Výstavba hradu Vysoký Chlumec, aneb když se dílo nevyvede napoprvé

Původní středověký hrad Vysoký Chlumec se tyčí na vysokém kopci nedaleko Sedlčan. Již téměř 640 let je přirozenou dominantou zdejšího kopcovitého kraje. Vybudování hradu na tomto místě, který navíc ve své době představoval velice výstavné a pohodlné sídlo, se zdá zcela logické, přitom byly zjevně s jeho výstavbou problémy, jelikož byl nakonec vystavěn jinde, než se zprvu plánovalo.

Hrad Vysoký Chlumec
doporučujeme

Zámek, původně hrad Vysoký Chlumec, se nachází ve Středočeském kraji v okrese Příbram. Areál hradu je situován na vysokém, v krajině dominantním žulovém kopci v nadmořské výšce cca 520 m. Kdy přesně byl hrad založen, není známo. Samotné pojmenování Chlumec se v písemných pramenech poprvé uvádí v 1. polovině 13. století, konkrétně v roce 1235, kdy je zmiňován jistý Mrakota z Chlumce.

První doklad o hradu hovoří v roce 1382, kdy se v deskách dvorských zmiňuje purkrabí Zbyněk z Chlumce. O tři roky později v roce 1385 je zmiňován přímo majitel hradu Purkart z Janovic, který je považován za stavitele hradu. Jednalo se oblíbence krále Václava IV. V 90. letech 14. století získal Purkart post zemského soudce a nakonec i nejvyššího purkrabí, což poukazuje na jeho společenské postavení i jistou nutnost reprezentace.

Jak ukázal nedávný archeologický výzkum, Purkrat zřejmě zamýšlel svůj hrad vystavět jinde. Konkrétně na nedalekém Pačíském vrchu odhalil výzkum pozůstatky hradu, který nikdy nebyl dokončen. S jeho výstavbou bylo pouze započato v podobě úpravy terénu a vybudováním základní fortifikace. Ještě přes započetím výstavby kamenných konstrukcí však byla lokalita opuštěna. Nezdařená fundace ukazuje mnoho podobností s dispozicí hradu Vysoký Chlumec. Jde například o stejnou velikost a orientaci stavby ve směru západ–východ. Odlišným prvkem je typ fortifikace, kdy v případě Pačísky je zastoupen příkop, zatímco na Vysokém Chlumci byl vybudován parkán, což zjevně svědčí o mladší genezi hradu.

Otázkou stále zůstává, proč nebyl hrad v této lokaci dokončen a proč došlo k jeho přesunu do míst dnešního Vysokého Chlumce. Důvodů mohlo být jistě více, v prvé řadě šlo zjevně o nevhodný stavební materiál a podloží, jelikož horu Pačísku tvoří pro stavební účely poměrně nevhodné metamorfované horiny (ruly apod.), na rozdíl od příhodnějších magmatitů (žulových vyvřelin), na kterých byl vybudován Vysoký Chlumec. Dále mohlo jít například o politické důvody v rámci rozšiřujícího se dominia a těsné blízkosti města Sedlčan a rožmberského panství.

Původní staveniště, pocházející snad již ze 70. či z přelomu 70. a 80. let bylo opuštěno a hrad byl nakonec vystavěn před rokem 1382 v místech dnešního Vysokého Chlumce. Zajímavé je, že si zjevně udržel původní zamýšlenou podobu, kterou představovala tzv. dvoupalácová dispozice. Tu tvořily dva protilehlé paláce, svírající mezi sebou nádvoří, vymezené po zbylých stranách hradbou, která též spojovala oba paláce. Západní palác byl příčný a jednotraktový. Východní palác byl hlubší a proporcionálně značně ovlivněn zužujícím se a stoupajícím skaliskem hradního vrchu. Pro určitou představu, jak hrad kdysi vypadal, může posloužit ikonografický pramen v podobě renesanční rytiny od Jakuba Willenberga.

V majetku potomků Purkarta zůstal až do konce 70. let 15. století, kdy se dostává na dlouhý čas do rukou rodu Lobkoviců. Za jejich časů, především v polovině 16. století a v polovině 17. století došlo ke stavebním úpravám, které si však kladly za cíl pouze zvýšit obytné a provozní kvality sídla bez razantních úpravách původního dvoupalácového hradního jádra. Jeho charakter se pozměnil až vlivem úprav na konci 17. století, kdy došlo ke zborcení východní paláce a do jeho zbytků byla vestavěna kaple.

I přes tyto úpravy je původní podoba hradu jasně zřetelná a obě lokality tak přináší jedinečnou ukázku výstavby a stavebního vývoje panského sídla.

Loading...
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Vše páchne hnilobou, jídlo nelze pozřít. Následky covidu si lidé nesou…

19.10.2020 14:59 Osmatřicetiletá Chandra Drewová z USA byla v dubnu pozitivně testována na nový typ koronaviru. S…

Boje v Karabachu: Kardashianová posílá peníze Arménii, fotbalista apeluje…

19.10.2020 07:49 Představitelé početné arménské diaspory, mezi něž se řadí i televizní hvězda Kim Kardashianová, si…

Majitel zámku Bítov byl velký podivín, ale ještě větší vlastenec

18.10.2020 14:30 Historie hradu Bítov sahá až do časů přemyslovských knížat. Z raně středověkého hradu se postupně…

GLOSA: Jak jsem začal cvičit

18.10.2020 12:20 Zhlédnutí několika video tutoriálů. Sepsání si jasného plánu. Zařízení si permanentky. Zakoupení…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama