNICEF.

VELVYSLANECTVÍ UKRAJINY V ČR

Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. V koordinaci se státními orgány, HK ČR, AOBP a ukrajinskou ambasádou bude zajištěna zákonem určená administrativa a následná logistika dodání.

Jak přispět?
Číslo účtu: 304452700/0300
Další podrobnosti najdete na facebookových stránkách Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.