Mise v Bejrútu? Psovod a pes si musejí důvěřovat, během akce si sáhnou na dno svých sil, říká pro EZ kynolog

ROZHOVOR – Spoléhají na ně. Pětice českých psovodů se svými psy se v obrovské výhni pustila v Bejrútu, jehož postihla obří exploze dusičnanu anonného, do pátrání po pohřešovaných, kteří mohou být uvězněni v sutinách pod zřícenými domy. Speciální tým hasičů USAR (Urban Search and Rescue) představuje pro příbuzné velkou naději, že zachrání jejich blízké, o nichž nic neví. „Pod sutinami může člověk přežít kolem sta hodin a obecně můžeme říci, že čeští záchranářští psi jsou v zahraničí vysoce ceněni. Souhra a dobrý vztah zvířete s člověkem je základem pro kvalitně odvedenou práci. Jsem přesvědčený, že jim ani vysoké teploty panující v Libanonu nebudou činit problémy, neboť výcvik probíhá vždy v extrémních podmínkách. Každý zachráněný život je sám o sobě velkým úspěchem,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz brněnský psovod Lukáš Mařica, předseda Kynologické záchranné jednotky České republiky.

Psovod Lukáš Mařica se svou šesti a půl letou fenou border kolií jménem Arča tvrdě trénuje, aby byli připraveni na nasazení při případné mezinárodní zahraniční operaci.
doporučujeme

Musejí být dokonale sehraní. „Práce psovoda se psem je z velké části založena na vzájemné důvěře a komunikaci. Jedině tak jsou schopni praktického nasazení, během kterého si sáhnou na dno svých sil. Společně tvoří unikátní tým, který musí mít splněnou atestační zkoušku ministerstva vnitra ve specializaci S – sutina,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz šéf Kynologické záchranné jednotky České republiky Lukáš Mařica a nastiňuje tak, jací psovodi a psi odletěli v rámci speciálního týmu hasičů USAR (Urban Search and Rescue) do hlavní metropole Libanonu, kde v úterý došlo k explozi dusičnanu amonného a pod troskami sutin mohou být přeživší lidé.

Podle odborníka na kynologii nelze říci přesnou dobu, během níž se záchranářský pes tak dokonale vycvičí, aby mohl s psovodem odletět na náročnou misi, která právě nyní v Bejrútu probíhá. „Je dobré zdůraznit, že výcvik psa probíhá po celý jeho život. Doba k dosažení úrovně pro záchrannou akci je velmi individuální a závisí na konkrétním zvířeti a schopnostech a možnostech psovoda. Celkově psi dosáhnou požadované úrovně po několika letech tréninku. Abych byl ale konkrétní, uvedu, že na misi v Bejrútu je nejmladším psem tříletá fenka německého krátkosrstého ohaře, konstatuje Mařica, který se svou šesti a půl letou fenou border kolií jménem Arča splnil atest ministerstva vnitra jak pro plošné vyhledání, kdy se jedná o ztracené osoby, tak i pro sutinové vyhledání zaměřené na osoby zavalené.“

Aby pes mohl vyhledávat lidi pod sutinami, musí splňovat přísná kritéria. „Důležitý je vyvážený poměr samostatnosti a ovladatelnosti, dobrý pohyb po sutině, motivovatelnost a dobrý čich. Vhodná je schopnost zvládat klimatické změny a dobrá psychická odolnost vůči změnám prostředí, stresu,“ vyjmenovává psovod. Je velkým omylem si myslet, že zvíře dokáže pracovat neomezenou dobu. „Výdrž je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Můžeme ovšem říci, že pes vydrží soustředěně pracovat desítky minut, maximálně můžeme hovořit o nižších jednotkách hodin,“ soudí kynolog.

Velké nároky jsou ale kladeny i na psovoda. „Základem je jednoznačně pozitivní vztah ke zvířatům a schopnost se psem komunikovat. Psovod na svém psovi pozná jeho psychické rozpoložení a tím pádem i spolehlivost v dané chvíli. Jeho úkolem je udržovat zvíře během zásahu v dobré psychické kondici. Psovod rovněž svým rozpoložením ovlivňuje psychiku psa, i proto absolvují psychologické vyšetření před zařazením do týmu pro mezinárodní záchranné operace,“ vysvětluje Lukáš Mařica, jenž je čerstvě součástí týmu kynologů předurčeného pro mezinárodní záchranné operace.

PÁTRAČ MUSÍ BÝT SAMOSTATNÝ A ODOLNÝ VŮČI STRESU

Pane Mařico, do Bejrútu, který je postižen úterní explozí dusičnanu amonného, odletělo následující den pět psů. Znáte se s některými psovody a jestli ano, jste s nimi ve spojení?

Se všemi psovody, kteří na misi odletěli, se znám osobně. I přes to, že se jedná o kolegy z celé České republiky, tak se s některými několikrát do roka setkáváme na trénincích, anebo jsme alespoň v pravidelném spojení. Mezi kynology záchranáři je nesmírně důležité udržovat kontakt s jinými psovody, sdílet zkušenosti, postupy i se setkávat za účelem tréninku v nových, pro psy neznámých prostorách.

Podle kterého klíče se vybírá, kdo poletí na záchrannou misi?

Psovod se psem tvoří unikátní tým, který musí mít splněnou atestační zkoušku ministerstva vnitra ve specializaci S - sutina. Atest je nepřenosný a je třeba ho každé dva roky obhájit. Díky splněné zkoušce může být psovod se psem povolán na praktický zásah na celém území České republiky. Kromě toho může být psovod zařazen do týmu předurčeného pro mezinárodní záchranné operace (MZO). Psovod i pes musí mít dodatečné lékařské a veterinární vyšetření, včetně důsledného očkování. Psovod navíc absolvuje psychologické testy. Výsledné složení USAR (Urban Search and Rescue) týmu dává dohromady Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) v požadovaných počtech pro jednotlivá zaměstnání. Vzhledem k tomu, že psovodů je poměrně omezený počet, záleží zejména na konkrétních požadavcích dané mise a dostupnosti jednotlivých psovodů.

Jaké plemeno je nejvhodnější pro záchranu lidí, kteří se ocitnou zavaleni pod sutinami?

Typickými plemeny jsou služební psi, a to jsou němečtí ovčáci, belgičtí ovčáci, a dále je možné vidět lovecké psy pro vytříbené pachové schopnosti jako jsou retrívři, ohaři a jiní. Úspěšně trénovat lze i další plemena, včetně kříženců.

Lze říci, zda jsou ve svém poslání úspěšnější psi anebo feny? Kdo je šikovnější?

Toto je velmi individuální a závislé na konkrétním plemenu, preferencích psovoda a jiných okolností. Obecně nelze tvrdit, že by jedno pohlaví výrazně převyšovalo to druhé.

Které předpoklady jsou nejdůležitější pro to, aby mohli při pátrání zachraňovat lidi?

Důležitý je vyvážený poměr samostatnosti a ovladatelnosti, dobrý pohyb po sutině, motivovatelnost a dobrý čich. Vhodná je schopnost zvládat klimatické změny a dobrá psychická odolnost vůči změnám prostředí, stresu.

PROBLÉMEM JE NAJÍT IDEÁLNÍ MÍSTO PRO TRÉNINK

Jak dlouho trvá výcvik zvířete, aby mohl s psovodem vyrazit na podobnou záchrannou misi, jaká nyní probíhá v Bejrútu?

Výcvik psa probíhá po celý jeho život. Doba k dosažení této úrovně je velmi individuální a závisí na konkrétním zvířeti i schopnostech a možnostech psovoda. Do tohoto týmu se mohou dostat i psovodi z řad dobrovolníků, tato cesta je ovšem výrazně náročnější, než u profesionálů, pro které je to součást povolání. Celkově psi dosáhnou požadované úrovně po několika letech tréninku. Abych byl ale konkrétní, uvedu, že na misi v Bejrútu je nejmladším psem tříletá fenka německého krátkosrstého ohaře.

Kolik stojí vycvičení psa, aby dosáhl této úrovně?

Kromě pořizovací ceny psa, povinného očkování, stravy, odborných seminářů a dalších výdajů je nejvyšší položkou cestování. Pro řádný trénink je třeba využívat všech dostupných prostor, sutin a jiných objektů. Takových míst je velmi málo a psovodi často cestují po republice i do zahraničí. Částka za pohonné hmoty a ubytování tak tvoří značnou část nákladů. Vzhledem k tomu, že psovodi trénují i několikrát týdně, za rok jsou náklady na výcvik konkrétního psa v řádu desetitisíců korun.

Je možné stručně říci, které konkrétní aspekty musí splňovat člověk, aby se stal špičkovým psovodem a jaké školení musí podstoupit? Jaké by měl mít vlastnosti?

Základem je jednoznačně pozitivní vztah ke zvířatům a schopnost se psem komunikovat. Práce psovoda se psem je z velké části založena na vzájemné důvěře a zmíněné komunikaci. Jedině tak jsou schopni praktického nasazení, během kterého si sáhnou na dno svých sil. Dále se psovodi celoživotně vzdělávají a vyměňují si zkušenosti s kolegy jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Mimo to pro atestované psovody pořádá Generální ředitelství hasičského záchranného sboru takzvané instrukčně metodické zaměstnání, kde dále rozvíjejí své zkušenosti a dovednosti. Psovodi předurčení pro mezinárodní záchranné operace se účastní mezinárodních cvičení USAR, kde si nanečisto osahají zahraniční praktické nasazení.

ZVÍŘE SE DOVEDE SOUSTŘEDIT NA PRÁCI JEN DESÍTKY MINUT

Co konkrétního se děje při podezření, že pod sutinami jsou lidé? Předpokládám, že inkriminované místo prohledá více psů, aby byla jistota, že záchranáři jsou na správné stopě?

Odpovědný tým vytyčí sektor, který je třeba propátrat. Na místo jsou nasazeni kynologové, kteří určí místa případných nálezů. Inkriminovaná místa jsou zaznačena pro vyprošťovací týmy. To, zdali je jedna oblast prohledána více psy, je závislé na dané situaci, rozsahu škod a velikosti sektorů, ve kterých se předkládá, že by se mohli vyskytovat lidé. Při zásahu v rámci České republiky je opakované prohledání různými kynologickými týmy standardem.

Jak dlouho jsou psi schopni v takovém nasazení pracovat?

Výdrž je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Můžeme ovšem říci, že pes vydrží soustředěně pracovat desítky minut, maximálně můžeme hovořit o nižších jednotkách hodin. To se ovšem bavíme o psychické únavě. Vzhledem k tomu, v jakém terénu se musí psi pohybovat, je třeba brát v potaz fyzickou únavu. I pouhá analýza prostoru, kudy se musí pes pohybovat, ovlivňuje psychický stav a výdrž nasazeného zvířete. Po zásahu musí následovat odpočinek, než bude tým nasazen na další terén.

Poznají psi, že jsou v reálné akci a nejedná se jen o pouhé cvičení? Například dá se na nich vypozorovat stres, když hledají zavalené?

V tréninku se často snažíme přiblížit k reálné akci. Většina psů i psovodů se ovšem k misi takového rozsahu, jako je nasazení v Bejrútu, nedostanou. Ze zkušeností jiných psovodů lze ovšem říci, že je to pro psy nestandardní situace. Nejen že se jedná o práci mnohem většího rozsahu, ale množství nalezených osob je výrazně jiné, než jsme schopni simulovat v tréninku. Bohužel v případě praktického nasazení se nebavíme pouze o nálezech živých osob. Psovod rovněž svým rozpoložením ovlivňuje psychiku psa, i proto psovodi absolvují psychologické vyšetření před zařazením do týmu mezinárodní záchranné operace.

NA EXTRÉMNÍ VEDRA JSOU DÍKY VÝCVIKU PŘIPRAVENI

V Bejrútu nyní panují vysoké extrémní teploty, jak se s nimi čtyřnozí záchranáři podle vás vyrovnají? Nikdo ale nepochybuje, že to zvládnou, neboť loni na Sicílii, kde probíhal mezinárodní výcvik, panovaly ještě těžší klimatické podmínky.

Psovodi v tréninku záměrně zařazují práci v nepříznivých podmínkách, psi se tak naučí nakládat se svými silami i v takovýchto extrémních teplotách a vedrech. Mimo jiné je důležité dát psům prostor pro aklimatizaci a vhodné je zavodňovat.

Jak dlouho u zvířat potrvá, než se vůbec aklimatizují?

Záleží na konkrétním plemenu, nicméně psi jsou nasazeni v řádu hodin po příjezdu.

Zvíře je stejně jako člověk zvyklý na určité zázemí. Jak reagují na skutečnost, že odpočívají v jiném kotci anebo mají rozdílné žrádlo oproti původním zvyklostem?

Součástí vybavení psovoda je přepravka pro psa, na kterou je pes zvyklý a ve které následně i rád odpočívá. To stejné je se stravou. Pro psy je situace v tomto ohledu naprosto standardní, jsou na to zvyklí a cvičeni.

Mají psi, kteří jdou do akce, chuť žrát stejně intenzivně jako doma anebo se v terénu tak koncentrují na hledání lidí, že jejich potřeba na stravování je nižší?

Stravovací návyky jsou pouze částečně přizpůsobeny dané situaci. Standardní objem stravy a dostatek odpočinku k trávení je pro několikadenní nasazení naprosto nezbytný. Pro dlouhodobé nasazení lze využít i doplňky stravy, které pomáhají v doplnění energie a v případné regeneraci.

V libanonské metropoli budou operovat i jiné týmy psovodů, dá se říci, kterak bude probíhat součinnost s ostatními experty?

Týmy pracují nezávisle na sobě. Každý z týmů dostává svůj sektor k nasazení. Pokud by ovšem byly práce týmů provázány, místa vytipována psy jsou označena standardizovaným způsobem, a tak mohou ve vyprošťovacích pracích pokračovat týmy nezávislé na průzkumném týmu daného sektoru.

Tušíte, zda čeští psi pátrají společně na jednom místě anebo budou rozděleni do různých sektorů?

Každá skupina psovodů má ze svých řad zvoleného vedoucího, který je styčným bodem mezi psovody a dalšími členy týmu. I z tohoto důvodu předpokládám, že český tým dostane oblast k prohledání, kterou si následně rozdělí mezi jednotlivé psovody.

MISKA S JÍDLEM A POMAZLENÍ JE NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU

Jak dlouho může vůbec člověk přežít pod sutinami?

Obecně se počítá zhruba se sto hodinami. Samozřejmě to nelze takto paušalizovat, jsou případy, kdy byli nalezeni živí i po delší době. To už je závislé od typu katastrofy, zranění, konkrétním místě, na kterém se osoba nachází, i na konkrétním člověku.

Poznáte na psovi, že si je vědom dobře odvedené práce, a naopak, zda je na něm poznat zklamání, že si nevedl dobře?

Psovod na svém psovi pozná jeho psychické rozpoložení a tím pádem i spolehlivost v dané chvíli. Úkolem psovoda je udržovat psa během zásahu v dobré psychické kondici, a tak zklamání není, a vlastně ani nemůže být, na místě. Snažíme se i při zásahu psy motivovat a navzájem s ostatními psovody na motivaci spolupracovat, to je jeden druhému se čas od času schovat, aby měl pes nález s odměnou.

Když ve středu vycvičení psi odlétali, někteří nastupovali s psovody přímo na palubu a jiní cestovali uzavřeni v přepravních boxech. Můžete vysvětlit, proč se transport u některých ras liší?

Toto je na domluvě daného týmu. Všichni psi jsou naučeni a připraveni na přepravu v přepravních boxech. Pro některé psy je dokonce tento styl přepravy příjemnější, než cesta na palubě.

Jaký stát dosahuje nejlepších výsledků se záchrannými psy?

Na tuto otázku je opravdu těžká odpověď, neboť každé nasazení je specifické. Reálných misí je naštěstí málo a navíc je obtížné hodnotit, co znamená, že jeden tým je úspěšnější než druhý. Každý zachráněný život je úspěchem sám o sobě. Obecně lze ovšem říci, že čeští psi jsou i v zahraničí vysoce ceněni.

Na závěr se musím zeptat, jaká je největší odměna pro zvíře, když skončí akce, co jim obvykle dopřáváte za pamlsky?

Miska s jídlem a pomazlení se s páníčkem je pro psa největší odměna a je vlastně jedno, jestli je to po skončení akce nebo v běžném životě. Souhra a dobrý vztah je základem pro kvalitně odvedenou práci.

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Od února se mění pravidla pro prodej psů a koček

17.01.2021 22:04 Aktualizováno Od února nebude možné prodávat psy a kočky ve zverimexech nebo na veřejných prostranstvích,…

V úterý otevřou papírnictví a obchody se spodním prádlem oblečením pro děti

17.01.2021 18:41 Od úterý se mohou otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním…

Češi loni nakoupili více ovoce, předloni vyhrála zelenina

17.01.2021 09:08 Češi loni ve vybraných hypermarketech a supermarketech nakoupili meziročně o osm procent více ovoce…

Palachova smrt nebyla zbytečná. Chtěl vyburcovat národ, který se smiřoval…

16.01.2021 22:01 Aktualizováno ROZHOVOR – Zamíří k filozofické fakultě, kde zapálí svíčku. Historik Ústavu pro studium totalitních…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama