Rytířská jeskyně skrývá unikátní hrad, jediný svého druhu u nás

Fenomén jeskynního hradu je v našich zemích téměř neznámý. Byť se jednalo o velice progresivní typ hradu, setkáme se u nás pouze s jedinou ukázkou. Nachází se v Jihomoravském kraji v oblasti Moravského krásu a nese příznačné jméno Rytířská jeskyně.

Jeskyní hrady tvoří svébytnou kategorii středověkých hradů. U nás se jedná o poměrně cizorodý prvek, byť se jednalo o velice progresivní a výhodný typ hradu. Ten využíval skalního masivu, respektive skalní jeskyně, převisu či pukliny, kterou stavebně upravil. Již přírodní podmínky umožňovaly efektivní obranu a navíc eliminovaly nároky na stavbu, jelikož hrad v obraně využíval terénních překážek a při stavbě obytných a provozních budov mohl využít skály coby součást zděných konstrukcí. Jednalo se tak o poměrně nenáročnou stavbu v závislosti na typu horniny, avšak nevýhodou mohl být obtížný přístup a odlehlost od komunikační sítě a zázemí.

Jeskynní hrady jsou typické hlavně pro alpské země, což je dáno především místními přírodními podmínkami. U nás se s nimi až na jedinou výjimku nesetkáme. Tou výjimkou jsou pozůstatky opevnění na lokalitě dnes nazývané jako Rytířská jeskyně.

Unikátní pozůstatky se skrývají ve svahu Suchého žlebu v Moravském krasu nedaleko města Blansko. Místo se nachází asi 300 metrů jihovýchodně od známé Kateřinské jeskyně. O hradu neexistují žádné písemné prameny a není tak známo jeho původní jméno. Podle archeologických výzkumů zde opevnění vzniklo už ve 13. století a existovalo až do 15. století. Jeskyně samotná však byla využita člověkem už ve starším historickém období.

Rytířská jeskyně dle autorů výzkumů nepředstavuje jeskynní hrad v pravém slova smyslu, který by se mohl rovnat s nejslavnější ukázkou tohoto typu v podobě Predjamského hradu ve Slovinsku. Jednalo se spíše o strážní místo nad cestou, která ve středověku mohla vést pod jeskyní. K hradu, který měl výhodné strážní situování, avšak velice nesnadný přístup, navíc chybělo potřebné hospodářské zázemí.

Malý jeskynní hrad tak plnil především vojenskou a strážní roli a nebyl polyfunkční, jako jiné alpské ukázky jeskynních hradů. Sama jeskyně se směrem ke žlebu otvírá vysokým a širokým portálem, rozměrů asi 17 x 13 metrů. Hloubka jeskyně je asi 50 metrů a ke konci se její prostor zužuje. Vstup byl přehrazen dvěma téměř rovnoběžnými zdmi, které se dosud částečně zachovaly a byly kladené na sucho, bez použití malty. Z první, vnější, se zachovala asi 8 metrů dlouhá a přibližně 1,5 metrů vysoká část. Druhá, vnitřní hradba, je o něco kratší a její spodek je tvořen výrazně velkými balvany. Vysoká je dnes asi 1 metr. Rovnoběžně s délkou jeskyně je podél skály vpravo na začátku jeskyně vidět ještě třetí zeď, ta je však pravděpodobně naskládaná v nedávné době. K fortifikaci patřil zřejmě i menší příkop.

Z vnitřní zástavby se příliš nedochovalo a o původně podobě se lze pouze domnívat na základě několika málo indicií. Zástavba byla nepochybně dřevěná či hrázděná. Omezené prostory jeskyně však dovolovaly jen určité možnosti zástavby. Obdobné konstrukce lze očekávat i na koruně hradeb, popřípadě v místech, kde se u vchodu do jeskyně nachází kapsy nejspíše nosné konstrukce po konstrukci podsebití. Konkrétní podoba je však záležitostí individuální fantazie.

Vzhledem k tomu, že jeskyně byla několikrát překopána patrně více generacemi hledačů pokladů, je nerovný terén uvnitř až výsledkem těchto nešťastných výkopových akcí. V zadní části jeskyně je dosud vidět výkop s rezavějícím kovovým žebříkem po jednom z nelegálních výkopů.

K zániku hradu došlo zřejmě během 15. století. Nelze vyloučit, že se tak stalo v souvislosti s nějakou vojenskou akcí, avšak jako pravděpodobnější se zdá úpadek významu místa, jehož údržba byla jistě z určitého hlediska náročná, zatímco výhodnost hradu upadala. To lze spojit s určitou odlehlostí a velice krkolomným přístupem. Samotný hrad jistě trápily další provozní problémy, jako odvod kouře, zásobování čerstvou vodou, značný chlad a vlhkost, která příliš nepřála dřevěným konstrukcím.

Související

Více souvisejících

hrady a zámky historie středověk zajímavosti Moravský kras

Aktuálně se děje

před 45 minutami

Sebastian Kurz

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl odsouzen

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl shledán vinným z křivé výpovědi, když před parlamentním vyšetřovacím výborem minimalizoval svou roli při jmenování dozorčí rady významné státní investiční společnosti ÖBAG. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Kritik Kremlu Alexej Navalnyj

Navalného tým nabízí odměnu za informace, které objasní jeho "vraždu"

Spolupracovníci ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného nabízejí odměnu ve výši 20 000 eur za jakékoli informace související s jeho "vraždou" ve vězeňském táboře IK-3 za polárním kruhem. Tuto výzvu adresovali příslušníkům ruské armády, policie, zaměstnancům Federální bezpečnostní služby (FSB), Vyšetřovacího výboru (Sledkem) a prokuratuře.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Petr Moos

Zemřel bývalý ministr dopravy a zakladatel dopravní fakulty Petr Moos

Ve věku 78 let dnes zemřel Petr Moos, vedoucí týmu, který připravoval rozšíření Krajské nemocnice Liberec o objekt Centra urgentní medicíny. V roce 1998 byl ministrem dopravy ČR v Tošovského vládě a jiného založil Fakultu dopravní na Českém vysokém učení technickém v Praze.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Putin přišel o spojence. Ztratil kontrolu nad zemí ve své alianci

Arménie pozastavila své členství ve vojenské alianci Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OZKB), kterou vede Rusko. Premiér Nikol Pašinjan to v rozhovoru odvysílaném ve čtvrtek odůvodnil tím, že aliance Arménii zklamala.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy