EuroZprávy.cz s Městskou částí Prahy 2 odhalí maršálovi RAF Janouškovi pamětní desku. Jsem dojatá, říká generálova praneteř

Pomohl vyhrát leteckou bitvu o Británii, do níž se zapsal jako hrdina, král Jiří VI. mu jako jedinému Čechoslovákovi udělil hodnost leteckého maršála RAF. Vděku se ale nedočkal, po únorovém puči strávil dvanáct let v komunistických kriminálech, a když byl z nich propuštěn, musel jako skladník tahat těžký nábytek. Měl upadnout do zapomnění, což se naštěstí nestalo. A to i díky aktivitě vydavatelství INCORP a.s., do do jehož portfolia patří mainstreamový zpravodajský server EuroZprávy.cz, které společně s Městskou částí Praha 2 odhalí armádnímu generálu Karlu Janouškovi ve středu 27. října 2021 v Malé Štěpánské 5 na Praze 2 v 10 hodin pamětní desku. Stane se tak v den 50. výročí, které uplyne od jeho smrti. „Je naší morální povinností takové hrdiny, jakým byl pan generál Karel Janoušek, připomínat,“ říká majitel a ředitel mediální skupiny INCORP Petr Zelinka, který projekt rovněž finančně podpořil.

Impuls vzdát hold leteckému maršálovi RAF Karlu Janouškovi, který po propuštění ze žaláře žil v Malé Štěpánské, vzešel od mainstreamového zpravodajského portálu EuroZprávy.cz. Jeho aktivitu záhy podpořila Městská část Prahy 2 s její starostkou Janou Černochovou, a tak brzy došlo ke spolupráci, jehož výsledkem je odhalení pamětní desky armádnímu generálovi Karlu Janouškovi, jemuž už v roce 1941 udělil král Jiří VI. prestižní Řád lázně KCB.

Připomenutí vojáka dojalo jeho praneteř Mahulenu Křenkovou, která s hrdinou vyrůstala do svých třinácti let. „Každé zviditelnění pana generála Janouška ve mně vzbudí emoce. Jako jeho příbuzná jsem na něj patřičně hrdá. Zasloužil se v Británii stejně jako mnozí českoslovenští letci RAF o porážku nacismu, ale i naši svobodu. Proto nemohu pochopit, že komunisté jej místo vděku a uznání uvěznili. Dobře si ale pamatuji, že pan generál si na svůj osud nikdy nestěžoval, naopak byl vždy nad věcí a věčně usměvavý.

Strávila jsem s ním jako malá holka množství času,“ vzpomíná Mahulena Křenková, která považuje za velkou čest, že by na akci měl mimo jiné dorazit i velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice jeho excelence Nicholas Stewart Archer.

Expert na meteorologii si vydobyl respekt krále Jiřího VI.

S nápadem na odhalení desky Karlu Janouškovi přišel redaktor serveru EuroZprávy.cz Petr Třešňák, který se zajímá o osudy československých letců RAF a je hrdým rodákem z Prahy 2, kde generál rovněž žil. „V bitvě o Británii jako doktor přírodních věd, který byl expertem na meteorologii, pomohl díky výtečně stanovené taktice porazit nepřátelské letectvo, dobyl si respekt i úctu krále Jiřího VI. Když se vrátil do vlasti, zjistil, že mu nacisté vyvraždili téměř celou rodinu včetně manželky, a po únorovém převratu skončil na dvanáct let v komunistickém vězení. Když se z něj vrátil, musel v 67 letech pracovat, aby měl vůbec z čeho žít,“ tvrdí Petr Třešňák.

Novinář upozorňuje, že v příběhu Karla Janouška je patrná obrovská životní tragédie. Po návratu z války zjistil, že vinou Němců přišel téměř o všechny blízké. Záhy se jako člověk z vysoké společnosti, jehož v Británii přijala i anglická královna, ocitl v komunistických kriminálech na Borech, Opavě, Leopoldově a Ruzyni na doživotí, z něhož si odseděl 12 let a 10 měsíců. „Zažil obrovský pád. Měl neuvěřitelné postavení, peníze a najednou po amnestii prezidenta Antonína Novotného byl doslova žebrákem a v důchodovém věku musel jako skladník tahat těžký nábytek.“

Majitel a ředitel mediální skupiny INCORP Petr Zelinka neváhal ani na moment, aby projekt ohledně pamětní desky Karlu Janouškovi finančně i mediálně podpořil. „V naší skupině se zajímáme o naše předky, kteří bojovali za vlast se ctí a odvahou. Nechceme, aby republika na naše hrdiny zapomněla, a proto jsem dal projektu zelenou. Tvrdím, že média mají vedle přinášení aktuálních zpráv plnit i určitou vzdělávací roli a připomínat velké osobnosti našich dějin. Jednou z takových je právě Karel Janoušek. Jsem hrdý, že ani v uspěchané době v našem vydavatelství na statečné lidi nezapomínáme,“ těší Petra Zelinku.

Důraz na připomínání historie klade i šéfredaktor zpravodajského portálu EuroZprávy.cz Lukáš Kňazovický. „Jako člověk i novinář cítím respekt ke všem, kteří se zasloužili o naši demokracii a svobodu. Je nutné si neustále připomínat, jak krutá byla nacistická i komunistická diktatura. Ani v návalu aktuálních zpráv nesmíme zapomenout na lidi, kteří oběma totalitám jako pan generál Janoušek čelili. Kdybychom je ignorovali, považoval bych to za své profesionální selhání,“ konstatuje šéfredaktor Lukáš Kňazovický.

Obrovskou zásluhu na odhalení desky má i starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová z ODS. Dvojka je totiž proslulá úctou k vojenským hrdinům a veteránům, které pravidelně připomíná. Po upozornění redaktorem Petrem Třešňákem, že generál Karel Janoušek nemá na Praze 2 nic, co by jej uctívalo, okamžitě začala se svým týmem na připomínce pracovat. Dvojka se na projektu rovněž finančně podílí. „Životní příběh pana armádního generála Karla Janouška mě fascinuje. Jeho jméno je spojeno se všemi odboji, které výrazně ovlivnily naši historii. Jako legionář se účastnil prvního, v pozici Generálního inspektora československého letectva ve Velké Británii, pak i druhého protinacistického a jako vězeň i třetího protikomunistického odboje. U mě je neuvěřitelným hrdinou. Proto jsem také ráda, že se nám podařilo najít i shodu s vlastníky domu v Malé Štěpánské číslo 5, na němž bude ve středu 27. října pamětní deska nainstalována,“ pochvaluje si poslankyně Dolní komory Parlamentu České republiky Jana Černochová. Pamětní desku zhotovil výtvarník Petr Císařovský. Textu vévodí název: „Přes překážky ke hvězdám.“

Hrdina a držitel řádu Bílého lva ohromil i metalovou skupinu

Karel Janoušek se narodil 30. října 1893 v Přerově. Jeho osud je spojen s oběma světovými válkami. Bojoval jako legionář na italské i ruské frontě v první světové válce, kde se zúčastnil i bitvy u Zborova. Ve druhé světové válce vykonával funkci generálního inspektora československého letectva ve Velké Británii a od 12. července 1940 až do 19. října 1945 byl nejvyšším představitelem československých válečných letců v Británii. Zorganizoval 1 500 československých letců, kteří v řadách RAF zasáhli do bitvy o Británii. Král Jiří VI. mu v roce 1941 udělil prestižní Řád lázně, jako jedinému Čechoslovákovi pak 17. května 1945 i hodnost leteckého maršála RAF. Janoušek se neřadí mezi stíhací esa, která sestřelovala jeden nepřátelský letoun za druhým. Jeho místo bylo především na zemi, kde stanovoval taktickou strategii. Jako vystudovaný doktor přírodních věd kladl obrovský důraz na meteorologii, což byl v tehdejší době výjimečné. Nacisté se mu pomstili, že mu vyvraždili téměř celou rodinu, přišel i o manželku.

Po událostech z února 1948 se však válečný hrdina stal pro nový režim nepohodlným. Agent StB jej vyprovokoval k emigraci, čímž jej 30. dubna 1948 vlákal do pasti u Přeštic. Byl odsouzen na doživotí, z něhož si odpykal 12 let a deset dní v komunistickém vězení. Prošel si peklem na Borech, v Opavě, Leopoldově i v Ruzyni. Po propuštění ze žaláře v květnu 1960 žil také v Malé Štěpánské číslo 5 na Praze 2, a to se svou švagrovou Marií Fenzlovou. Jelikož měl důchod pouhých 200 Kčs, musel se až do 74 let živit jako skladník a s dnou tahat těžký nábytek.

Karel Janoušek zemřel 27. října 1971 jen tři dny před svými osmasedmdesátými narozeninami. Za svého života – v roce 1968 – se sice dočkal rehabilitace, ale soud mu generálskou hodnost nevrátil. In memoriam mu byla hodnost armádního generála vrácena 23. srpna 1990, a to tehdejším prezidentem ČSFR Václavem Havlem . Rovněž In memoriam mu bylo současnou hlavou Milošem Zemanem v roce 2016 propůjčeno nejvyšší české státní vyznamenání – Řád Bílého lva.

Mnohým statečným odbojářům paradoxně v očích mladé generace škodí patos hrdinství. Domnívají se, že nejde o lidi z masa a kostí. Karel Janoušek měl rád život i drinky, před obědem pravidelně pil vodku s džusem či sodovkou, rád hrál s přáteli bridž a hodně kouřil. Jeho osobnost dokonce připomněla i švédská power metalová hudební skupina Sabaton, která o něm v roce 2012 nazpívala píseň s charakteristickým názvem Far from the Fame (Daleko od slávy).

Západní demokratický svět dojala v únoru roku 1966 reportáž anglického novináře Petera Hanna z The Sunday Express, který veterána v Malé Štěpánské vypátral a ve skvělém článku popsal osud vojáka. Žurnalista text opatřil příznačným titulkem: „Král Jiří jej pasoval na rytíře za statečnost – dnes nakládá dodávkové vozy.“ V textu si tehdy Karel Janoušek posteskl. „Zmeškal jsem svůj autobus. Kdysi jsem byl nahoře, docela nahoře. Nyní jsem však dole a jak se zdá, dole zůstanu.“

Pane maršále RAF a generále Janoušku, chceme Vás i padesát let po Vaší smrti ubezpečit, že EuroZprávy.cz společně s Městkou částí Prahy 2 a její starostkou Janou Černochovou nedovolí, abyste zůstal dole. V našich myslích i srdcích jste úplně nahoře.

Související

Dobrá věc se podařila. Starostka Městské části Prahy 2 Jana Černochová se s Jeho Excelencí Nicholasem Stewartem Archerem, velvyslanecem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska spokojeně usmívají po odhalení pamětní desky generálu Janouškovi, jehož zhotovení inicioval zpravodajský web EuroZprávy.cz.

Pohled do zákulisí. Co předcházelo odhalení desky generálu Janouškovi. Jednání s majiteli domu, porady i krácení projevu

Ulicí dozněla česká hymna, kterou zazpíval člen Sboru Národního divadla Jan Líkař a ozval se velký aplaus i úleva, že se vše vydařilo. Vydavatelství INCORP a.s., do jehož portfolia patří mainstreamový zpravodajský server EuroZprávy.cz, totiž před malou chvílí odhalilo jedinému československému leteckému maršálovi RAF Karlu Janouškovi ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 a starostkou Janou Černochovou (ODS) pamětní desku. Co ale předcházelo akci, která proběhla 27. října, tedy v den padesátého výročí generálovy smrti, aby mu jeho obdivovatelé před domem v Malé Štěpánské 5, kde hrdina bydlel, vzdali hold? Pojďme nahlédnout do zákulisí. „Jednalo se o rok intenzivních příprav, množství porad, e-mailů i telefonátů a někdy i napjatých situací. Ale výsledek se povedl,“ říká Petr Zelinka, majitel a ředitel vydavatelství INCORP a.s., které se na projektu i finančně podílelo. A dnes si redakce připomíná i 128. výročí od narození vojáka, který přispěl k vítězství v bitvě o Británii.
Starostka Městské části Prahy 2 Jana Černochová, Jeho Excelence Nicholas Ste-wart Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a redaktor mainstreamového zpravodajského serveru EuroZprávy.cz Petr Třešňák právě odhalují generálu Karlu Janouškovi pamětní desku, a to před domem v Malé Štěpánské, kde hrdina žil.

EuroZprávy.cz s Městskou částí Prahy 2 odhalily pamětní desku generálu Janouškovi. Britové mu jsou vděční, řekl velvyslanec

Armádnímu generálu Karlu Janouškovi se dostalo obrovské pocty. Vydavatelství INCORP a.s., do jehož portfolia patří mainstreamový zpravodajský server EuroZprávy.cz, odhalilo jedinému československému leteckému maršálovi RAF dnes dopoledne ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 a starostkou Janou Černochovou (ODS) pamětní desku. Plaketa připomíná vojákovu statečnost i nelehký osud, kdy po komunistickém puči pobyl v bolševických kriminálech dvanáct let. Na slavnostní akt k domu v Malé Štěpánské 5 na Praze 2, kde hrdina také žil, přijela i Jeho Excelence Nicholas Stewart Archer, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. „Nikdy nepřestaneme být československým válečným letcům v RAF vděční za jejich nasazení v bitvě o Británii. Jedním z hlavních lídrů triumfu byl právě pan generál Janoušek,“ řekl ambasador.

Více souvisejících

Karel Janoušek Praha Jana Černochová

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 38 minutami

Marian Jurečka

Jurečka se hájí ve věci odvolání šéfa úřadu práce. Odstupovat nehodlá

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) je přesvědčen o tom, že při odvolání generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona postupoval podle služebního zákona. Své výhrady bývalému šéfovi opakovaně sdělil. Pokud má Najmon pochybnosti, může se obrátit na ministerstvo vnitra či soud. Jurečka to dnes řekl novinářům. Výzvy k odstoupení považuje za absurdní.

před 42 minutami

Ukrajinská armáda

Ukrajinci tvrdí, že se Rusové stáhli z Nové Kachovky na jihu země

Ruské síly se zcela stáhly z obce Nova Kachovka v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, uvedl dnes ve svém pravidelném večerním hlášení generální štáb ukrajinské armády. Rusové podle štábu před odchodem rabovali v domech místních obyvatel. U města leží přehrada Kachovské vodní elektrárny, na níž by podle dřívějšího varování Kyjeva mohla ruská armáda chystat útok.

Aktualizováno před 45 minutami

před 46 minutami

Donald Trump

Trumpova kauza se dnes projednávat nebude, informuje CNN

Velká porota v New Yorku, která vyšetřuje údajnou roli exprezidenta Donalda Trumpa v platbě za mlčenlivost pornohvězdy Stormy Daniels, se na svém dnešním zasedání podle dvou informovaných zdrojů televize CNN tímto případem zabývat nebude. Porota při jednom zasedání obvykle projednává několik případů, připomíná stanice. Další zasedání bude v pondělí.

Aktualizováno před 58 minutami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

EU zahájila summit o Ukrajině, k lídrům promluvil Zelenskyj

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie zahájili dnes odpoledne v Bruselu pravidelný summit, jehož hlavními tématy jsou další pomoc Ukrajině v obraně proti ruské agresi a podpora zelené evropské ekonomiky. Na úvod jednání se s nimi na dálku spojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, aby jim přiblížil aktuální vývoj války a další potřeby své země. 

před 1 hodinou

Aktualizováno před 1 hodinou

TikTok

Britský parlament zakáže TikTok na služebních telefonech zaměstnanců

Britský parlament zakáže čínskou aplikaci TikTok na všech služebních zařízeních a v širší parlamentní síti s odkazem na kybernetickou bezpečnost. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Mluvčí TikToku opatření označil za chybné a uvedl, že vychází z mylných představ o společnosti. Stejný krok minulý týden učinila i britská vláda, jež následovala řadu západních zemí, které tak již z bezpečnostních důvodů učinily.

Aktualizováno před 1 hodinou

Aktualizováno před 1 hodinou

Bohuslav Svoboda

Svoboda chce, aby se městská policie omluvila Železnému za zveřejnění videa

Městská policie v Praze (MPP) podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) nebyla oprávněna zveřejnit videozáznam zachycující řešení přestupku moderátora České televize Jakuba Železného v centru města. Zásah strážníků byl profesionálně správný, pochybením je zpracování a forma zveřejnění videozáznamu, uvedl primátor. 

před 1 hodinou

Rishi Sunak

Není možné znovu jednat o dohodě o Severním Irsku, vzkazuje britská vláda

Londýn nebude znovu vyjednávat o žádné části přepracované dohody o novém uspořádání pro Severní Irsko, na níž se dohodl s Evropskou unií na konci února. Neučiní tak ani navzdory výzvám největší severoirské unionistické strany, která má k textu velké výhrady a už rok kvůli nesouhlasu s pobrexitovým režimem bojkotuje místní samosprávu. 

před 2 hodinami

Ukrajinská armáda

Dva ukrajinští vojáci z pluku Azov dostali od ruského soudu 25 let

Ruský soud v neuznávané Doněcké lidové republice (DNR) na východě Ukrajiny odsoudil k 25 letům vězení dva ukrajinské vojáky, kteří podle verdiktu zastřelili v obléhaném Mariupolu dva civilisty. Oznámila to dnes ruská média s odvoláním na kriminální ústřednu. O obhajobě ukrajinských vojáků se vůbec nezmínila. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Ukrajinským dětem uneseným do Ruska tvrdili, že se jich rodiče zřekli

Ukrajinským dětem, které byly uneseny okupační správou do Ruska, ruští úředníci tvrdili, že se jich vlastní rodiče zřekli. Podle agentury Unian to uvedl chlapec z Chersonské oblasti, jedno ze 17 unesených dětí, které se podle charitativní organizace Save Ukraine podařilo tento týden navrátit z Ruska na Ukrajinu.

před 2 hodinami

Markéta Pekarová Adamová

Pekarová v Koreji jednala o automobilovém průmyslu i moderních technologiích

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dnes na návštěvě Jižní Koreje jednala o spolupráci obou zemí v automobilovém průmyslu či o moderních technologiích. V Soulu se sešla s premiérem Han Dok-soem i se svým jihokorejským protějškem Kim Čin-pchjoem. Informovala o tom Česká televize (ČT). 

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

Kongres USA

V Kongresu zpovídají ředitele TikToku, kterému hrozí v USA zákaz

Šéfka výboru pro energetiku a obchod americké Sněmovny reprezentantů, republikánka Cathy Rodgersová řekla, že sociální síť TikTok je hrozbou pro americkou národní bezpečnost i pro děti, které ji používají. Ředitel sítě Shou Zi Chew dnes před výborem odpovídá na dotazy kongresmanů. 

před 3 hodinami

Vlaky

Ve Francii probíhá další kolo stávek, nejezdí vlaky, část škol je uzavřena

Demonstranti dnes ve Francii zablokovali pařížské letiště, ochromili železniční dopravu a na některých místech se střetli s policií, uvedla agentura Reuters. V západofrancouzském městě Nantes použila policie proti protestujícím slzný plyn, v Rennes zase vodní děla. Po celé zemi se konalo další kolo stávek na protest proti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a jeho velmi nepopulární důchodové reformě, uzavřeny byly některé školy a kvůli stávce popelářů se na ulicích hromadily odpadky.

před 3 hodinami

Oumuamua

Žádné UFO. Vědcům se podařilo objasnit záhadu tělesa Oumuamua

Vědcům se podařilo vysvětlit neočekávanou dráhu tajemného vesmírného tělesa nazvaného Oumuamua, které jako první objekt z cizího hvězdného systému proletělo v roce 2017 kolem Slunce. Ve studii zveřejněné v časopise Nature došli k závěru, že jeho pohyb ovlivnilo uvolňování molekul vodíku při průletu Sluneční soustavou. Zastánce teorie, podle které může být Oumuamua důkazem o existenci mimozemské civilizace, ale nová hypotéza nepřesvědčila, napsal deník The Times.

Aktualizováno před 3 hodinami

před 3 hodinami

UEFA vyšetřuje Barcelonu kvůli možné korupci, hrozí jí i vyloučení z Ligy mistrů

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) začala vyšetřovat Barcelonu v souvislosti s kauzou možného ovlivňování rozhodčích. Katalánskému klubu, který čelí obvinění z korupce, zpronevěry a falšování dokumentů, hrozí i vyloučení z Ligy mistrů.

Zdroj: ČTK

Další zprávy