Proč důvěřovat zpravodajství EuroZprávy.cz

 

Vážení čtenáři, váš zájem o tuto stránku svědčí o tom, že byste se rádi dozvěděli podrobnosti o serveru EuroZprávy.cz a lidech, kteří se každý den podílí na tvorbě jeho obsahu tak, aby byl co nejkvalitnější a zároveň zprostředkovaný co nejrychleji. Rádi bychom vám proto poodhalili něco málo z pozadí fungování webu a zároveň odpověděli na některé vaše dotazy.

Jak redakce serveru EuroZprávy.cz pracuje?

Redakce serveru EuroZprávy.cz se skládá z lidí z celé republiky i ze zahraničí. Někteří se podílejí na tvorbě každodenního zpravodajství, jiní jsou občasnými přispěvateli, jedni zpravodajství vytvářejí, druzí editují, další mají na starosti audiovizuální záležitosti, všichni ale mají jedno společné. Snaží se vám, čtenářům, předkládat kvalitní a rychlé zpravodajství z domova, ze světa a z dalších odvětví života tak, abyste na našem webu našli vždy to nejdůležitější, co se během dne stalo, v přehledné a stravitelné formě.

Redakce ke své práci také využívá špičkovou moderní techniku a sídlí v newsroomu centru Prahy, není však omezena lokálně. Své zpravodaje má v regionech a využívá i přeshraniční spolupráce. Ne všechny zprávy však vytváří sama. Naprostá většina domácích i světových velkých zpravodajských webů používá ke své práci i agenturní zprávy, například ČTK, Reuters, AP či jiné. Není tajemstvím, že i EuroZprávy.cz s některými agenturami spolupracují a v rámci platné licence využívají i jejich fotografie či zpravodajství.

Nikdo však není neomylný a i my můžeme udělat chybu. Proto velmi vítáme zpětnou vazbu svých čtenářů, kteří mají možnost redakci neprodleně kontaktovat, například skrze následující e-mailové adresy, a na případný omyl nás upozornit. Každé takové hlášení bereme velmi vážně a neprodleně se jím zabýváme. 

Jaké hodnoty redakce vyznává?

EuroZprávy.cz vznikly jako projekt, který si dal za cíl být nestranný a nezávislý. Naše redakce se inspiruje u světově nejúspěšnějších médií, jako je BBC, CNN, Politico nebo The Guardian. Zároveň se striktně drží etického kodexu, kterým se například zavazuje informovat o skutečnostech objektivně a pravdivě, tedy ověřovat si je u nezávislých zdrojů.

Je ale třeba mít na paměti, že jsme pouze lidé, a navíc nejsme schopni být v jednu chvíli všude, kde se něco stane. To může být problematické zejména v případě informací ze vzdálených zemí, kde se musí naprostá většina zpravodajských serverů opírat o tvrzení, která si sama nemůže tak jednoduše ověřit. Rozpočty českých médií jsou oproti těm největším světovým gigantům mizivé, a přinášet aktuální každodenní informace z rizikových či méně dostupných míst si tak může dovolit jen zlomek těch největších světových deníků. U některých informací je tedy třeba opřít se o tvrzení jiných, důvěryhodných zdrojů, což ale neznamená, že by se je redakce nepokoušela sama ověřit.

Ve všech případech ale redakce nepromítá do zpravodajství své názory, soudy či hodnocení. Vyjma publicistických typů článků předkládá čtenářům nestranné informace neovlivněné politickým smýšlením redaktorů či jejich osobními hodnotami. Každý redaktor, kterého naše redakce přijme, musí umět na profesionální bázi odpoutat své vnitřní přesvědčení od zpravodajství, které vytváří, tak, aby čtenáři přinášel stručná a jasná fakta.

Zastáváme liberální pravicové myšlení s velkým smyslem pro právo, právní stát a spravedlnost, což v praxi znamená, že pokud dojde k nějaké křivdě, jediným arbitrem v této situaci je nezávislý soud. I proto musí naše vydavatelství občas při nekalých praktikách sáhnout po soudní cestě.

Kdo za redakcí stojí?

V Česku existují dva typy mediálního pozadí. Jeden typ tvoří velké mediální domy s majetnými provozovateli, druhý je složen z menších zpravodajských portálů, které však téměř pravidelně vykazují až milionové ztráty. Za redakcí serveru EuroZprávy.cz nestojí novodobí čeští oligarchové ovlivňující českou politickou scénu či státní zakázky, ale ani milionové dluhy.

Zpravodajství provozuje akciová společnost INCORP a.s., jejímž akcionářem je český investiční podnikatel nemající žádné politické ambice či skryté ekonomické úmysly. Řádně odvádějící platby za zaměstnance a platící daně v České republice. Samotný server vznikl v roce 2009 na základě vášně a touhy provozovat v Česku zpravodajství, které se bude vymykat výše zmíněným zavedeným typům provozovatelů, ale zároveň bude odvádět stejně kvalitní práci. Cílem vždy bylo a je přinášet vyvážené nezávislé zpravodajství, filtrovat informace,  eliminovat nepravdy, propagandu a odhalovat skutečný stav událostí. To je hnací motor, který žene majitele i nezávislou redakci kupředu.

Jak si na sebe tedy vyděláme?

Provoz serveru EuroZprávy.cz je hrazen výhradně z reklam. Majitelé ani redakce nemají jiné zdroje příjmů, server nepobírá žádné dotace a do společnosti nejsou nalévány peníze ani jinými, skrytými cestami.

Proč jsou na webu reklamy?

S touto otázkou se potýká každý český zpravodajský web, a odpověď je v zásadě vždy podobná. Reklamy totiž umožňují serverům, nejen těm zpravodajským, fungovat. Platí technické zázemí, prostory, redaktory, fotografy, vedení společnosti a další součásti kolosu, jehož provozování je náročnější, než se může na první pohled zdát. Každá redakce potřebuje ke své činnosti řadu programů, nákladnou techniku, a i výše zmíněné agenturní zpravodajství není levná záležitost, naopak jde o často velmi drahou položku.

Reklamy nám umožňují toto všechno financovat a předkládat vám, čtenářům, výsledný obsah naší práce zdarma, zatímco na jiných serverech najdete část zpravodajství skrytou za placenou sekcí. Netajíme se však tím, že v budoucnu se i server EuroZprávy.cz touto cestou vydá, neboť jde o jednu z mála možností, jak udržet zpravodajství nadále odpoutané od neetických na finančních tocích.

Proč vídám podvodné či nevhodné reklamy?

Je běžnou praxí, že se weby nezaměřují jen na prodej reklamního prostoru po vlastní ose, ale spolupracují i s řadou dodavatelů, mezi které patří například Seznam nebo Google. Provozovatelé webů pak mají omezenou možnost ovlivnit, jaká reklama se bude čtenářům zobrazovat. Ačkoliv obecně reklamu nepovažujeme za nic špatného, od jakékoliv podvodné či nevhodné reklamy se distancujeme a snažíme se takovou situaci vždy obratem řešit. Jelikož však za reklamu nese odpovědnost primárně její dodavatel, je pro nás složitější a časově náročnější takovou reklamu odhalit a zakázat. I přesto máme v rámci týmu odborníky, kteří se tomuto věnují.

Naše zpravodajství přitom dbá na tzv. Brand safety, neboli bezpečnost či reputaci značky. Pečlivě proto dodržujeme doporučená opatření, jejichž cílem je chránit pověst inzerentů před negativním vlivem nevhodného obsahu při online inzerci. Tuto záležitost bereme velmi vážně a v maximální možné míře se snažíme vytvářet takový obsah, vedle kterého inzerenti budou inzerovat pravidelně a rádi. 

Jak se vaše redakce staví k dezinformacím?

Velmi negativně. Dezinformace odmítáme a několik let popíráme či vysvětlujeme a vyvracíme. Dezinformace, hoaxy a fake news do zpravodajství a ani obecně do společnosti nepatří a prostor jim dáváme pouze v případě, kdy je vyvracíme. Této činnosti se přitom věnujeme podstatně více, než většina tuzemských médií, protože je vnímáme jako ohrožení demokracie a zároveň se podílí na tom, že důvěra v média je v České republice neuspokojivá.

Je však nesmírně důležité umět dezinformaci rozlišit. Za cílenou manipulaci s pravdou a veřejností nelze považovat chybu redaktora nebo agentury. Stejně, jako může každý udělat gramatickou chybu, může dojít i k chybě faktické. Ačkoliv naše zpravodajství má metody, kterými se snaží všemožně zabránit, aby se neověřený text dostal do oběhu, nikdy nelze vyloučit, že se něco takového nestane. V tu chvíli je třeba mít na paměti, že se nejedná o snahu čtenářům lhát nebo je oklamat, ale o chybu, kterou obratem opravíme, jakmile si jí všimneme nebo jsme na ni upozorněni.

Jak vaše redakce pracuje se sociálními sítěmi?

Pro komunikaci s našimi čtenáři využíváme přednostně v Česku stále nejpopulárnější sociální síť, a tou je Facebook. Ačkoliv naše zpravodajství najdete i na jiných platformách a jejich počet se bude nadále rozšiřovat, největší základnu čtenářů a příznivců máme na Facebooku, což s sebou nese i jisté závazky.

Mnoho médií totiž diskuze žádným způsobem nemoderuje, a to jak interní na svém webu, tak na sociálních sítích. EuroZprávy.cz jdou opačnou cestou a domníváme se, že když se iniciativy nedokáží chopit provozovatelé sociálních sítí, je třeba, aby zodpovědnost za ně převzala sama média.

Pochopitelně ctíme právo na svobodu slova a svobodu názorů. Myslíme si ale také, že nadměrné množství vulgarit, výhrůžky či záměrné šíření nepravdivých zpráv, do slušné diskuze nepatří, a proto takové příspěvky aktivně odstraňujeme a uživatele, kteří je aktivně vytvářejí, jsme nuceni blokovat. Máme zájem o diskuzi, která bude sloužit k slušné výměně názorů na úrovni, a takovou i podporujeme.

Proč tedy vašemu zpravodajství důvěřovat?

EuroZprávy.cz vytváří tým lidí se zkušenostmi ze světa novinařiny, politiky, společnosti, ekonomiky, vědy, techniky a dalších oblastí, s nimiž se na denní bázi setkává každý z nás. My se snažíme všechny novinky v těchto tématech co nejrychleji a nejkvalitněji zpracovat tak, abychom je mohli přednést vám, čtenářům, v takové podobě, abyste při čtení našeho zpravodajství byli informováni o všem podstatném, co se během celého dne stane u nás i ve světě.

Na rozdíl od jiných tuzemských médií za námi nestojí agrární, uhelní či realitní oligarchové, ani za sebou nevlečeme mnohamilionové dluhy, jsme zdravě fungující ryze česká společnost, která nemá zájem se nijak etablovat na politické sféře či ovlivňovat dění v Česku různými nepatřičnými tendencemi. Našim cílem je ověřené, kvalitní a rychle zpravodajství, neboť věříme tomu, že právě takové naši čtenáři ocení. Proto budeme rádi, pokud i oni vloží svou důvěru v nás.