EuroZprávy.cz s Městskou částí Prahy 2 odhalily pamětní desku generálu Janouškovi. Britové mu jsou vděční, řekl velvyslanec

Armádnímu generálu Karlu Janouškovi se dostalo obrovské pocty. Vydavatelství INCORP a.s., do jehož portfolia patří mainstreamový zpravodajský server EuroZprávy.cz, odhalilo jedinému československému leteckému maršálovi RAF dnes dopoledne ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 a starostkou Janou Černochovou (ODS) pamětní desku. Plaketa připomíná vojákovu statečnost i nelehký osud, kdy po komunistickém puči pobyl v bolševických kriminálech dvanáct let. Na slavnostní akt k domu v Malé Štěpánské 5 na Praze 2, kde hrdina také žil, přijela i Jeho Excelence Nicholas Stewart Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. „Nikdy nepřestaneme být československým válečným letcům v RAF vděční za jejich nasazení v bitvě o Británii. Jedním z hlavních lídrů triumfu byl právě pan generál Janoušek,“ řekl ambasador.

Starostka Městské části Prahy 2 Jana Černochová, Jeho Excelence Nicholas Ste-wart Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a redaktor mainstreamového zpravodajského serveru EuroZprávy.cz Petr Třešňák právě odhalují generálu Karlu Janouškovi pamětní desku, a to před domem v Malé Štěpánské, kde hrdina žil.

Chystané slávy se nemohl dočkat. Téměř hodinu před odhalením pamětní desky generálu Karlu Janouškovi před domem v pražské Malé Štěpánské 5 na Praze 2 postával devadesátiletý Jan Adámek, bývalý letecký technik. I on zažíval velký den. „Když mně bylo čtrnáct let, tak jsem s panem generálem osobně hovořil. Právě v srpnu roku 1945, kdy přiletěl z Velké Británie, se u mě zastavil, a to na slavnostní přehlídce konané na Staroměstském náměstí. Dodnes mě fascinuje, jak takový frajer naslouchal neznámému klukovi. Vybavuji si, jak z něj tehdy čišela euforie.“ Adámek, jehož komunisté společně s rodiči perzekuovali za vydávání protirežimnímu časopisu, se nemůže smířit s osudem, jaký bolševici jeho vzoru nachystali. „Odsoudit takového hrdinu nejdříve na smrt a potom na doživotí, je obyčejné svinstvo. Karel Janoušek byl přitom bezvadný člověk. Jednalo se o legionáře, spravedlivého a čestného chlapa, jehož slovo vždy platilo.“

Byl i vizionářem, při debatách doma varoval před Čínou

Na obrovskou křivdu, které jediný československý letecký maršál RAF musel po Únoru 1948 čelit, vzpomněla starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová (ODS), kandidátka na ministryni obrany ve Fialově budoucím kabinetu. „Místo, aby takoví lidé, jakým byl pan generál, se těšili od autorit uznání, tak komunisté jej degradovali nejen vojensky, ale i lidsky. Stejně jako jeho kolegové z RAF byl po převratu sledován a pak na léta uvězněn. Dnes mu splácíme alespoň malý morální dluh,“ konstatovala. Expertka na armádu, která pravidelně na Dvojce uctívá vojenské hrdinné veterány, ve svém projevu poděkovala zpravodajskému serveru EuroZprávy.cz, které se na vyzdvihnutí jména Karla Janouška výrazně podílely. „Můj vděk patří především redaktorovi Petru Třešňákovi, od něhož impuls odhalit pamětní desku na domě v Malé Štěpánské vzešel a projektu jako rodák z Dvojky věnoval množství času. Jsem ráda, že se na osobu Karla Janouška zaměřil a píše o něm čtivé texty i reportáže,“ prohlásila.

Z velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Nicholase Stewarta Archera čišela hrdost, že na slavnostním aktu, v den padesátého výročí smrti generála Karla Janouška může být osobně přítomen. Jeho Excelence ocenila statečnost všech válečných československých letců v RAF a ujistila, že Velká Británie na jejich odvahu nezapomíná. „Nepřestaneme jim být nikdy vděčni, mají výrazný vliv na vítězství v bitvě o Británii, na němž se podílel pan generál Karel Janoušek. Byl architektem československých letců, jímž v RAF velel. Jeho jméno si zaslouží respekt a neskonalou úctu.“ Ambasador rovněž vzpomněl, že Karel Janoušek se dodnes zasloužil o dobré vztahy mezi Velkou Británií a Českou republikou, kterým položil základ. „Je vlastně otcem bezpečnosti a obrany mezi oběma státy, a to bychom neměli nikdy ignorovat. Britové jsou mu vděční a vždy k němu budou obdivně vzhlížet.“ Aby vzdal vojákovi co největší úctu, projev přednesl v českém jazyce.

Redaktor zpravodajského serveru EuroZprávy.cz Petr Třešňák zdůraznil, že mnozí v zemi ani netuší, jakéhohrdinu měli ve vojákovi Karlu Janouškovi. „Jeho jméno není spjato se stíhacími esy, která v bitvě o Británii z nebe sestřelovala jeden nepřátelský stoj za druhým. Byl výjimečným taktickým stratégem, a to díky své specializaci na meteorologii, kterou na Karlově univerzitě vystudoval.“ Třešňák vyzdvihl, že ani nacistická a komunistická diktatura generála nezlomila. Připomněl, že Němci mu na znamení pomsty vyvraždili téměř celou rodinu, včetně milované ženy Anny. Nikdy však nezahořkl, a to ani po propuštění z komunistického vězení, kdy měl existenční problémy, a proto v důchodovém věku musel tahat těžký nábytek, aby se uživil.

Přesto se na jeho tváři neustále objevoval úsměv i zdravá ironie. „Jistě by mu udělalo radost, že se komunisté ve volbách nedostali do Poslanecké sněmovny,“ mínil Třešňák. Žurnalista reagoval i na Janouškův rozhovor z šedesátých let, který poskytl anglickému novináři Peteru Hannovi z The Sunday Express. Tehdy si voják posteskl, že byl kdysi úplně nahoře, ale nyní už zůstane dole. „Pane maršále RAF a armádní generále Karle Janoušku, chceme vás i padesát let po vaší smrti ubezpečit, že EuroZprávy.cz společně s Městskou částí Praha 2 a její starostkou Janou Černochovou nedovolí, abyste zůstal dole. V našich myslích i srdcích jste úplně nahoře. Jste pýchou této země.“

Slzy dojetí musela přemáhat i generálova praneteř Mahulena Křenková, která s maršálem do svých třinácti let vyrůstala. Často jej po propuštění z vězení v roce 1960 navštěvovala právě v domě v Malé Štěpánské, kde generál Janoušek také se svou švagrovou Marií Fenzlovou žil. „Vůbec jsem netušila, jak velké emoce mě při dnešní slavnostním aktu pohltí. Sotva mohu mluvit.“ Jeho příbuzná ukázala na okna v prvním patře, kde bydlel. „I když jsem byla malá holka, pamatuji, jak za strýčkem neustále chodili jeho kolegové, kteří rovněž bojovali v Británii. Často rozebírali tehdejší politickou situaci. A pan generál jednou řekl větu, jako by viděl do budoucnosti. Prohlásil, že nebezpečí nespatřuje jen v Sovětském svazu, ale hlavně jej cítí ze strany Číny. Byl to i vizionář,“ prohlásila Křenková, která za zájem ohledně osoby jeho prastrýce poděkovala zpravodajskému webu EuroZprávy.cz i Městské části Praha 2 a starostce Janě Černochové.

Bývalého zpravodaje Hlasu Ameriku akce uchvátila

Krátce po čtvrt na jedenáct došlo k odhalení pamětní desky generála Karla Janouška, a to na zdi domu v Malé Štěpánské 5 na Praze 2. Plentu strhla trojice ve složení Jana Černochová, Nicholas Stewart Archer a Petr Třešňák. „Pamětní deska vypadá velmi krásně,“ řekla Jeho Excelence Nicholas Stewart Archer. Starostka Jana Černochová s ambasadorem souhlasila. „Vyvedla se a moc se mně líbí na ní nápis Přes překážky ke hvězdám. K panu generálovi se naprosto hodí.“

Pietní věnec položil pod pamětní desku i velitel Vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Petr Mikulenka. „Pan armádní generál Karel Janoušek je v letectví pojmem, a proto považuji za profesionální i lidskou čest, že mu mohu vzdát hold. Nejedná se jen o fráze. Armáda si jej velmi cení, vždyť jeden náš Airbus nese jeho jméno a čestný název se jménem armádního generála Karla Janouška zdobí i 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Karel Janoušek je pro mě symbolem vzdělanosti, rozhodnosti a statečnosti.“ Velitele Vzdušných sil Armády České republiky zaujal jeho příběh i po lidské, morální stránce, kdy z uznávaného odborníka se stal vězeň režimu. „Jeho příběh v sobě nese obrovskou tragédii, ale je obdivuhodné, že všechny křivdy ustál a se vším se vyrovnal, Byl to nejen hrdinný voják, ale i opravdový chlap, na něhož jsem pyšný,“ uvedl generálmajor Petr Mikulenka exkluzivně pro EuroZprávy.cz.

Osobnost Karla Janouška nenechala chladným ani Jolyona Naegeleho, bývalého zpravodaje Hlasu Ameriky a velkého přítele Václava Havla. Respektovaný žurnalista byl čestným hostem zpravodajského webu EuroZprávy.cz, který jej osobně na akci pozval. „Jsem dojatý, jak byla celá akce pojata. Je důležité, aby Češi věděli, kdo byl Karel Janoušek a o co se zasloužil. Bohužel, zejména mladá generace má už jiné zájmy i starosti, a tak se podvědomí o letcích RAF a jejich slávě pomalu vytrácí. Proto považuji za skvělé, že se najde tým lidí z vaší redakce, který společně s Prahou 2 jeho jméno veřejnosti připomenou. Děláte záslužnou práci,“ ocenila legenda éteru, která za totality neustále upozorňovala na porušování lidských práv v tehdejším socialistickém Československu. Proto byl sledován i StB, jejímuž tlaku musel čelit.

Slova uznání po odhalení pamětní slyšel výtvarník Petr Císařovský, který plaketu zhotovil, a EuroZprávy.cz ji společně s Městskou částí Praha 2 i finančně podpořily. „Nejsložitější bylo najít motiv. Proto jsem musel o generálu Janouškovi nastudovat řadu článků a publikací, abych mu porozumněl. Za klíčový motiv desky jsem zvolil lva, ale nechtěl jsem ho kopírovat ze státního znaku, tak jsem si vytvořil svého.“ Umělec na díle pracoval od podzimu loňského roku, kdy jej napadaly první představy. Někdy mu šla práce lépe, jindy hůře. „Záleželo, zda jsem měl invenci. S písmem mně hodně pomohl kolega Karel Haloun.“ Císařovský udělal pamětní desku z nerezu, aby odolala všem meteorologickým vlivům jako dešti či sněhu. „Jelikož se jedná o letce, tak jsem desku kolem jeho jména vyleštil, což má znamenat nebesa.“

Emoce se v závěru akce objevily u válečných veteránů. „Je obdivuhodné, jak paní starostka Černochová pamatuje na Dvojce na naše zesnulé kamarády. Uznání si ale nyní, stejně jako EuroZprávy.cz, zaslouží za připomenutí pana generála Karla Janouška. Moc za takovou aktivitu děkujeme,“ shodli se.

Dopravu v Česku komplikuje sníh. Přehled po krajích

30.11.2021 09:43 Na mokrých silnicích se dnes může místy tvořit náledí, ve výše položených oblastech pak sněhové…

Exploze pumy u nádraží v Mnichově: Čtyři zranění, nejezdí vlaky

01.12.2021 15:40 Exploze na staveništi poblíž vlakového nádraží v Mnichově zranila čtyři lidi, z toho jednoho vážně.…

Příznaky varianty omikron se liší od varianty delta

29.11.2021 14:41 Příznaky lidí infikovaných variantou koronaviru omikron se liší od těch nakažených variantou delta.…

Nový premiér Fiala svolal první neformální jednání své nastupující vlády

30.11.2021 22:00 Nový premiér Petr Fiala (ODS) na dnešek svolal první neformální jednání své nastupující vlády,…

Lékař napsal ostrý vzkaz odpůrcům očkování. Nebral si servítky

16.11.2021 18:55 Lékaři kvůli pokračující pandemii covidu-19 zažívají obrovský nápor. Přeplněné jsou nejen nemocnice…

Soud zrušil v některých případech povinnost vyplnit příjezdový formulář

01.12.2021 13:42 Městský soud v Praze dnes zrušil část opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého musí lidé…

Ve Slaném se na náměstí zřítil vánoční strom

30.11.2021 16:01 Na Masarykově náměstí ve Slaném se dnes po poledni zřítil vánoční strom. Může za to větrné počasí,…

Vila Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy v osmém pokusu vydražena

30.11.2021 14:50 Aktualizováno Vila odsouzeného Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy byla dnes vydražena za 21,38 milionu korun…

Průzkum: Od trávení zimní dovolené v ČR zhruba pětinu Čechů odrazují…

29.11.2021 13:47 Od trávení zimní dovolené v tuzemsku 23 procent Čechů podle průzkumu státní agentury CzechTourism…

V Praze se sešly tři tisíce odpůrců protiepidemických opatření

28.11.2021 17:50 Aktualizováno I přes nepříznivé počasí se dnes na pražské Letenské pláni sešly stovky odpůrců vlády a opatření…

Pokud OC ohraničí jídelní zóny, budou moci fungovat, tvrdí asociace

27.11.2021 18:58 Pokud obchodní centra ohraničí jídelní zóny od ostatních prostor pevnou a jasnou bariérou, aby…

Prodejci ze zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl Havlíček

27.11.2021 16:30 Prodejci a provozovatelé zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl dnes na twitteru…

Na Černé hoře v Krkonoších chtějí v pátek 3. prosince zahájit lyžařskou…

27.11.2021 15:22 Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou by chtěl v pátek 3. prosince zahájit v areálu…

Stát dostal tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan

27.11.2021 14:30 Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v…

Ústavní soud se příští týden vyjádří k zastavení stíhání Štrougala a…

27.11.2021 12:58 Ústavní soud (ÚS) příští týden v pátek vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti proti zastavení stíhání…

Související:

Právě se děje

reklama