Sčítání ovlivní i dobu dojezdu záchranky. Internetovou formu zvládnou i senioři, říká Voldánová

ROZHOVOR – Apeluje na národ, aby nepodcenil údaje zaslané Českému statistickému úřadu (ČSÚ), který má v gesci letošní sčítání lidu, domů a bytů, jež započne o půlnoci z pátku na sobotu. A to on-line formou. Tisková mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová tvrdí, že vyplněné formuláře jsou klíčové pro budoucnost populace. „Fakt, že vyplníte sčítací formulář, bude mít vliv na skutečnost, jestli budete mít kam vodit svoje děti do školky, zda k vám bude jezdit autobus, za jak dlouho k vám přijede záchranka, anebo jestli pro vás jednou bude místo v domě s pečovatelskou službou,“ říká v další části rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jolana Voldánová.

Jolana Voldánová

Nemá obavy, že by internetovou formu, která je v nynější koronavirové pandemii bezpečnější než listinné sčítání, nezvládli i starší senioři. Tisková mluvčí Sčítání lidu, domů a bytů 2021 Jolana Voldánová tvrdí, že podle odhadů Českého statistického úřadu, které potvrdil i následný průzkum, si on-line formu sečtení zvolí nejméně 70 % lidí. „Vybavenost českých domácností internetovým připojením je vysoká a sledujeme, že uživatelů internetu dlouhodobě přibývá i mezi seniory. Více než čtvrtina starších 65 let občanů používá internet téměř denně, 40 % pak alespoň jednou v posledních třech měsících. Sčítání 2021 je koncipováno tak, aby jej zvládli i lidé se základní znalostí internetu,“ konstatuje. Upozorňuje, že letošní sčítání, jehož listinná část započne 17. dubna, zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti lety a ve sčítání se zjišťují pouze fakta, která není možné vyhledat jinak.

Bývalá televizní a rozhlasová moderátorka v rozhovoru pro EuroZprávy.cz ubezpečuje, že Sčítání 2021, která se on-line formou spustí o půlnoci z pátku na sobotu, zahrne i lidi bez domova. „Sčítání osob bez domova bude probíhat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. V kontaktních místech, kde osoby bez domova využívají služby, například se zde stravují, chodí si sem pro ošacení, na ošetření či na poradenství, budou mít možnost vyplnit listinný formulář. Jako adresu uvedou adresu kontaktního místa nebo organizace poskytující pomoc,“ vysvětluje populární tvář Jolana Voldánová.

STATISTICI ZJISTÍ, JAKÝ JE ODLIV MOZKŮ DO ZAHRANIČÍ

Paní Voldánová, proč musí sčítání vyplňovat i Češi žijící dlouhodobě v zahraničí?

Do Sčítání lidu, domů a bytů jsou zahrnuti jen ti Češi žijící dlouhodobě v zahraničí, kteří mají v České republice nadále zachováno trvalé bydliště. Jejich informace mohou být zajímavým podkladem například pro hodnocení fenoménu tak zvaného „odlivu mozků“ do zahraničí. Dají se tak lépe sledovat migrační toky našich občanů a sledovat, nakolik souvisí například s typem dosaženého vzdělání nebo profesí.

Jak má dotyčný postupovat, když bydlí na jiné adrese, než má trvalý pobyt. Co má do formuláře vyplnit, respektive napsat?

V letošním sčítání se ptáme pouze na skutečnosti, které nejdou zjistit jinak. Jednou z nejdůležitějších informací je současné bydliště. Do formuláře se vyplňuje adresa, na které v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. března, skutečně bydlíte, naopak není rozhodující, kde máte hlášený trvalý pobyt. Důvodem zjišťování reálného stavu je, aby se veřejné služby mohly plánovat smysluplně a efektivně.

Fakt, že vyplníte sčítací formulář, bude mít vliv na skutečnost, jestli budete mít kam vodit svoje děti do školky, zda k vám bude jezdit autobus, za jak dlouho k vám přijede záchranka, nebo jestli pro vás jednou bude místo v domě s pečovatelskou službou. Na základě dat ze sčítání se rozhoduje o veřejných financích a veřejných službách. Vyplněním formuláře přispějete tak k tomu, aby bylo možné efektivně rozdělit peníze z vašich daní tam, kde skutečně žijete. Přispějete také k rozvoji regionu a obce, kde žijete, protože žádná strategie regionálního rozvoje nebo projekt na místní úrovni se bez dat sčítání neobejde.

Proč si Český statistický úřad nezjistí údaje o bytech z databáze státu? Vždyť relevantní data musí být ve státní správě dohledatelná?

Český statistický úřad využil pro potřeby Sčítání 2021 všechna relevantní data dostupná v databázích státu. Konkrétně jde o evidenci obyvatel ministerstva vnitra, která je základním zdrojem přímo přebíraných údajů o obyvatelstvu. Díky těmto údajům bude možné ověřovat kompletnost účasti ve sčítání či kvalitu vyplněných dat. Dále statistici využili data o žácích a studentech a údaje z rejstříku škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jednotný informační systém práce a sociálních věcí ministerstva práce a sociálních věcí, integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení, informační systém Generálního finančního ředitelství a centrální registr pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na základě zmíněných databází státu víme, zda je osoba ekonomicky aktivní, nebo se na trhu práce aktivně nepohybuje, neboť například žije z důchodu. Pro potřeby sčítání se také využije informační systém katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který obsahuje potřebné údaje o domech a bytech. Díky tomu se v letošním sčítání zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti lety a ve sčítání se zjišťují pouze fakta, která není možné vyhledat jinak.

K čemu je vůbec dobré v dnešní digitalizované době sčítání? Vždyť musíte mít přehled, kolik lidí v zemi žije?

Moderní pojetí sčítání lidu, domů a bytů není pouze o ověření počtu obyvatel, bytů a domů. Jednou z unikátních možností, které nabízí pouze celoplošné sčítání, je zařazení jednotlivců podle různých kategorií domácností. Současně se dá zjistit, kde se tyto typy domácností nacházejí, jak bydlí nebo jakou mají ekonomickou aktivitu. Nabízí se tak jinak nedostupný souhrnný pohled na rodiny s dětmi, matky samoživitelky, osamocené seniory, nezaměstnané s dětmi, mladé rodiny a celou řadu dalších typů domácností.

Kombinace informací o stáří, místě bydliště, ekonomické aktivitě nebo dojezdu do školy či zaměstnání jsou důležité jak pro plánování služeb ve veřejné, tak i soukromé sféře. Tyto informace umožňují státu, místním samosprávám i firmám stanovit typizované potřeby domácností a vhodně reagovat nabídkou opatření a služeb (péče, aktivity, školy a školky, kroužky, hřiště a podobně) přesně v místech, kde je to skutečně zapotřebí.

Ohledně koronavirové situace Český statistický úřad apeluje, aby sčítání probíhalo on-line formou. Mnoho seniorů nemá doma internet, ani počítač a informace o tom, že je možné vyplnit i papírový formulář od 17. dubna do 11. května je dost upozaděná, což může starší populaci zneklidnit. Nemyslíte?

Podle našich odhadů, které se nám následně potvrdily i v průzkumu, si on-line formu sečtení zvolí nejméně 70 % lidí. Vybavenost českých domácností internetovým připojením je vysoká a sledujeme, že uživatelů internetu dlouhodobě přibývá i mezi seniory. Více než čtvrtina starších 65 let občanů používá internet téměř denně, 40 % pak alespoň jednou v posledních třech měsících. Sčítání 2021 je koncipováno tak, aby jej zvládli i lidé se základní znalostí internetu.

Jednou z možností, jak se sečíst pomocí on-line formuláře, je také požádat o vyplnění nebo asistenci někoho z blízkých. Seniorům tak mohou se sčítáním, a to i na dálku pomoci děti nebo vnoučata. Navíc je k dispozici elektronická nápověda, nebo informační linky na číslech: 253 253 683 nebo 840 30 40 50.

Design sčítání je primárně navržený jako on-line, mimo jiné i proto, že se v aktuální koronavirové situaci jedná o nejbezpečnější řešení, zejména pro seniory. Nicméně možnost vyplnit listinný formulář je i nadále zachována, a to za přísných hygienických opatření.

Fáze listinného sčítání začne až 17. dubna, a ještě o ní budeme nadále informovat. Sčítací komisaři budou v předstihu doručovat do schránek nebo u vstupu vyvěsí oznámení s konkrétním termínem doručení listinného formuláře. Ve stanovený termín sčítací komisař zazvoní, vyčká na příchod dotyčného před domem a za dodržení platných hygienických předpisů, kdy bude mít dýchací cesty zakryty respirátorem a podobně, mu předá sčítací formulář s odpovědní obálkou, a odejde. Další možností je vyzvednout si formulář i s odpovědní obálkou na kterémkoliv kontaktním místě sčítání, což jsou především vybrané pobočky České pošty. Vyplněný formulář pak stačí do 11. května v zalepené obálce vhodit do kterékoliv poštovní schránky, poštovné je zdarma.

LIDÉ BEZ DOMOVA VYPLNÍ FORMULÁŘ V KONTAKTNÍCH MÍSTECH

Pokud zvolím papírovou formu, jakou adresu mám na obálku napsat?

Vyplněný listinný sčítací formulář je potřeba odeslat nejpozději do 11. května poštou v odpovědní obálce, kterou lidé obdrží spolu s formulářem. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma, jak už jsem uvedla. Odevzdat se dá také na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních míst se dají zjistit na scitani.cz/kontaktnimisto.

Co se stane, když se někoho nepodaří sečíst? Pak takoví lidé budou ve statistice chybět a nelze hovořit, že se jedná o kompletní sčítání.

Sčítání je celoplošným statistickým zjišťováním. Jeho cílem je získat údaje za veškeré obyvatelstvo a za všechna obydlí. Hodnota cenzu spočívá v získání informací od všech obyvatel, a to k témuž okamžiku. Pokud by sčítací formuláře část obyvatel nevyplnila, hrozilo by, že by výsledky sčítání nebyly spolehlivé a dostatečně kvalitní, například že by neobsahovaly údaje za všechny obce. Zejména samosprávy na lokální úrovni by tím přišla o vysoce potřebné údaje pro plánování rozvoje v obcích. Také to je důvod, proč je sčítání ze zákona povinné, je potřeba, aby se nás sečetlo maximum. Při každém sčítání se ale může někdo z objektivních důvodů nesečíst, například když nebydlí v Česku. Zmíněná problematika se však účinně řeší aktivním využitím údajů z databází státu a vhodným nastavením procesů sběru dat.

V současné době většina lidí pracuje z domova na takzvaném home officu a děti podstupují distanční výuku. Nebudou tak k dispozici údaje o takzvané dojížďce, tedy kolik lidí jezdí do práce autem, vlakem i autobusem, což platí i o studentech a školácích. Nebude potom takové sčítání zkreslené? I proto se nabízí už zmíněná otázka, zda by nebylo lepší, kdy se letošní sčítání odložilo?

Doporučujeme, aby lidé údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplnili dle toho, zda pro ně bude práce či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření (tzv. „nový normál)“, či nikoliv. Pokud již teď vědí, že i nadále budou pracovat z domova, mohou odpovědět dle adresy, kde bydlí. U většiny žáků a studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě je vhodné odpovědět na otázky dle adresy školy.

Jak se budou sčítat lidé bez domova? Jsou o chystané akci vůbec informováni?

Sčítání osob bez domova bude probíhat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. V kontaktních místech, kde osoby bez domova využívají služby, například se zde stravují, chodí si sem pro ošacení, na ošetření či na poradenství, budou mít možnost vyplnit listinný formulář. Jako adresu uvedou adresu kontaktního místa nebo organizace poskytující pomoc.

Zelenskyj zveřejnil záznam z videokamery, která zachytila dopad rakety na…

29.06.2022 09:39 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil záznam z videokamery, která podle něj zachytila…

Zeman chce prověřit možnou sabotáž během své hospitalizace

29.06.2022 21:54 Prezident Miloš Zeman dnes předal ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) podnět k prověření…

Francouzský soud shledal Abdeslama vinným, odsoudil ho na doživotí

29.06.2022 21:57 Francouzský soud dnes odsoudil na doživotí bez možnosti předčasného propuštění Salaha Abdeslama,…

Počasí: Bouřit bude ještě dnes a zítra, vyplývá z výstrahy

29.06.2022 06:30 Česko si v posledních dnech užívá hodně bouřlivého počasí, které postihuje především Čechy. Jinak…

Johnson: Pokud Putin doufal, že bude mít na svých hranicích méně NATO,…

29.06.2022 11:03 Jako odsouzení ruské války proti Ukrajině a ruské politiky obecně vyznívala prohlášení vůdců…

Práci v Česku si našlo přes 82 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny

29.06.2022 16:24 Práci v Česku si našlo přes 82.500 uprchlíků z Ukrajiny. Začali tak přispívat odvody do sociálního…

Covid byl loni nejčastější příčinou úmrtí, připadá na něj 18 procent

29.06.2022 12:22 Covid-19 byl v roce 2021 nejčastější příčinou úmrtí, podlehlo mu 18 procent loni zemřelých, téměř…

Tři sta tisíc státních zaměstnanců nejspíš dostane od září přidáno 10…

28.06.2022 21:37 Aktualizováno Od 1. září by měli dostat o deset procent přidáno nepedagogičtí pracovníci ve školství či lidé,…

Pravidla u příspěvku na bydlení budou pravděpodobně jednodušší

28.06.2022 18:02 Aktualizováno Příjemci příspěvku na bydlení pravděpodobně budou dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku,…

Hodnocení ekonomické situace domácností se za poslední rok prudce zhoršilo

27.06.2022 14:16 Hodnocení ekonomické situace domácností se za poslední rok prudce zhoršilo. Jedná se o největší…

Případné omezení dodávek plynu může podle firem ohrozit výrobu léků

27.06.2022 12:19 Případné omezení dodávek plynu může podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) ohrozit…

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu vydala ČR speciální víza 382.617…

27.06.2022 10:15 Dočasnou ochranu v Česku v neděli získalo 164 ukrajinských uprchlíků, to je podobný počet jako před…

Na Sokolovsku hoří les, hasiči nasadili vrtulník

26.06.2022 21:55 Aktualizováno Požár zasáhl dnes odpoledne lesní porost na vrchu Bukovec mezi Stříbrnou a Přebuzí na Sokolovsku.…

Rodičovskou a přídavky bude možné vyřídit digitálně, uvedl Jurečka

24.06.2022 16:09 Ministerstvo práce chystá digitalizaci vyřizování dávek. Od srpna by mělo být možné na dálku…

Policie uzavřela prověřování reklam na Čapím hnízdě

24.06.2022 15:49 Policisté po čtyřech letech uzavřeli prověřování takzvané reklamní větve kauzy Čapí hnízdo, v níž…

Související:

Právě se děje

reklama