V CHKO Jeseníky se těží bez platných výjimek a pravidel, tvrdí ekologičtí aktivisté

Ekologičtí aktivisté kritizují Správu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, že dosud nevydala nové výjimky pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných oblastí v Jeseníkách, kde tak nyní lesníci těží kůrovcem napadené stromy bez stanovených pravidel.

Těžba dřeva, ilustrační fotografie

"Zatímco kůrovcová sezóna je v plném proudu, Správa CHKO zřejmě spí nebo toleruje porušování zákona o ochraně přírody," řekl ČTK předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. 

Tvrdí, že rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné druhé zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky. Výjimku loni vydala Správa CHKO Jeseníky, avšak po odvolání ekologických aktivistů ji letos v květnu zrušilo ministerstvo životního prostředí.

"Správa CHKO od začátku roku nebyla schopna vydat výjimky s novými pravidly pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných lokalitách a umožňuje tak stav jakéhosi bezpráví a ničení chráněného území. Zejména se jedná o oblast Koberštejna. Jsme svědky velmi závažné situace a odpovědnost za to nese vedení Správy CHKO Jeseníky, které ve své klíčové roli bohužel selhalo," uvedl Bačík.

CHKO Jeseníky spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její mluvčí Karolína Šůlová dnes ČTK řekla, že pro kůrovcem nejvíce zasažené oblasti Správa CHKO rozhodnutí o výjimce opětovně vydala, další rozhodnutí se finalizují. "Na území první a druhé zóny CHKO na kůrovcovou kalamitou nejpostiženějších lesních správách byla zahájena kontrola. Při šetření v terénu je možno zaznamenat, že na velké části postižených ploch se vlastníci snaží držet pravidel nastavených v původních rozhodnutích. To se týká především množství ponechaného dříví," uvedla.

Situace v lesích v okolí Koberštejna a Staré hory se podle Bačíka už zcela vymkla kontrole. Bačík upozornil, že na území jsou tisíce uschlých kůrovcových stromů, jejichž asanace se nestihla provést včas. "Masivní těžby vytváří holiny. Zelená turistická značka vedoucí na zříceninu hradu Koberštejn se proměnila ve velkou erozní rýhu. Pokácené dřevo se asanuje toxickými chemickými postřiky," upozornil.

Ekologové a správci lesů se dlouhodobě neshodnou na tom, zda je nutné kvůli kůrovcové kalamitě kácet stromy i v jesenických rezervacích. Ekologové a někteří odborníci tvrdí, že tyto lesy lze díky jejich značné schopnosti obnovy bez obav ponechat vlastnímu osudu.

Vyjádření Ing. Petra Skočdopole (Arcibiskupské lesy a statky Olomouc) k aktuální situaci v lesích v rámci CHKO Jeseníky:

Chladné a vlhké jaro a léto zpomalilo vývoj kůrovce natolik, že v období od dubna do července jsme ve 2. zónách CHKO Jeseníky vytěžili o 6888 kubíků méně kůrovcem napadeného dříví, než tomu bylo za stejné období roku 2019.  Bohužel kůrovec z krajiny nezmizel, ale jen díky chladnému a deštivému počasí se prodloužil jeho vývoj. To znamená, že v dnešní době máme za sebou 2. rojení kůrovce, a nacházíme se v procesu intenzivního zpracování a asanaci čerstvě napadených smrků. Oblast zasažená kůrovcovou těžbou v okolí Rejvízu tvoří pouhých 1,3 % z celkové výměry 2. zóny CHKO ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Bohužel nejsilnější nálet kůrovce v rámci polesí Rejvíz je právě v okolí Kobrštejna. Jedná se o čerstvě napadené stromy, které jsme zaevidovali v polovině srpna, a které se objevily po sérii srpnových tropických dnů. Tyto stromy budou včas zpracované, asanované a odvezené v průběhu nejbližších dvou až tří týdnů. Po dohodě s CHKO Jeseníky jsme ve stěnách porostů, kde zpracováváme kůrovce v rámci 2. zón CHKO, začali ponechávat určitý počet stromů k zetlení v takovém stavu, aby nebyly zdrojem kůrovce nebo neohrožovaly návštěvníky lesa.

Protože je kůrovec kalamitní škůdce, má vlastník lesa povinnost zasahovat proti němu podle lesního zákona č. 289/1995Sb, jinak mu hrozí postih ze strany Inspekce životního prostředí. Asanovat kůrovcem napadené dříví máme povinnost podle prováděcí vyhlášky 76/2018Sb s vědomím, že na chemickou asanaci v CHKO Jeseníky si musíme podle zákona 114/1992 o Ochraně přírody a krajiny schválit výjimku. V souladu s tímto zákonem nám CHKO Jeseníky výjimku na chemickou asanaci vydalo. Z toho plyne, že Arcibiskupské lesy a statky Olomouc hospodaří ve spravovaných lesích v rámci CHKO v souladu s platnou legislativou České republiky.

Úkolem nás lesníků je včas zpracovat napadené stromy kůrovcem, a využít pozitivního faktu letošního roku. A tím je, že příroda nám dala šanci snížit množství kůrovce v lese. Protože díky příznivému počasí proběhnou v letošním roce jen dvě rojení kůrovce, namísto loňských tří. Tuto příležitost rozhodně využijeme.

Před námi je období podzimu a s tím spojené období zalesňování, v rámci kterého pokračujeme v procesu změny druhové skladby stávajících smrkových porostů. Jen pro podzimní etapu zalesňování máme do druhých zón CHKO Jeseníky připraveno bezmála 40 tisíc sazenic obalované jedle. K tomu další pestrou druhovou skladbu sazenic javoru, buku, smrku, tak, abychom naplnili představy o rychlé změně skladby porostů ve 2. zóně CHKO Jeseníky v souladu se schváleným lesním hospodářským plán i posláním CHKO Jeseníky. V rámci nahodilé těžby navíc necháváme stát vtroušené javory, buky nebo jedle.

Jen pro upřesnění Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nespravují lesy v NPR, protože toto území nebylo vydáno v rámci majetkového vyrovnání s církvemi, ale zůstalo v majetku státu.

Kanárské ostrovy: Sopka na La Palmě může chrlit lávu i čtvrt roku

22.09.2021 11:28 Na španělském ostrově La Palma může magma po nedělní erupci sopky podle odhadu expertů vytékat tři…

Předpověď počasí do konce září ukazuje, jaké nás čekají průměrné teploty

22.09.2021 06:30 Do konce září nás čekají průměrně teplé dny, s maximy kolem 18 stupňů Celsia. Nebude však příliš…

Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je maximum, tvrdí Zeman

22.09.2021 15:25 Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je v rámci rozpočtu na příští rok podle prezidenta…

Prezident Miloš Zeman byl propuštěn z nemocnice. Hrad prozradil, jaké…

22.09.2021 16:33 Prezident Miloš Zeman byl dnes propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, ve které…

V úterý v Česku přibylo 599 potvrzených případů koronaviru

22.09.2021 09:29 Během úterý v Česku přibylo 599 potvrzených případů koronaviru, to je nejvíc za jeden den za…

Díky teplým zimám pokleslo znečištění ovzduší v ČR

22.09.2021 18:27 Teplotně nadprůměrné zimy v letech 2012 až 2020 a mimořádně příznivé rozptylové podmínky v loňském…

Havlíček: EK by měla zvážit, zda je potřeba emisní norma Euro 7 pro auta

21.09.2021 16:30 Evropská komise by měla zvážit problematické aspekty a potřebnost nového emisního standardu Euro 7…

Brabec: Zpráva komise k Bečvě je zpolitizovaná, jsou v ní neodborné závěry

20.09.2021 17:59 Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) považuje závěrečnou zprávu sněmovní vyšetřovací…

Pokuta pro Polsko je nízká, shodují se ekologové i veřejnost

20.09.2021 16:28 Sankce pro Polsko za to, že nezastavilo těžbu v hnědouhelném dole Turów, jsou příliš nízké, uvedla…

Rybáři věří, že závěrečná zpráva komise k Bečvě přispěje ke změně…

19.09.2021 13:15 Rybáři věří, že závěrečná zpráva sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy přispěje ke změně…

Zemědělci postižení tornádem dostanou brzy odškodnění od státu

17.09.2021 13:31 Zemědělci z Jihomoravského a Ústeckého kraje, které na konci letošního června postihlo tornádo,…

Rok po otravě Bečvy nebyl viník usvědčen, obžaloba bude snad do konce roku

15.09.2021 14:35 Od otravy řeky Bečvy, při níž unikl v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov do řeky kyanid,…

Do Bečvy se rok po havárii vrátily tuny ryb

15.09.2021 09:38 Tuny ryb se již podařilo navrátit rybářům do řeky Bečvy, která byla před rokem zasažena ekologickou…

Kůrovcem je mimořádně zasažená nebo ohrožená polovina katastrů

14.09.2021 12:47 Kůrovcem je mimořádně silně zasažená nebo ohrožená polovina katastrů v ČR. Ministerstvo zemědělství…

Třídění odpadů se v Česku uchytilo. Loni mírně vzrostlo

06.09.2021 17:45 Každý Čech loni vytřídil k dalšímu využití v průměru 66,8 kilogramu odpadů, což bylo o 1,6…

Související:

Právě se děje

reklama