PŘEHLED: Důchodová reforma, konec nošení průkazů, vysokorychlostní tratě. Co plánuje nová vláda?

Nově vznikající vládní koalice plánuje stanovení stropu daňového zatížení, zpřísnění rozpočtových pravidel, splnění podmínek pro přijetí eura v zájmu zdravých veřejných financí, výstavbu vysokorychlostních železnic jako prioritu, možnost firem vést účetnictví v eurech, zachovat limity těžby uhlí, přijetí zákona o podpoře bydlení nebo zrušení povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Vyplývá to z koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, které dnes podepsali lídři koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.

Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.

Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn. mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.

Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.

V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.

V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.

Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.

Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok volebního období touto formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.

V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.

Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu

Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti, penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.

"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.

Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.

Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně orientovaná výuka.

Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.

Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery.

Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost", která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná správa zaměstnávat odborníky.

V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.

Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.

V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.

Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění

Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou má ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní souvisí plán transformace Státního zdravotního ústavu.

V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.

Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou valorizaci.

Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci mezi sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.

Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v úhradách poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data zveřejňovat. Slibuje také monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.

Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.

Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a pravidla pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o lékárenství.

Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm poskytovanou jednou osobou.

Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním postižením.

Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné financování služeb pro závislé.

Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.

Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní podmínky mladých lékařů a jejich odměňování.

Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat produkci lokálních potravin.

Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s rizikem rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.

Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic

Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované plodiny na deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.

V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké společnosti nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.

U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v kuse. Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.

Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.

Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako například kompenzace za ovoce zničené mrazem.

V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal spolufinancování na projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.

Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek," dodává materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles cen dříví.

Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích

Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního řádu, přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily strany také další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé protikorupční organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.

Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní rekodifikaci je potřeba politický konsensus napříč stranami.

Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly kabinet protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a Piráti se Starosty chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.

Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale již dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který bude sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.

V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur. Reformovat chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů," napsali v dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela zákona o střetu zájmů. Stačí je jen posunout dál.

V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.

Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice. Plánuje také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.

Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů

Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a neprolomitelné, uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.

"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti," uvádí nová koalice ve svém programu.

Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky," uvádí koalice.

Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny," stojí v koaličním programu.

Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí koalice. Chce také posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.

Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat," uvedla koalice.

Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách. "Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU.

Související

Na Václavském náměstí se o víkendu protestovalo proti Fialově vládě. (16.9.2023) Glosa

Události Petra Nutila: Vyhasínající Rajchl a ústavní Orel v hnízdě

Moji milí, čím začít jiným, než úplně čerstvou zprávou! Další demonstrace uspořádaná Jindřichem Rajchlem proběhla. A tak to má být, žijeme ve svobodné zemi, kde si každý může protestovat proti čemu chce. Tentokrát se už pod vedením tohoto pána neprotestovalo proti bídě, ale vládě. Asi bída už v ČR není, nebo co. Každopádně to je asi tak jediný rozdíl mezi touto demonstrací a tou předchozí. 
Na Václavském náměstí se protestuje proti Fialově vládě. (16.9.2023)

Václavské náměstí hostilo demonstraci Rachlovy strany PRO. Dorazily tisíce lidí

Na Václavském náměstí v Praze se v sobotu konal protivládní protest pořádaný mimoparlamentní stranou PRO. Na akci, která pod heslem Česko proti vládě začala ve 14 hodin, dorazily tisíce lidí, kteří prostranství zaplnili od sochy svatého Václava asi do poloviny náměstí, z něhož se následně vydali na pochod k ministerstvu vnitra na Letné. 

Více souvisejících

Vláda ČR Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Česká pirátská strana Starostové a nezávislí (STAN)

Aktuálně se děje

před 27 minutami

Bill Gates

Změnám počasí už nezabráníme? Udržet oteplování pod 1,5 stupně se nepovede, je přesvědčen Bill Gates

V roce 2015 se státy na pařížském klimatickém summitu dohodly, že budou usilovat o udržení růstu teplot v 21. století pod dvěma stupni Celsia, s cílem co nejvíce se přiblížit úrovni 1,5 stupně. Stále více lidí je ale přesvědčeno, že takový závazek je nesplnitelný. Aktuální tempo snižování emisí podle zprávy OSN k naplnění patřičného snížení oteplování nestačí, o čemž je přesvědčen i filantrop a miliardář Bill Gates.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Policie ČR

Muž, který v Brně pobodal školačku, zůstane ve vazbě

Brněnská policie v případu středečního napadení školačky obvinila zadrženého útočníka z pokusu o vraždu dítěte mladšího patnácti let. Soud dnes rozhodl o tom, že zůstane ve vazbě. Pachateli hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až 20 let, případně až výjimečný trest. 

Aktualizováno před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

před 8 hodinami

těžba ropy, ilustrační fotografie

Ruský zákaz vývozu nafty nebude trvat dlouho. Rusko nemá, kde ji skladovat a vypnutí rafinérií by se mu vymstilo

Světové trhy zatím na čtvrteční ruský zákaz vývozu motorové nafty reagují bez výraznějšího vzrušení. Cena velkoobchodně prodávané nafty na komoditní burze v Rotterdamu, určující i pro ceny v Česku, včera oproti včerejšku poklesla. Před zhruba týdnem přesahovala její cena úroveň 1030 dolarů za tunu, včera činila přibližně 986 dolarů za tunu. Sdělil ekonom Lukáš Kovanda.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

včera

Aktualizováno včera

včera

Giorgio Napolitano

Zemřel bývalý italský prezident Napolitano, bylo mu 98 let

Ve věku 98 let zemřel někdejší italský prezident Giorgio Napolitano, který bývá řazen mezi nejrespektovanější politické osobnosti v zemi. Napolitano naposledy vydechl na jedné z římských klinik, jeho zdravotní stav byl už nějaký čas kritický. 

včera

Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská

Před 215 lety zemřela Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská, nejkrásnější dcera Marie Terezie

Dne 22. září 1808, tedy před 215 lety, zemřela Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská. Ta byla již jako malé děvčátko velice hezká a později se o ní hovořilo jako o nejkrásnější dceři Marie Terezie. Svou krásu ráda využívala, často koketovala s muži u rakouského dvora a právě svým vzhledem se snažila upoutat pozornost budoucího vlivného ženicha. Brzy se však na vlastní kůži přesvědčila, že krása je pomíjivá. Onemocněla totiž neštovicemi, které její půvabný obličej trvale znetvořily.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

První dvě trenérské změny ve fotbalové lize. V Hradci nahrazuje Webera Kotal, v Karviné skončil Hejdušek

Po posledním víkendu hned dva účastníci tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže sáhli ke změnám na trenérských postech. Poté, co Hradec Králové prohrál 1:5 s Mladou Boleslaví, se Východočeši rozhodli k ukončení spolupráce s koučem Jozefem Weberem. Toho nahradí sedmdesátiletý stratég Václav Kotal, dosavadní šéftrenér druholigového Žižkova. Nového trenéra bude hledat i trápící se nováček z Karviné, kde tak skončil Tomáš Hejdušek a kterého prozatímně zastoupí jeho dosavadní asistenti.

Aktualizováno včera

včera

včera

Zvrat v pomoci Ukrajině. Biden slíbil poskytnutí střel ATACMS, tvrdí NBC

Americký prezident Joe Biden nakonec zřejmě slíbil ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému, že USA poskytnou Ukrajině malé množství taktických balistických střel ATACMS. V pátek, tedy den po Zelenského návštěvě v Bílém domě, to uvedla americká televize NBC News

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy