V CHKO Jeseníky se těží bez platných výjimek a pravidel, tvrdí ekologičtí aktivisté

Ekologičtí aktivisté kritizují Správu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, že dosud nevydala nové výjimky pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných oblastí v Jeseníkách, kde tak nyní lesníci těží kůrovcem napadené stromy bez stanovených pravidel.

Těžba dřeva, ilustrační fotografie
doporučujeme

"Zatímco kůrovcová sezóna je v plném proudu, Správa CHKO zřejmě spí nebo toleruje porušování zákona o ochraně přírody," řekl ČTK předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. 

Tvrdí, že rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné druhé zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky. Výjimku loni vydala Správa CHKO Jeseníky, avšak po odvolání ekologických aktivistů ji letos v květnu zrušilo ministerstvo životního prostředí.

"Správa CHKO od začátku roku nebyla schopna vydat výjimky s novými pravidly pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných lokalitách a umožňuje tak stav jakéhosi bezpráví a ničení chráněného území. Zejména se jedná o oblast Koberštejna. Jsme svědky velmi závažné situace a odpovědnost za to nese vedení Správy CHKO Jeseníky, které ve své klíčové roli bohužel selhalo," uvedl Bačík.

CHKO Jeseníky spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její mluvčí Karolína Šůlová dnes ČTK řekla, že pro kůrovcem nejvíce zasažené oblasti Správa CHKO rozhodnutí o výjimce opětovně vydala, další rozhodnutí se finalizují. "Na území první a druhé zóny CHKO na kůrovcovou kalamitou nejpostiženějších lesních správách byla zahájena kontrola. Při šetření v terénu je možno zaznamenat, že na velké části postižených ploch se vlastníci snaží držet pravidel nastavených v původních rozhodnutích. To se týká především množství ponechaného dříví," uvedla.

Situace v lesích v okolí Koberštejna a Staré hory se podle Bačíka už zcela vymkla kontrole. Bačík upozornil, že na území jsou tisíce uschlých kůrovcových stromů, jejichž asanace se nestihla provést včas. "Masivní těžby vytváří holiny. Zelená turistická značka vedoucí na zříceninu hradu Koberštejn se proměnila ve velkou erozní rýhu. Pokácené dřevo se asanuje toxickými chemickými postřiky," upozornil.

Ekologové a správci lesů se dlouhodobě neshodnou na tom, zda je nutné kvůli kůrovcové kalamitě kácet stromy i v jesenických rezervacích. Ekologové a někteří odborníci tvrdí, že tyto lesy lze díky jejich značné schopnosti obnovy bez obav ponechat vlastnímu osudu.

Vyjádření Ing. Petra Skočdopole (Arcibiskupské lesy a statky Olomouc) k aktuální situaci v lesích v rámci CHKO Jeseníky:

Chladné a vlhké jaro a léto zpomalilo vývoj kůrovce natolik, že v období od dubna do července jsme ve 2. zónách CHKO Jeseníky vytěžili o 6888 kubíků méně kůrovcem napadeného dříví, než tomu bylo za stejné období roku 2019.  Bohužel kůrovec z krajiny nezmizel, ale jen díky chladnému a deštivému počasí se prodloužil jeho vývoj. To znamená, že v dnešní době máme za sebou 2. rojení kůrovce, a nacházíme se v procesu intenzivního zpracování a asanaci čerstvě napadených smrků. Oblast zasažená kůrovcovou těžbou v okolí Rejvízu tvoří pouhých 1,3 % z celkové výměry 2. zóny CHKO ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Bohužel nejsilnější nálet kůrovce v rámci polesí Rejvíz je právě v okolí Kobrštejna. Jedná se o čerstvě napadené stromy, které jsme zaevidovali v polovině srpna, a které se objevily po sérii srpnových tropických dnů. Tyto stromy budou včas zpracované, asanované a odvezené v průběhu nejbližších dvou až tří týdnů. Po dohodě s CHKO Jeseníky jsme ve stěnách porostů, kde zpracováváme kůrovce v rámci 2. zón CHKO, začali ponechávat určitý počet stromů k zetlení v takovém stavu, aby nebyly zdrojem kůrovce nebo neohrožovaly návštěvníky lesa.

Protože je kůrovec kalamitní škůdce, má vlastník lesa povinnost zasahovat proti němu podle lesního zákona č. 289/1995Sb, jinak mu hrozí postih ze strany Inspekce životního prostředí. Asanovat kůrovcem napadené dříví máme povinnost podle prováděcí vyhlášky 76/2018Sb s vědomím, že na chemickou asanaci v CHKO Jeseníky si musíme podle zákona 114/1992 o Ochraně přírody a krajiny schválit výjimku. V souladu s tímto zákonem nám CHKO Jeseníky výjimku na chemickou asanaci vydalo. Z toho plyne, že Arcibiskupské lesy a statky Olomouc hospodaří ve spravovaných lesích v rámci CHKO v souladu s platnou legislativou České republiky.

Úkolem nás lesníků je včas zpracovat napadené stromy kůrovcem, a využít pozitivního faktu letošního roku. A tím je, že příroda nám dala šanci snížit množství kůrovce v lese. Protože díky příznivému počasí proběhnou v letošním roce jen dvě rojení kůrovce, namísto loňských tří. Tuto příležitost rozhodně využijeme.

Před námi je období podzimu a s tím spojené období zalesňování, v rámci kterého pokračujeme v procesu změny druhové skladby stávajících smrkových porostů. Jen pro podzimní etapu zalesňování máme do druhých zón CHKO Jeseníky připraveno bezmála 40 tisíc sazenic obalované jedle. K tomu další pestrou druhovou skladbu sazenic javoru, buku, smrku, tak, abychom naplnili představy o rychlé změně skladby porostů ve 2. zóně CHKO Jeseníky v souladu se schváleným lesním hospodářským plán i posláním CHKO Jeseníky. V rámci nahodilé těžby navíc necháváme stát vtroušené javory, buky nebo jedle.

Jen pro upřesnění Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nespravují lesy v NPR, protože toto území nebylo vydáno v rámci majetkového vyrovnání s církvemi, ale zůstalo v majetku státu.

Loading...
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Případ masivního úhynu ryb v Bečvě řeší policie. Podezření na firmu…

25.09.2020 16:29 Případ ekologické havárie, která zapříčinila masivní úhyn ryb v řece Bečvě, převzali od České…

Najít zdroj katastrofy na Bečvě je otázkou hodin, řekl Brabec. Pro viníka…

25.09.2020 13:16 Aktualizováno Najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude podle ministra životního prostředí Richarda Brabce …

Tuny mrtvých ryb. Inspekce už ví, jaká jedovatá látka unikla do Bečvy

24.09.2020 16:22 Aktualizováno Desítky tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy. Ukázaly to rozbory vzorků vody, řekla dnes…

Řeka Bečva je po kontaminaci mrtvá. Do kafilérie bylo odvezeno již 20 tun…

23.09.2020 16:08 Z řeky Bečvy, kterou kontaminovala v neděli neznámá látka, odvezli dosud rybáři do kafilerie 20 tun…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama