ROZHOVOR | Inkontinence či močové kameny? Pozor na jeden vitamin. Urolog radí s choulostivými potížemi

ROZHOVOR – Do urologické ordinace se řadě lidí kvůli studu příliš nechce. Důsledky takového přístupu ovšem mohou být velmi zavážné. „Inkontinence není nemoc v pravém slova smyslu, ale je příznakem řady chorob,“ varuje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz profesor Dalibor Pacík, přednosta Urologické kliniky FN Brno.

Urologie patří mezi lékařské obory, o kterých se příliš na veřejnosti nehovoří, protože jde o dosti choulostivé téma. Jaké potíže na Vaší klinice léčíte nejčastěji?

Urologie je chirurgický obor, který se zabývá diagnostikou, prevencí, léčbou, dispenzarizací a výzkumem onemocnění močového systému (choroby ledvin, horních a dolních močových cest) a mužského pohlavního ústrojí. Charakter některých urologických onemocnění vede ke skutečnosti, že se obor urologie prolíná i s jinými specializacemi (onkologie, endokrinologie, nefrologie, gynekologie, chirurgie, sexuologie, psychiatrie, dermatovenerologie, neurologie).

K nejčastěji řešeným urologickým potížím patří močové kameny, nezhoubné zvětšení prostaty, nádory močové a mužské pohlavní soustavy (nádory ledvin, nádory prostaty, nádory močového měchýře, nádory varlat, nádory penisu, nádory močové trubice), funkční poruchy močových cest (hyperaktivní močový měchýř, inkontinence). poruchy funkce mužských pohlavních orgánů (poruchy erekce, mužská neplodnost) a v neposlední řadě také urologické infekce.

Jak je vlastně inkontinence definována, tedy kdy bychom měli vyhledat odbornou pomoc?

Inkontinence je definována jako jakýkoliv stav samovolného, nechtěného úniku moči. Zatímco u dětí do 6 let je pomočování považováno za důsledek nevyzrálosti centrálního nervového systému, a tedy za přirozený jev, u dospělých je jakýkoli typ močové inkontinence považován za patologický stav.

Odbornou pomoc by měl člověk vyhledat v případě, že pro něj tato situace představuje společenský problém, který ovlivňuje kvalitu jeho života z hlediska hygienického, ekonomického  nebo sociálního  uplatnění. Pro většinu lidi  je tento problém natolik ponižující, že to často vede i k jeho utajovaní, co ale v konečném důsledku může narušit sociální vazby, partnerské a sexuální vztahy, nebo dokonce profesní život.

Které skupiny obyvatel jsou inkontinencí ohroženy nejvíce a existuje prevence této nemoci?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že inkontinence není nemoc v pravém slova smyslu, ale je příznakem řady nemocí, které se objevuji hlavně se stoupajícím věkem člověka.

Může být příznakem nemoci postihujících nervově svalový, močový, srdečně cévní nebo hormonální  systém člověka. Je problémem, které postihuje nejenom ženy, jak je to často vnímáno v laické veřejnosti, ale je problémem také mužů. Celkově se dle dostupných dat uvádí, že únik moči je problémem 6-8% české populace, tedy postihuje zhruba milion lidí. Obecně se však nejvíce vyskytuje ve vyšším věku u obou pohlaví, postihuje častěji  ženy a mezi rizikové faktory patří opakované porody, chronický dlouhotrvající kašel, obezita, postižení míchy nebo mozku, operační výkony v malé pánve nebo zvětšení prostaty.

Psali jsme: Rakovina penisu: Je nutný radikální řez? Ptali jsme se předního odborníka na nejvážnější problémy mužů Záludné ledviny: Většinou nebolí, pak jde o život. Dialýza je zrychlené stárnutí, říká špičkový lékař z IKEM. Pozor na pitný režim a některé minerálky  

Z hlediska prevence jsou některé věci, které lze dělat i doma. Ve většině případů můžou být tyto změny životního stylu dostatečné pro vyřešení inkontinence nebo zlepšení ovládaní mikce.

Jedná se o snížení příjmu  kofeinových  nápojů, jako je káva a čaj, dále šumivých a alkoholických  nápojů. Je důležité předcházet obezitě, eliminovat kouření jako příčinu možného chronického kašle, předcházet zácpě úpravou stravovacího a pitného režimu, zvýšit fyzickou aktivitu a posilovat oslabené pánevní svalstvo.

Jak se inkontinence léčí? Dle webu kliniky dokonce exituje už i umělý svěrač...

Protože existují různé formy inkontinence,  které se léči i různým způsobem, je potřeba provést pečlivé vyšetření. Až na základě něho se rozhodujeme, zda budeme pacienta léčit pomocí konzervativních postupů, jako je mimo jiné rehabilitace svalstva pánevního dna, užívaní léků, elektrostimulace a nebo zvolíme již více invazívnější chirurgické metody, jako jsou tzv. "slingové" (použití speciální pásky), závěsné operace nebo  zmíněný umělý močový svěrač, který se uplatňuje hlavně v případě mužské inkontinence po operačních výkonech na prostatě.

Obecně můžeme říct, že léčba inkontinence je pro každého pacienta "ušitá "  na míru  na základě vyšetření a mnohdy kombinujeme vícero možností léčby.

Jak se vyvarovat močovým kamenům?

Močové kameny postihují v naší geografické oblasti přibližně 5% populace. Nejzásadnějším preventivním opatřením je dostatečný přísun tekutin tak, aby množství vymočené moči bylo alespoň 2 litry, což odpovídá za normálních (klima i celková zátěž organismu) podmínek příjmu přibližně 2,5 litru tekutin denně, a to v pravidelných intervalech, nikoliv nárazově. 

Objem tekutin je důležitější než jejich samotné složení, příznivý vliv na prevenci vzniku kamenů je popisován u citrónových a pomerančových džusů,  které zvyšují v moči množství látek, které přirozeně brání tvorbě kamenů (neznamená to ovšem, že by se jedinec měl zaměřit především na popíjení těchto džusů a myslel, že tím udělá pro sebe nejlépe). 

Psali jsme: Vitamíny škodí zdraví? Mohou vás zabít, otáčí vědci a vzkazují: Dejte si raději tuk Nemírné pití piva má zhoubný dopad na zdraví Čechů, varuje studie  

Pozor však na nadměrné užívání vitaminu C (nad 2g denně), které může zvyšovat vylučování šťavelanů do moči. Z dietních opatření je rizikovým faktorem vysoký přísun živočišných bílkovin (tedy nadměrná konzumace masa) a soli, naopak dostatečný přísun ovoce a zeleniny má příznivý vliv. Obezita a tzv. metabolický syndrom je známým rizikovým faktorem mnoha nemocí včetně močových kamenů, doporučujeme tedy redukci hmotnosti a aktivní životný styl s dostatkem pohybu.    

Až u 50 % pacientů, kteří již močový kámen měli, má v průběhu života minimálně jednu recidivu, u těchto pacientů je tedy cílem urologické péče zabránit vzniku dalších kamenů nebo riziko jejich tvorby snížit. Na základě rozboru získaného kamene a speciálních vyšetření, která můžou odhalit metabolickou poruchu vedoucí k tvorbě močových kamenů, dostanou tito pacienti přesné instrukce týkající se pitného a dietního režimu, případně užívají předepsané léky. Dodržením těchto opatření lze snížit riziko opakovaného vzniku kamenů až o 90%.

Když je nutný chirurgický zákrok, říká se, že se při něm močové kameny „rozbíjejí“. Opravdu je tomu tak?

Skutečně je tomu tak. Na rozdíl od minulosti, kdy byly močové kameny řešeny "klasickou" otevřenou operací s odstraněním kamene, jsou v dnešní době využívány tzv. minimálně invazivní postupy.

Při mimotělním drcení se kámen drtí pomocí opakovaných rázových vln cílených na kámen s cílem, aby pacient následně úlomky vymočil přirozenou cestou. Při endoskopické léčbě se do močových cest (přes močovou trubici nebo vpichem přes kůži do ledviny) zavádí speciální instrumenty a kámen se speciální sondou spojenou s generátorem energie rozdrtí uvnitř těla na malé úlomky, které se odsají nebo vytáhnou.

K drcení se používají různé druhy energie - mechanická, elektrohydraulická, balistická, ultrazvuková nebo laserová.

Velkým strašákem je rakovina. Jak časté je toto onemocnění v případě močového měchýře?

Nádory močového měchýře tvoří 2,8 % všech zhoubných onemocnění v dospělém věku u obou pohlaví. Je mužská predominance cca 3:1 (u mužů 4,1 % všech malignit, u žen 1,3%). Z nádorů urologické lokalizace tvoří nádory močového měchýře 28,7% (27% u mužů a 37,7% u žen). Jde o nádory vyššího věku, průměrný věk při záchytu onemocnění je cca 65 let.

Na rozsáhlých statistikách, které hodnotí období posledních 30 let a srovnávají i např. jednotlivá pětiletá období mezi sebou, je patrný jednak nárůst  celkového výskytu tohoto onemocnění, ale i např. posun průměrného věku záchytu do nižších věkových kategorií, takže s nádorem měchýře se můžeme setkat i u jedinců mladších 40 let. 

Psali jsme: Učení a manželství vede k rakovině, varují vědci Věc, kterou denně užíváte, vám může způsobit rakovinu, varují vědci  

V České republice jsou nádory močového měchýře 6. nejčastější malignitou u mužů a 13. u žen. Podle posledních informací z Národního onkologického registru bylo v roce 2014 nově zjištěno celkem 2186 nových nádorů močového měchýře (muži 1607, ženy 579) a celkem 924 pacientů na toto onemocnění zemřelo (579 mužů, 266 žen).

Jaké jsou příznaky nádoru močového měchýře?

Na prvním místě stojí jednoznačně krvácení do močových cest (hematurie). Hematurie může být bezbolestná, makroskopicky viditelná (85 - 90%), může však být i nepravidelně se vyskytující (intermitentní) nebo může být detekovatelná pouze mikroskopicky. Další možnou symptomatologií může být tzv. iritační symptomatologie – dráždění v oblasti močového měchýře, nucení na močení.

V souvislosti s touto symptomatologií musíme myslet na možnost nádorového postižení močového měchýře při současném negativním vyšetření na močovou infekci, která se může projevovat podobně. Asi ve  20% případů nejsou příznaky žádné a nádor močového měchýře je zjištěn náhodně. 

Další možné příznaky jako jsou bolesti bederní oblasti, otoky dolních končetin, bolesti v podbřišku, bolesti kostí, únava, nechutenství, váhový úbytek – nejsou pro nádory močového měchýře specifické a jsou projevem již výrazně pokročilého onemocnění.

Jaká je úspěšnost léčby karcinomu v oblasti močového ústrojí?

Úspěšnost léčby nádorů v oblasti močového ústrojí se stále zvyšuje. Je to dáno několika faktory. Jednak jsou to stále se vylepšující léčebné metody, jednak je to fakt, že se daří řadu onemocnění detekovat v časnějších stádiích, kde je šance na vyléčení bezesporu vyšší než u stádií pokročilých. Nejmarkantněji je to patrné u nádorů ledvin a prostaty.

Křivka úmrtnosti v případě nádorů ledvin má klesající tendenci, To je umožněno především časnější diagnostikou, novými poznatky o biologické povaze renálních karcinomů, možnostmi exaktnějšího stanovení stádia onemocnění, ale i zaváděním nových technologii do oblasti léčby  nádorů ledvin (laparoskopie, kryoablace, radiofrekvenční ablace, intersticiální fotonová radiační ablace, intersticiální laserová ablace, ablace s využitím mikrovlnné terapie).

Do klinické praxe jsou obecně zaváděny nové chirurgické postupy, kdy původní koncepce co nejradikálnějšího odstranění postižené ledviny, jejích obalů a stejnostranné nadledviny je v současné době stále častěji nahrazována méně invazivními postupy, které lze obecně charakterizovat jako postupy snažící se v maximální možné může zachovat co nejvíce funkčním tkáně ledviny.

Obdobný trend jako u nádorů ledvin můžeme pozorovat i u nádorů prostaty, kde bylo v posledních letech rovněž dosaženo poklesu křivky úmrtnosti. I zde je maximální snaha o detekci onemocnění v časném, nejlépe bezpříznakovém stádiu, kdy je možné použít léčebné postupy (radikální operační řešení a ozáření), které vedou nejen k vyléčení zhoubného nádoru, ale navíc umožní zachování maximální kvality života (kontinence, erekce).

Děkujeme za rozhovor.

Související

Ilustrační foto

Potíže s prostatou? Fakultní nemocnice Brno nasadila novou metodu léčby

Fakultní nemocnice Brno zavedla jako první v České republice novou metodu léčby prostaty a jejího nezhoubného zbytnění, které způsobuje problémy při močení. Novinářům to dnes řekl přednosta urologické kliniky Dalibor Pacík. Metoda spočívá v zavedení páry do prostaty pomocí endoskopického přístroje. Zákrok je při lokálním umrtvení a nevyžaduje oproti jiným metodám hospitalizaci. Zkracuje dobu rekonvalescence.
Ilustrační foto Rozhovor

Rakovina penisu: Je nutný radikální řez? Ptali jsme se předního odborníka na nejvážnější problémy mužů

ROZHOVOR – Ačkoli se o prostatě hovoří stále víc a rakovina žlázy předstojné už není tabuizované téma, stále o tomto orgánu koluje řada mýtů. „Neexistuje přímá úměra mezi velikostí prostaty a příznaky způsobené zvětšením prostaty,“ upozornil v rozhovoru pro EuroZprávy.cz profesor Dalibor Pacík, přednosta Urologické kliniky FN Brno. Zeptali jsme se také na nádor penisu a chirurgickou léčbu erektilní dysfunkce.

Více souvisejících

Dalibor Pacík (lékař) rozhovor rakovina

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Sebastian Kurz

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl odsouzen

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl shledán vinným z křivé výpovědi, když před parlamentním vyšetřovacím výborem minimalizoval svou roli při jmenování dozorčí rady významné státní investiční společnosti ÖBAG. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Kritik Kremlu Alexej Navalnyj

Navalného tým nabízí odměnu za informace, které objasní jeho "vraždu"

Spolupracovníci ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného nabízejí odměnu ve výši 20 000 eur za jakékoli informace související s jeho "vraždou" ve vězeňském táboře IK-3 za polárním kruhem. Tuto výzvu adresovali příslušníkům ruské armády, policie, zaměstnancům Federální bezpečnostní služby (FSB), Vyšetřovacího výboru (Sledkem) a prokuratuře.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Petr Moos

Zemřel bývalý ministr dopravy a zakladatel dopravní fakulty Petr Moos

Ve věku 78 let dnes zemřel Petr Moos, vedoucí týmu, který připravoval rozšíření Krajské nemocnice Liberec o objekt Centra urgentní medicíny. V roce 1998 byl ministrem dopravy ČR v Tošovského vládě a jiného založil Fakultu dopravní na Českém vysokém učení technickém v Praze.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Putin přišel o spojence. Ztratil kontrolu nad zemí ve své alianci

Arménie pozastavila své členství ve vojenské alianci Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OZKB), kterou vede Rusko. Premiér Nikol Pašinjan to v rozhovoru odvysílaném ve čtvrtek odůvodnil tím, že aliance Arménii zklamala.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy