ROZHOVOR | Divokou honičkou se StB před 45 lety pokusila zničit Chartu 77. Největší reklamu nám udělalo Rudé právo, říká Němcová

Provedli zásah, který měl zničit rodící se vzdor opozičního hnutí. Dana Němcová vzpomíná, jak akce ze strany StB, která po divoké automobilové honičce 6. ledna 1977 znemožnila přesně před 45 lety rozeslat Václavu Havlovi, Pavlu Landovskému a Ludvíku Vaculíkovi opisy signatářům Charty 77, ještě více zviditelnila občanskou iniciativu usilující o dodržování lidských práv. „Zátah na trio pošťáků nás nezlomil. Naopak se náš efekt vstupu na opoziční jeviště tím ještě zvýšil. Estébáci nám udělali velkou reklamu. O ještě větší propagaci se postaralo komunistické Rudé právo, po jeho článku Ztroskotanci a Samozvanci a také po Antichartě nás kontaktovali další lidé, kteří prohlášení podepsali. Zájem o nás stoupl,“ říká v první části exkluzivního rozhovoru pro EuroZprávy.cz Dana Němcová, významná tvář disentu a vzdoru.

Vyvěrá z ní statečnost, která se naplno projevila v temné husákovské normalizaci. Jedna z prvních signatářek Charty 77 Dana Němcová tvrdí, že odmítla tolerovat komunistický režim založený na lži a nechtěla se dívat, jak totalitní moc láme duši národa. Proto se rozhodla systému vzdorovat. „Naše aktivity proti režimu zesílily v listopadu a prosinci roku 1976, kdy jsme všichni v disentu věděli, že iniciativa, k níž přispěl proces s perzekvovanými hudebníky z The Plastic People of the Universe, vzniká. Ještě jsme nevěděli, že se opoziční hnutí bude jmenovat Charta 77.“ Vystudovaná psycholožka, která spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) se celý dospělý život pohybovala mezi lidmi, kteří smýšleli jinak než oficiální propaganda. „Vytvářeli jsme, jak s oblibou říkám, ostrůvky pozitivní deviace, tedy odchýlení se z cesty. A v této komunitě, v níž se mísily veškeré sociální skupiny, všichni věděli, co se klukům z The Plastic People of the Universe stalo. Bylo zapotřebí dát signál, že si takové jednání nenecháme líbit a režim nás nezastraší,“ konstatuje téměř osmaosmdesátiletá dáma, které byl v roce 1997 udělen titul Žena Evropy. Sama považuje za klíčové, že rozdílně vrstvy držely při sobě. „Velmi silné bylo, že o osud vlasatých chlapců se zajímali i pronásledovaní univerzitní profesoři jako byl profesor filozofie Jan Patočka. Pojila nás stejná řeka myšlenek,“ praví matka sedmi dětí.

Držitelka Medaile Za zásluhy I. stupně, kterou ji v roce 1998 udělil prezident Václav Havel, se neangažovala v písemných formulacích při tvorbě Charty 77. „Chtěli jsme vybraným lidem, jako byl Havel, Kohout, můj manžel Němec, Mlynář či Komeda, dopřát naprostý klid a do sepisovaní textu se jim necpat. A to z toho důvodu, aby prohlášení bylo každému jasné a věděl, proč ho signifikuje, že nám jde o právo, spravedlnost a pravdu.“ Někdejší poslankyně Federálního shromáždění zdůrazňuje, že vznik Charty 77 si rozhodně nekladl za cíl někoho probudit z letargie. „My jsme nebyli žádnými agitátory. Chtěli jsme, aby si každý sám položil otázku, jaká je jeho pozice v normalizační společnosti.“ Držitelka Čestného občanství hlavního města Prahy a Městské části Prahy 2 před 45 lety netušila, že se z Charty 77 stane nejdéle působící opoziční hnutí v bývalém východním bloku, které vytvoří prostor pro přechod k demokratickým změnám. „Přiznám se, že jsem před pětačtyřiceti lety neuvažovala tak, že by Charta 77 měla jednou šanci zvrátit chod dějin. Tehdy jsem nechtěla jen v historii nečinně trčet. Měla jsem stejný názor jako téměř dalších 1900 signatářů, “ podotýká v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz Dana Němcová, rozená Valtrová.

OSUD VLASATÝCH PLASTIKŮ ZAUJAL I VÁŽENÉ PROFESORY

Paní Němcová, kdy jste vůbec poprvé zaznamenala, že vzniká disidentská iniciativa Charta 77, od jejíhož založení v těchto dnech uplynulo 45 let? Jen připomenu, že společenství lidí usilujících o dodržování lidských práv se začalo formovat v roce 1976 při soudním procesu s mladými hudebníky kolem kapely The Plastic People of the Universe a vy společně s vaším manželem Jiřím Němcem jste výrazně vystupovali na jejich podporu. Dokonce jste uspořádali i podpisovou petici, kterou například signifikoval profesor filozofie Jan Patočka, anebo pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert.

Naše aktivity proti režimu zesílily v listopadu a prosinci roku 1976, kdy jsme všichni v disentu věděli, že iniciativa, k níž přispěl právě vámi vzpomínaný proces s perzekvovanými hudebníky z The Plastic People of the Universe, vzniká. Ještě jsme netušili, že se opoziční hnutí bude jmenovat Charta 77. Jednalo se o společenství jednotlivců, jímž nebyla lhostejná odpovědnost za celek a zajímali se o občanské postoje v takzvané normalizaci. A právě na těchto základech vyrostla Charta 77. Celý dospělý život jsem se pohybovala mezi lidmi, kteří smýšleli jinak než oficiální propaganda. Vytvářeli jsme, jak s oblibou říkám, ostrůvky pozitivní deviace, tedy odchýlení se z cesty. A v této komunitě, v níž se mísily veškeré sociální skupiny, všichni věděli, co se klukům z The Plastic People of the Universe stalo. Bylo zapotřebí dát signál, že si takové jednání nenecháme líbit a režim nás nezastraší. Velmi silné bylo, že o osud vlasatých chlapců se zajímali i pronásledovaní, vážení univerzitní profesoři jako byl profesor filozofie Jan Patočka. Jednou k nám přišel do bytu, když jsme ještě bydleli v Ječné na Praze 2, a jejich muziku si poslechl. Tehdy prohlásil: Jejich hudba se mně nelíbí, ale budu bojovat za to, aby ji mohli svobodně hrát. Proto naší podpisovou petici profesor Patočka za jejich propuštění signifikoval a doprovodil mě i za Jaroslavem Seifertem. Setkání s ním mě utkvělo v paměti, byl nesmírně slušný a ochotný.

(Pozn. red. Jan Patočka byl jedním z největších filozofických myslitelů dvacátého století a svými postoji ovlivnil i Václava Havla, společně s Jiřím Hájkem byli prvními mluvčími. Stal se první obětí Charty 77. Agenti StB jej poté, co se sešel v pražském hotelu InterContinental s nizozemským ministrem zahraničních věcí Maxem van der Stoelem, doslova při jedenáctihodinových výsleších utrápili, když neustále chtěli, aby jim do kola vznik Charty 77 vysvětloval. Zemřel na mozkovou mrtvici a to 13. března 1977. Po vzniku Charty 77 prohlásil: „Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět. Že věci, pro které se eventuálně trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít.“)

Kdo vlastně opoziční hnutí pojmenoval Charta 77?

Václav Havel vždy vzpomínal, že autorem názvu je spisovatel Pavel Kohout.

Klíčové pro vás s vaším mužem a možná i pro vznik Charty 77 bylo setkání s manželi Jirousovými. Martin Jirous, přezdívaný Magor, byl kunsthistorik, básník a právě umělecký vedoucí hudební skupiny The Plastic People of the Universe. Když byli muzikanti perzekvovaní, vybavily se vám monstrprocesy z padesátých let, včetně soudního líčení s Miladou Horákovou. Pro server lidovky.cz jste na toto téma řekla: „Měla jsem trauma z Horákové, které podepisovaly oprátku i školní děti, to bych nebyla nikdy vydýchala, takže se spontánně vytvořila rezistentní a pronásledovaná skupina – intelektuálové, hudebníci, výtvarníci, básníci, kteří se manifestačně odlišovali, všichni měli dlouhé vlasy. Byli jsme neustále perlustrovaní, policajti byli přesvědčeni, že jsme nějaká nebezpečná organizace, že by to byl jen spontánní zájem – ani náhodou.“ Opravdu jste si myslela, že na konci sedmdesátých let se může zopakovat atmosféra z temných padesátých let a Plastici mohou být díky justici ohroženi i na životech?

Sice jsem už v té době věděla, že oprátka klukům z Plastiků nehrozí, ale situace i tak byla velmi vážná. Režim si začal opatrně vytipovávat rezistenční ostrůvky a my jsme si v našem okruhu říkali, že nesmíme dát systému šanci, aby si tady mohl dělat, co chce. Po skončení pražského jara se ukázalo, že Sověti přes Husáka začali utahovat šrouby a jakýkoli vzdor systematicky, tvrdě ničili. Nechtěli jsme tedy zůstat lhostejní, museli jsme být vidět. A zastání se Plastiků bylo prvním výrazným momentem, kdy komunisté zjistili, že tady odpor vůči nim skutečně existuje.

Co bylo podle vás rozhodujícím impulsem pro vznik opozičního hnutí? Lze za něj pokládat zveřejnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech? Zmíněné dokumenty, zakotvené v helsinských dohodách z roku 1975, přijal i tehdejší československý komunistický režim a v říjnu 1976 je zveřejnil ve Sbírce zákonů. Ve skutečnosti se jimi ale neřídil.

Signálem pro mě, abych byla ostražitá, byl stav společnosti, v jakém se ocitla po sovětské okupaci. A myslím si, že tehdy podobně uvažovali i pozdější signatáři. Po invazi tady režim nebojoval pod rouškou světlých zítřků, jako tomu bylo v tuhých padesátých letech. Ale snažil se zlomit duši národa. Většina lidí pak bohužel popřela svoje původní přesvědčení. A tak ze strachu, že přijdou o práci a jejich děti nebudou moci studovat, tak podepsali souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy a jejich působení hodnotili jako internacionální, bratrskou  pomoc. A tito lidé přitom v srpnu 1968 proti tankům zuřivě protestovali. Nemohla jsem se s takovým postojem smířit, odmítala jsem tolerovat režim založený na lži. Někteří svůj nesouhlas vyjádřili emigrací, my se chtěli komunistům názorově postavit. Čím více režim stupňoval své represe, tím silněji jsme se mu vzpříčili. Tehdejší klima tak bylo impulsem pro vznik Charty 77.

INICIATIVA SI NEKLADLA ZA CÍL PROBUDIT LIDI Z LETARGIE

První přípravná schůzka rodící se Charty 77 se konala 10. prosince 1976, kdy se v pražském bytě Jaroslava Kořána sešli Václav Havel, Pavel Kohout, váš manžel Jiří Němec, Zdeněk Mlynář a Václav Vendelín Komeda. Když v úzkém tvůrčím kruhu byl váš muž, měla jste možnost podílet se na sepisování dokumentu a pokud ano, čím konkrétním jste prohlášení obohatila?

Na formulacích jsem se nepodílela, stejně jako jsem se nezúčastňovala schůzek. Vybrali jsme lidi, které jste jmenoval, a věřili jsme jim, že naše přesvědčení a zájmy spolehlivě převedou do písemného textu. Chtěli jsme jim dopřát naprostý klid, aby prohlášení bylo každému jasné a věděl, proč ho signifikuje, že nám jde o právo, spravedlnost a pravdu. Odmítala jsem se kamkoli cpát, protože všechny nás pojila společná řeka myšlenek, a tak nebylo nutné, aby někdo zvenčí vybranému týmu do práce zasahoval. Proto jsem ani manželovi žádné moje připomínky, které by tam měl uvést, neříkala. Nebylo to vůbec nutné.

Období normalizace, v němž iniciativa vznikla, jste pro Knihovnu Václava Havla charakterizovala následovně, cituji: „Nejtragičtější bylo, že jsme na rozdíl od 50. let, kdy aspoň někteří lidé věřili v komunismus jako štěstí lidstva, žili v době, kdy už se lidé jen přizpůsobovali tlaku, strachu a pudu sebezáchovy […]. Padesátá léta byla zničující, byl to prostě masakr, kdy došlo k likvidování elity národa. V 70. letech člověk méně konformní mohl počítat s nějakým tím ročkem ve vězení […]. Bylo to však období obrovské demoralizace.“ Jak moc se vám dařilo probudit společnost výzvou z letargie?

Vznik Charty 77 si rozhodně nekladl za cíl někoho probudit z letargie. My jsme nebyli žádnými agitátory. Chtěli jsme, aby si každý sám položil otázku, jaká je jeho pozice v normalizační společnosti. Pokud někdo s ní nebyl spokojený, pak text, se kterým souzněl, podepsal. Je ale zapotřebí zdůraznit, že my jsme nikoho k signifikaci nenutili. Dokonce profesor Jan Patočka odmítal studenty, říkal, že nejprve musejí dokončit školu, aby pak na nás mohli navázat. Stávalo se nám, že za námi do bytů, kde dokument bylo možné podepsat, přišli i lékaři. Řekli nám, že s prohlášením sympatizují, nemají k němu žádné výhrady, ale nepodepíší ho, protože by přišli o odbornou práci, na níž lpěli. Nikdo z nás jim nic nevyčítal, když projevili své pochybnosti. Každý se tedy mohl přidat, stejně jako každý mohl odmítnout. Byli jsme naprosto pluralitní iniciativou.

Jak se lidé o vzniku Charty 77 a možnosti ji podepsat v totalitním státě dozvěděli?

Moje odpověď bude znít paradoxně. Nejlepší reklamu Chartě 77 udělalo komunistické Rudé Právo, které ji často ve štvavých článcích často zmiňovalo. Po zveřejnění textu s titulkem Ztroskotanci a samozvanci, který byl publikován v Rudém právu 12. ledna 1978 a i následné Antichartě tvořenou umělci, herci a zpěváky, se zájem zvýšil. Mnozí nás kontaktovali třeba s tím, že by si prohlášení jen přečetli, aby si na disent udělali svůj obraz, který režim vědomě poškozoval.

KOMUNISMUS BOHUŽEL NESKONČIL, INFIKOVAL NAŠE NITRO

Historie Charty 77, jak připomíná agentura ČTK, se začala psát 1. ledna 1977, kdy byl oficiálně vydán dokument, který obsahoval její úvodní prohlášení. Věřila jste tehdy, že iniciativa disidentů bude jedním z významných milníků pro bývalé Československo i další státy a stane se nejdéle působícím opozičním hnutím v komunistickém bloku? Vždyť svoji činnost ukončila až po téměř patnácti letech v listopadu 1992, kdy její mluvčí dospěli k názoru, že už svoji historickou úlohu dohrála. Je zapotřebí připomenout, že do listopadu 1989 vydala 572 závažných dokumentů k různým politickým a společenským jevům, Charta 77 také zaštiťovala řadu dalších iniciativ a vytvořila prostor pro přechod k demokratickým změnám v Československu v roce 1989.

Přiznám se, že jsem před pětačtyřiceti lety neuvažovala tak, že by Charta 77 měla jednou šanci zvrátit chod dějin. Tehdy jsem nechtěla jen v historii nečinně trčet, a proto jsem se snažila řešit aktuální problematické věci a aktuálně se k nim vyjadřovat, a to až do zhroucení systému. Měla jsem stejný názor jako téměř dalších 1900 signatářů. Když se k nám dostala od Maďarů v létě roku 1989 zpráva, která tvrdila, že dny komunismu jsou sečteny, byla jsem k jejich optimismu skeptická, a proto moje aktivity v Chartě 77 neochabovaly. A měla jsem správné tušení, neboť komunismus bohužel nikdy neskončil. A to i přesto, že se reprezentanti tehdejší vedoucí úlohy komunistické strany nedostali loni po sněmovních volbách do Dolní komory Parlamentu České republiky. Komunismus bohužel infikoval naše nitro a nákaza zachvátila i generaci, která se narodila i po jeho pádu. Mnozí rodiče totiž uvažují jak za starých časů, a to má na mladé neblahý vliv. Jsem ale moc ráda, jakou úlohu v našich dějinách Charta 77 sehrála.

Zveřejnění Charty 77, naplánované na Tři krále, nepostrádalo dramatické okamžiky. Předznamenala je totiž divoká honička bílého saaba herce Pavla Landovského s vozy Státní bezpečnosti (StB) v pražských Střešovicích a Dejvicích. Ve stíhaném voze seděli vedle řidiče Landovského i Václav Havel a spisovatel Ludvík Vaculík, kteří chtěli vhodit do poštovních schránek 242 obálek opatřených adresami prvních signatářů s textem prohlášení. Kterak se vlastně StB dozvěděla, kdy Chartu hodlá trio rozvážet a jak velkou ranou pro sebevědomí chartistů byl zmiňovaný zásah v Gymnasijní ulici?

Zátah na trio pošťáků, kterým se nepodařilo doručit text všem prvním 242 signatářům Charty 77, nás nezlomil. Naopak se náš efekt vstupu na opoziční jeviště tím ještě zvýšil. Estébáci, kteří nás odposlouchávali, věděli tak, co chystáme, nám opět udělali velkou reklamu. Když jsme se dozvěděli, jak akce proběhla, a Václava Havla z vozu vytáhli tak rychle, že mu byly vidět jen podrážky, tak nás její výsledek pobavil. Nebrali jsme zátah jako nějakou tragédii. (Po zásahu Havel prohlásil legendární větu: To nám ten boj za lidská práva pěkně začíná. Původně měla trojice jet vozem Václava Havla, ale krátce před akcí zjistil, že v ulici u Dejvického rybníčku, kde v té době bydlel, mu neznámý pachatel přeřezal brzdové a spojkové hadičky  – pozn. red.)

Opět se ale ukázala zrůdnost režimu, který použil proti Landovskému, Havlovi a Vaculíkovi i fyzickou sílu, a to jen kvůli takové malichernosti, kterou bylo doručení opisů signatářům a představitelům státu jako bylo například Federální shromáždění. Proti jakémukoli vzdoru byli komunisté nemilosrdní, ale často netušili, že následky jejich jednání vyzní pro nás příznivě. Dělali nám větší reklamu, než kdyby nás nechali v klidu pracovat.

Proč Havel, Landovský a Vaculík rozváželi opisy lidem, kteří už Chartu 77 podepsali? V první vlně se jednalo o 242 signatářů.

Oni podepsali její prohlášení, ale samotný text neměli v ruce a my jsme chtěli, aby tehdy 242 signatářů mělo vše na papíře.

Nezpochybnitelnou roli v Chartě 77 sehrál zmiňovaný Václav Havel, od jehož smrti loni 18. prosince uplynulo deset let. Kterak na vás největší tvář disentu působila?

Václav Havel byl nesmírně statečný a moudrý. Ale trochu mu škodila jeho plachost. Neustále se totiž musel ujišťovat, zda není takzvaně mimo mísu. Nikdy nebyl. Škoda, že si více nevěřil. Václava jsem měla velmi ráda, moc mně chybí, že už tady jednu celou dekádu není. Na našich úspěších měl velký podíl.

Ve druhé části rozhovoru s Danou Němcovou, signatářkou Charty 77 a jednou ze zakladatelek Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který vyjde v pátek 7. ledna, se dočtete, kdo se zasloužil o to, že západní tisk v Evropě i Americe zveřejnil před 45 lety prohlášení občanské iniciativy, v čem byla největší síla Charty 77, co by se za normalizace odehrávalo, kdyby nevzniklo společenství usilující o dodržování lidských práv, zda lituje návratu z Rakouska a jestli svému muži Jiřímu Němcovi vyčítala odchod do exilu bez rodiny, jak se jako matka sedmi dětí dívá na rodiče, kteří tvrdí, že kvůli potomkům nemohli proti režimu bojovat, zda jako psycholožka mohla vytušit, co na ni vyšetřovatelé chystají, jak trávila čas ve vazební věznici, kdo se staral o děti zavřených chartistů, kterak vzpomíná na byt pražské Ječné ulici, který se stal za normalizace ostrovem svobody a jak se dívá na umělce, kteří podepsali Antichartu, konkrétně na Jiřinu Bohdalovou.

Související

Dominik Gazdoš Rozhovor

Válka na jaře paralyzovala trh, Češi přečtou i několik knih za měsíc, říká zakladatel Knihobotu

Zakladatel českého startupu Knihobot zaměřujícího se na výkup a prodej použitých knih Dominik Gazdoš v rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil, jak celá společnost funguje. Od přijímání knih, přes skladování a expedici, až po expanzi firmy do zahraničí. Knihobot má totiž brzy zamířit také do Německa a Rakouska, nyní působí v České republice a na Slovensku. Startup se ale nevyhnul ani problémům. „Jaro pro nás bylo těžké, válka trh úplně paralyzovala a my jsme začali jít do červených čísel. Počítali jsme s růstem, nabrali lidi, které ale najednou nebylo z čeho platit. Navíc jsme počítali s investicí, ke které nedošlo, a najednou bylo třeba rychle přejít do zisku. Propustili jsme tedy část lidí, poškrtali výdaje na marketing, pozastavili expanzi,“ vyjmenovává Gazdoš v rozhovoru.  
Shromáždění civilistů krátce předtím, než na ně spustili američtí vojáci palbu. (16. března 1968, Vietnam) Rozhovor

„Vietnamské Lidice“. Masakr v Mỹ Lai byl výbuch bezbřehého násilí, hodnotí historik Crhák

Uplynulo 55 let od chvíle, kdy příslušníci 23. pěší divize americké armády podnikly zásah v jihovietnamské vesnici Mỹ Lai. Na místě zůstalo několik stovek mrtvých civilistů, mnoho z nich bylo před smrtí mučeno či vystaveno sexuálnímu násilí. Přestože se jednalo o největší známý zločin vietnamské války, který vyčníval formou i rozsahem, podobné události ji provázely od počátku, jen díky svému menšímu měřítku nepřitáhly takovou pozornost, upozorňuje historik Národního muzea Ondřej Crhák. 

Více souvisejících

rozhovor Dana Němcová Charta 77 StB historie Václav Havel Pavel Kohout (spisovatel) Pavel Landovský Jan Patočka Ludvík Vaculík

Aktuálně se děje

Aktualizováno včera

OSN, ilustrační fotografie.

Valné shromáždění OSN schválilo historickou klimatickou rezoluci

Valné shromáždění OSN přijalo klimatickou rezoluci požadující po Mezinárodním soudním dvoru (ICJ), aby určil právní povinnosti států pro boj se změnou klimatu. Za přijetí historické rezoluce vedla čtyři roky kampaň skupina 18 zemí v čele s ostrovním státem Vanuatu, který se už nyní potýká s důsledky oteplování planety. Soudní dvůr by mohl své poradní stanovisko vydat za zhruba 18 měsíců, píše agentura Reuters.

Aktualizováno včera

Joe Biden

Biden vyzval Netanjahua, aby upustil od justiční reformy

Americký prezident Joe Biden v úterý vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby upustil od justiční reformy, která v Izraeli vyvolala protesty, a záporně odpověděl na dotaz novinářů, zda se v brzké době chystá pozvat Netanjahua do Bílého domu. Netanjahu reagoval prohlášením, že Izrael nerozhoduje na základě tlaku ze zahraničí, i když přichází "od nejlepších přátel".

včera

Joe Biden

Biden oznámil vznik fondu na podporu světové demokracie

Americký prezident Joe Biden dnes u příležitosti jím pořádaného virtuálního Summitu pro demokracii oznámil vznik nového fondu s 690 miliony dolarů (asi 15 miliardami korun) na podporu demokracie ve světě, konkrétně svobodných voleb, boje s korupcí nebo vývoje technologií, informovala agentura Reuters. 

Aktualizováno včera

Papež František

Papež bude minimálně několik dní v nemocnici. Vatikán prozradil diagnózu

Papež František je na několik dní hospitalizovaný kvůli onemocnění dýchacích cest. Informoval o tom dnes podle agentury AP vatikánský mluvčí Matteo Bruni. Šestaosmdesátiletá hlava katolické církve podle něj nemá covid-19. Bruni dříve uvedl, že papež do nemocnice v Římě zamířil kvůli plánované zdravotní prohlídce, což později zpochybnila italská média.

včera

Belgická policie

V Belgii obvinili sedm lidí v souvislosti s terorismem

Belgické úřady obvinily sedm lidí kvůli "možným teroristickým útokům". Dnes to podle agentury Reuters oznámila federální prokuratura. V úterý informovala o zadržení osmi osob při raziích proti lidem podezřelým z plánování islamistického atentátu v Belgii.

Aktualizováno včera

Rafael Mariano Grossi

Grossi navštívil Záporožskou jadernou elektrárnu, usiluje o opatření k její ochraně

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi dnes navštívil Záporožskou jadernou elektrárnu, uvedly tiskové agentury. V době přetrvávajících obav z možné jaderné havárie jde o Grossiho druhou návštěvu tohoto Ruskem okupovaného zařízení na jižní Ukrajině. Po příjezdu do elektrárny Grossi sdělil ruským tiskovým agenturám, že se snaží navrhnout realistická opatření k ochraně atomové elektrárny před boji, která by byla přijatelná pro všechny strany.

včera

včera

Ilustrační fotografie.

V Polsku padl nejtvrdší trest od zrušení poprav. Za vraždu dcery

Soud v Poznani dnes poslal na doživotí do vězení ženu, která v roce 2021 zavraždila svoji tříletou dcerku. O podmínečné propuštění bude moci požádat teprve po 50 letech. Portál gazeta.pl píše, že jde o nejtvrdší rozsudek, jaký soud vynesl od zrušení trestu smrti v roce 1998.

včera

Aktualizováno včera

Donald Trump

Trumpem už se zřejmě porota nebude tento týden zabývat, tvrdí média

Velká porota dohlížející na vyšetřování kauzy kolem amerického exprezidenta Donalda Trumpa a údajného úplatku pornoherečce zřejmě do konce týdne nebude v této věci dál konat. S odvoláním na informované zdroje o tom v noci na dnešek informovala média včetně agentury AP, podle které to znamená odsun očekávaného hlasování o obvinění Trumpa nejméně na příští týden. 

včera

Krym, ilustrační fotografie.

Krymem podle ukrajinského deníku otřásl výbuch

Městečkem Hvardijske (rusky Gvardějskoje) ve střední části Ruskem okupovaného poloostrova Krymu dnes otřásl výbuch, uvedl portál Ukrajinska pravda. Ve městě leží ruská letecká základna. Na komunikační platformě Telegram se objevily fotografie a videozáznamy zachycující sloup dýmu stoupajícím nad místem exploze. Oběti nebo škody podle prvních zpráv hlášeny nejsou.

Aktualizováno včera

Jaderná elektrárna Dukovany

Do Dukovan budou od příštího roku dodávat palivo Američané

Palivo pro Jadernou elektrárnu Dukovany bude od příštího roku nově dodávat americká firma Westinghouse. Objem zakázky bude podle energetické firmy ČEZ, která elektrárnu provozuje, v jednotkách miliard korun. Do Dukovan palivo dříve dodávala ruská firma TVEL, společnost ČEZ se však rozhodla dodavatele změnit z bezpečnostních důvodů po loňském napadení Ukrajiny Ruskem. 

Aktualizováno včera

Aktualizováno včera

Vláda ČR.

Fiala vysvětlil, proč vláda zasedla v Jeseníku. Souvisí to s dopravou

Především kvůli špatné dopravní dostupnosti si vybrala vláda pro své výjezdní zasedání Jesenicko. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se tím tato oblast začleňuje mezi znevýhodněné regiony, na které chce kabinet zaměřit svou pozornost. Dopravní dostupnost je také jedno z témat, které hodlá s kabinetem řešit místní samospráva. Jako hlavní problém jej definují i podnikatelé v regionu, zjistila ČTK. 

Aktualizováno včera

Česká pošta, ilustrační fotografie.

Pošta se chystá dát výpověď zhruba 1600 zaměstnanců

Česká pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba 1600 zaměstnanců. Další z předpokládaných 2269 rušených míst jsou neobsazená. Na pracovněprávní stránku podávání výpovědí a dodržování stanovených kritérií propouštění budou dohlížet odboráři České pošty. Po dnešním jednání vedení pošty se zástupci odborů to ČTK řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Aktualizováno včera

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Unijní země jednají o obnovitelných energiích a přou se o vodík z jádra

Spor o začlenění jaderné energie do nových pravidel pro obnovitelné zdroje rozdělil země Evropské unie na dvě podobně velké skupiny, které se před dnešním rozhodujícím vyjednáváním s europoslanci neshodly na společném postoji. Zatímco zastánci jádra, jako je Francie či Česko, chtějí otevřít cestu k podpoře jaderné energie v rámci směrnice stanovující závazný podíl obnovitelných zdrojů, odpůrci v čele s Rakouskem se stavějí rázně proti. 

Aktualizováno včera

Andrej Babiš

U úřadu vlády se protestovalo proti reformě penzí či Euro 7, mluvil i Babiš

Odboráři z celé republiky se dnes v poledne sešli před sídlem vlády, aby tam protestovali proti reformě penzí a normě Euro 7. Podle pořadatelů ze svazu Kovo dorazilo přes 2000 lidí, podle policie několik tisíc. Předáci přednesli šest požadavků na vládu. Žádají dřívější penze pro náročné profese či reformu daní. Pokud to kabinet nesplní, požadují jeho odstoupení. Vláda dnes v Praze není, má výjezdní zasedání v Jeseníku. 

Aktualizováno včera

Mikuláš Bek

Česko projeví zájem o půjčku od Evropské komise, o výši se rozhodne později

Česko projeví předběžný zájem o půjčku od Evropské komise (EK) v minimální výši 2,9 miliardy eur (zhruba 68 miliard korun). Může být ale v závislosti na definitivně stanovených podmínkách Evropskou unií navýšena až na 11 miliard eur (asi 260 miliard Kč). Shodla se na tom dnes vláda při zasedání v Jeseníku, oznámil na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS).

včera

včera

Dánské úřady vyzvedly "záhadný" objekt od plynovodu Nord Stream 2

Dánské úřady vyzvedly ze dna moře "záhadný" objekt, který byl v těsné blízkosti plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na Dánský energetický úřad. Podle něj objekt, který se jeví jako námořní kouřová bóje, nepředstavuje bezpečnostní riziko.

Zdroj: ČTK

Další zprávy