KOMENTÁŘ: Směřujeme k federální EU?

S federálním uspořádáním států se v současné době můžeme setkat na všech kontinentech světa, nikde bychom však nenarazili na dvě zcela totožné federace. I z toho důvodu je velice obtížné federaci jako politické uspořádání státu obecně definovat a přesně vymezit. Nemožnost přesné definice poté způsobuje rozpory mezi jednotlivými teoretiky – každý z nich totiž federaci přisuzuje odlišné charakteristiky. Napříč různícími se definicemi nakonec přeci jen nacházíme několik shodných prvků, které jsou pro federace typické. Splňuje současná Evropská unie tyto prvky a je ji tedy možné za federaci také označit?

Psaná ústava a princip federace

Evropská unie je jedinečným politickým systémem, který mnozí odborníci nazývají federací. Pak jsou zde ale tací, kteří EU za federaci nepovažují. Prvním problémem, na který můžeme narazit, je neexistence psané ústavy, která by právně ukotvovala federální uspořádání unie. Političtí lídři, kteří v polovině minulého století stáli v čele prvních integračních iniciativ, nikdy neformulovali své politické vize do jediného ústavního dokumentu. Ani princip federace není doposud nikde zakotven. O jeho zasazení do primárního práva unie se snažili již holandští představitelé při vzniku Maastrichtské smlouvy, a tedy EU, avšak jejich iniciativy byly neúspěšné. Přesto je třeba upozornit na skutečnost, že integrační snahy vycházející z logicky „sbližujícího se společenství“ a federalismu, byly základními myšlenkami po válce vznikajících Evropských společenství. Na počátku 21. století následovaly snahy o vytvoření evropské ústavy, avšak i ty skončily obdobným neúspěchem.

Sdílená suverenita

Prvek, který však Evropská unie splňuje, je rozdělení moci mezi více úrovní vládnutí – v našem případě mezi centrum (EU) a jednotky (členské země). Tato tzv. sdílená suverenita zaručuje, že centrum ani jednotky nerozhodují ve všech oblastech či otázkách, ale pouze v těch, které jim náleží. Každá rovina vládnutí má unijními smlouvami přesně definované oblasti, ve kterých rozhoduje. Například přesun kompetencí od členských států směrem na úroveň EU můžeme pozorovat v oblasti kompetencí, které Smlouva o fungování Evropské unie označuje za výlučné. Patří mezi ně např. celní a měnová politika, nebo stanovování pravidel hospodářské soutěže.

Oblasti, ve kterých obě úrovně společně sdílí kompetence, zahrnují např. politiky vnitřního trhu a sociální politiky, životního prostředí nebo ochrany spotřebitele. Ve všech ostatních otázkách rozhodující členské země – tento princip se nazývá subsidiaritou. Subsidiarita zaručuje, že unie jedná jen v těch oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci pouze tehdy, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy. Je obecně známo, že princip subsidiarity byl do unijního práva zakotven „pod nátlakem“ euroskeptických států, které chtěly vyvážit federalistické prvky a ponechat si určitou část svých pravomocí. Je však možné tvrdit, že větší suverenita stále náleží členským státům. Jsou to právě tyto státy, které se mohou, ale také nemusí, rozhodnout a svoji suverenitu na unii delegovat. Je tak možné konstatovat, že suverenita v EU není formálně sdílená jako v typických federacích.

Instituce

Dalším znakem, který EU z federálního hlediska splňuje, je existence rozhodčí instituce. V systému unie je touto institucí Soudní dvůr Evropské unie, který vykonává dozor nad výkladem unijního práva a urovnává právní spory mezi unijními institucemi a členskými státy. Z institucionálního hlediska nám však chybí prvek dvoukomorového parlamentu. EU nicméně svým legislativním orgánem disponuje a je jím Evropský parlament, jehož členové jsou přímo volení členskými státy. Takto parlament vyvažuje moc nadnárodně orientované Komisi. Hlas členských států je dále silných především skrze Radu ministrů.

Zhodnocení

V závěru je třeba uvézt, že i když EU nenaplňuje federativní rysy v některých citlivých oblastech, neznamená to, že v nich určité „federativní“ pokroky nedělá. Problematická však zůstává skutečnost, že Evropská unie není státem jako takovým, a proto je velice obtížné hodnotit, zda je nebo není federací. V aktuální situaci můžeme tvrdit, že EU není ideálním typem federace a v blízké budoucnosti asi ani nebude. Na druhou stranu můžeme pozorovat mnoho federativních principů, které je možné posilovat a s každou revizí unijního práva se tak i děje.

Související

Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto.

EU se může stát stejně závislou na čínských bateriích, jako byla na energii z Ruska

Podle strategického dokumentu vypracovaného španělským předsednictvím Rady EU, který má k dispozici agentura Reuters, by Evropská unie do roku 2030 mohla být stejně závislá na Číně v oblasti lithium-iontových baterií a palivových článků, jako byla v oblasti energie před konfliktem na Ukrajině na Rusku. Tato závislost na Číně by mohla mít důležité důsledky pro energetickou bezpečnost a strategickou nezávislost EU.

Více souvisejících

EU evropský parlament rada evropské unie politika evropská komise Suverenita Brusel

Aktuálně se děje

před 28 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Americké námořnictvo (U.S. Navy SEALs)

Američané se proti Číně musí dobře připravit. Případný brutální a drahý konflikt má změnit nová koncepce

Pokud někdy dojde k ozbrojenému konfliktu mezi americkou a čínskou armádou, Washington bude mít strategickou nevýhodu. Armáda Spojených států sice má ohromně silné letectvo a loďstvo, jenže vzdálenost, na kterých musí v Tichém oceánu fungovat, jsou obrovské. Mezi San Diegem na západním pobřežím USA a základnou Iwakuni na japonském území leží bezmála deset tisíc kilometrů zdánlivě nekonečné vodní plochy. Pomoct má nové koncepce, která ale čelí kruté realitě – válka mezi Čínou a USA by skončila brutálním krveprolitím, paralyzujícím obě armády. 

před 3 hodinami

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Ázerbájdžánská armáda

Ázerbájdžán v Karabachu údajně ovládl desítky pozic. Úřady přistoupily na příměří

Ázerbájdžán tvrdí, že jeho ozbrojené síly převzaly v Náhorním Karabachu kontrolu nad desítkami vojenských pozic, které měli dříve v rukou tamní arménští separatisté. Operaci ale ukončí, až separatisté složí zbraně, řekl prezident Ilham Alijev v telefonátu s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem. Úřady Náhorního Karabachu následně přistoupily na příměří.

včera

včera

včera

traktor

Spor o ukrajinské plodiny sílí. Bulharsko zakazuje dovoz semen, Polsko hrozí dalším embargem

Spor o dovoz zemědělských plodin z Ukrajiny se vyostřuje. Zatímco Kyjev podá žalobu proti Polsku, Maďarsku a Slovensku za jejich rozhodnutí odmítnout ukončení zákazu dovozu ukrajinských zemědělských produktů, jak informoval server EuroZprávy.cz, bulharská vláda schválila dočasné zastavení dovozu slunečnicových semen. Polsko následně varovalo, že může zákaz dovozu ukrajinského obilí rozšířit na další ukrajinské zemědělské produkty.

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Ministerstvo obrany

Dánsko a Nizozemsko budou financovat české dodávky zbraní na Ukrajinu

Česká republika se dohodla s Dánskem a Nizozemskem, že za jejich finanční podporu bude dodávat české zbraně Ukrajině. Tuto dohodu dnes podepsal náměstek české ministryně obrany Daniel Blažkovec na okraji jednání tzv. kontaktní skupiny pro Ukrajinu, které se konalo na americké letecké základně Ramstein v Německu, společně se zástupci Dánska a Nizozemska.

včera

včera

V ruském Soči hoří sklad s palivem, zřejmě po útoku dronu

V černomořském ruském letovisku Soči hoří nedaleko letiště. Podle agentury APA to uvedla ruská tisková agentura RIA Novosti ve středu ráno.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy