Úspěšné sporty se budou moct těšit na větší podporu. Vytipuje je Hniličkův úřad

Sporty, ve kterých jsou čeští sportovci úspěšní, se budou moct v následujících letech těšit na větší finanční podporu ze strany státu. Zároveň by mělo dojít ke změnám ve fungování resortních sportovních center. S tím vším počítá akční plán Národní sportovní agentury (NSA) o rozvoji sportu v letech 2020 a 2021, který v pondělí schválila vláda.

sport

Součástí tohoto schváleného akčního plánu je i navýšení státních dotací na sport, jež jsou určeny především pro obnovu a rozvoj sportovních zařízení. Je však otázka, zda se s tímto bude počítat i po aktuální koronavirové krizi, po které nepochybně dojde na šetření.

Co se týče toho, jaký sport bude mít větší finanční podporu ze strany státu, tak takové sporty bude mít na starost Milan Hnilička a spol. vytipovat a to nejpozději do července tohoto roku. "Předpokladem pro další úspěchy sportovní reprezentace je jasně vymezit okruh sportů, které budou do tohoto systému zařazeny. Česká republika je příliš malá na to, aby ve stejném rozsahu podporovala všechna sportovní odvětví. Proto si NSA klade za cíl vytipovat a definovat sporty (odvětví), k nimž máme dostatečné zázemí, zkušenosti a předpoklady, abychom mohli dosahovat sportovních úspěchů," pííše se v akčním plánu.

Agentura uvádí za příklad země Maďarska, Velké Británie a Norska, kde postupují ve financování jednotlivých sportů podobným způsobem. Ovšem ani úspěšní sportovci z ostatních odvětví, nejenom těchto preferovaných, by neměli podle akčního plánu přijít zkrátka. Plán totiž počítá s tím, že těmto sportovců by měly být vytvořeny lepší podmínky. Dojde tak i ke zlepšení resortních sportovních center, kterými jsou Dukla (spadající pod ministrstvo obrany), Olymp (ministerstvo vnitra) a Vysokoškolské sportovní centrum (ministerstvo školství). Právě v těchto centrech se připravuje většina sportovních reprezentantů.

Změna u nich by měla spočívat především ve financování a činnosti. "Stávající pravidla resortních sportovních center (RSC) jsou již nevyhovující podmínkám a příprava nových pravidel přispěje zejména k vyšší efektivitě vzájemné spolupráce, koordinace a propojení činnosti jednotlivých RSC," argumentuje se ze strany autorů akčního plánu.

Kromě reprezentantů akční plán myslí i na rozvoj sportu pro všechny ostatní. Bude podporovat tak nejen širokou základnu výkonnostních sportovců, ale i školní a univerzitní sport, kde by mělo dojít taktéž k většímu rozvoji. Stejně jako u pohybové gramotnosti, se kterou by se mělo začít již od útlého věku a tak akční plán počítá se zapojením kvalifikovaných sportovních odborníků do mateřských škol, kde tak budou mít na starost pohybové aktivity a dovednosti dětí.

Dalším důležitým bodem tohoto akčního plánu je pak rozvoj sportovní infrastruktury. Jak uvádí Česká unie sportu, tuzemská sportovní zařízení jsou průměrně stará 49 let, neboť většina z nich byla postavena před rokem 1989. "Je nutné, aby se tento stav změnil a sportoviště a sportovní infrastruktura prošla modernizací, resp. byla dobudována a získala parametry odpovídající současným požadavkům a normám a reflektovala taktéž trendy, které jsou v současné době očekávané," dodali k tomu autoři akčního plánu.

S tímto problémem je pochopitelně spjata výše finančních prostředků ze státního rozpočtu, která míří do sportu. Pro letošek může tuzemský sport počítat s částkou 8,517 miliardy korun, přičemž pro příští rok se počítalo s navýšení této částky o 72 milionů. Ještě před tím, než vypukla koronavirová krize, počítalo se s tím, že se částka věnovaná sportu navýší na 10,152 miliardy, z toho by měly jít peníze hlavně právě na investice do infrastruktury.

Akční plán pak dodává, že by se mělo zamyslet nad novým zákonem o sportu vzhledem k jeho zastaralosti. Proto se pracuje na analýze současného stavu a potřeb, která by měla být hotova do konce roku 2021 a ktereá by měla být podkladem pro tvorbu právě tohoto zákona.

Související:

Právě se děje