Jak žijí čeští důchodci? Využívají moderní technologie, roste počet pracujících

České seniory lze stále více považovat za aktivní členy společnosti, kteří se zapojují do různých činností. Tendence ukazují na nárůst pracujících seniorů, skupiny těch, kteří uzavírají manželství, a těch, kteří využívají moderní technologie, jako jsou chytré telefony. Uvedla to analýza s názvem "Senioři v ČR v datech 2023," kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Počet osob ve věku 65 či více let se v Česku nepřetržitě zvyšuje od poloviny 80. let 20. století. Nárůst počtu seniorů výrazně zrychlil na konci prvního desetiletí 21. století, když přes hranici 65 let věku začaly přecházet silné populační ročníky osob narozených ve 40. letech 20. století," uvedl ČSÚ.

Před deseti lety, ve 2. čtvrtletí 2013 bylo podle VŠPS seniorů starších 60 let v ČR 2 521,3 tis. Naprostá většina (2 197 tis.; 87,1 %) z nich nepracovala, ani si nehledala zaměstnání. Ty označujeme jako ekonomicky neaktivní. Zaměstnaných seniorů bylo 313,4 tis. Specifická míra zaměstnanosti, tj. podíl zaměstnaných na populaci v daném věku, tak byla 12,4 %. O desetiletí později, v aktuálním období 2. čtvrtletí 2023, se počet seniorů dostal na 2 750,6 tis. Většina (2 230 tis.) z nich se sice stále neúčastní trhu práce, ale podíl ekonomicky neaktivních se snížil na 81,1 %, tedy o 6,1 procentního bodu. Zaměstnaných seniorů bylo 511,3 tis., míra zaměstnanosti se zrcadlově zvýšila o 6,2 p. b. na 18,6 %," uvedl ČSÚ.

Více jak tři čtvrtiny pracujících seniorů jsou podle ČSÚ v postavení zaměstnance (76,9 %). To je výrazně menší proporce, než je na celku, kde zaměstnanci tvoří 83,5 %, ale především ve srovnání s nejmladšími ročníky do 24 let na trhu práce, kteří jsou zaměstnanci z 91 %. Senioři jsou podle analýzy totiž mnohem častěji zaměstnavateli, než je obvyklé – podíl u seniorů je 4,1 %, zatímco na celku je to jen 2,4 %. Každý šestý zaměstnavatel je tak starší 60 let.

I když aktivita seniorů naznačuje pozitivní trendy, zároveň analýza ukazuje, že domácnosti důchodců jsou vystaveny vyšším rizikům zdražování potravin a energií ve srovnání s ostatními skupinami obyvatelstva.

Podle definice ČSÚ jsou senioři jedinci ve věku 65 let a více (v minulosti se také setkáváme s hranicí 60 let pro seniorský věk). Analýza též ukazuje, že se seniorů stává stále více součástí pracovní síly, přičemž desetina zaměstnaných je starších 60 let.

Z hlediska osobního života seniorů lze pozorovat zvyšující se trend uzavírání manželství, přičemž častěji se žení muži v seniorském věku než vdávají ženy. Analytická zpráva rovněž zmiňuje rostoucí využívání moderních komunikačních technologií mezi seniory, přičemž téměř 96 procent osob ve věku 65 let a více používá mobilní telefon, a z toho 43 procent využívá chytrý telefon.

Technologií, kterou si osvojili již téměř všichni senioři, je mobilní telefon. V roce 2023 ho podle ČSÚ používalo 96 % osob starších 65 let a tento podíl se v posledních letech již nemění. Více než polovina (54 %) osob v tomto věku používala tlačítkový přístroj. Podíl seniorů s chytrým telefonem každým rokem stoupá, a to poměrně výrazným tempem.

"Senioři žijící v jednočlenných domácnostech vydali za náklady spojené s bydlením v roce 2020 celkem 62 071 Kč (5 173 Kč za měsíc), v roce 2021 se jednalo o 68 047 Kč (5 671 Kč za měsíc) a v roce 2022 částka vzrostla na 75 124 Kč (6 260 Kč za měsíc). Na náklady spojené s bydlením připadá okolo 35 % rozpočtu domácností seniorů jednotlivců. Mezi lety 2020 a 2022 došlo k mírnému nárůstu podílu výdajů za bydlení z hodnoty 34,3 % na hodnotu 36,7 %. Domácnosti dvojic s alespoň jedním seniorem vydají na náklady spojené s bydlením o něco více než čtvrtinu svých výdajů. V letech 2020 až 2022 dokonce došlo k mírnému poklesu z hodnoty 27,0 % výdajů v roce 2020 na 25,8 % v roce 2022. Konkrétně v roce 2022 zaplatily domácnosti dvojic s alespoň jedním seniorem za výdaje spojené s bydlením 90 512 Kč, což je 3 771 Kč na měsíc a na osobu v této domácnosti," uvedl ČSÚ.

Související

Marian Jurečka

Jak přilepšit důchodcům? Jurečka přišel s novým návrhem

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes oznámil nové opatření, které se týká seniorů, kteří i v důchodu pokračují v práci. Namísto mírného trvalého zvyšování penze by se jim měly nově začít odpouštět sociální odvody. Toto opatření, které bude součástí důchodové reformy, má shodu v rámci koalice.
Marian Jurečka

"Nikoho jsme nepoškodili." Jurečka uvítal nález ÚS k valorizaci důchodů

Ústavní soud dnes svým nálezem potvrdil, že úprava valorizačního mechanismu, ke které vláda v loňském roce přistoupila, byla v souladu s ústavním pořádkem. Došlo tak k zamítnutí návrhu hnutí ANO na zrušení této valorizační novely. MPSV rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Potvrdilo se, že vláda byla v krizové situaci rozpočtově odpovědná a jednala v zájmu budoucích generací i mezigenerační solidarity. Odůvodnění verdiktu nyní MPSV podrobně prostuduje.

Více souvisejících

důchodci, senioři

Aktuálně se děje

včera

včera

včera

včera

včera

včera

německý tank Leopard 2 A7 02

Německo chce darovat Česku další bojové tanky Leopard 2A4

Armáda ČR má možnost získat další bojové tanky Leopard 2A4 z Německa. V současnosti probíhají jednání o dalším daru Spolkové republiky Německo za českou pomoc Ukrajině. Konkrétně by ČR mohla darem získat dalších 14 bojových tanků a jeden vyprošťovací. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Daňové přiznání 2024: Přehled lhůt a dalších důležitých informací

V lednu doběhla lhůta na podání přiznání k dani z nemovitých věcí, ovšem na přiznání k dani z příjmů fyzických osob mají lidé ještě čas. Jaké jsou lhůty a jakými způsoby je možné tiskopis dodat úřadům? 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy