RECENZE: Umění disentu nezkresluje dějiny. Vypráví reálný příběh o odvaze. Zázrak však musel natočit Američan, bohužel

Nepodlehl žádnému zkreslování dějin a nabídl ucelený pohled na období normalizace v Československu, jakého tuzemští historici doposud nebyli schopni. Americký režisér James Dean Le Sueur v dokumentu Umění disentu, který ve čtvrtek promítla Česká televize na ČT Art, projevil mimořádný cit pro zmapování historie cizí země. Je chvályhodné, že jako zahraniční filmař se vyvaroval humorných představ o životě ve východní Evropě, ale řídil se tehdejší realitou. Projekt nabízí reálnou pohádku o odvážných lidech, kteří se nebáli postavit zlu a bez jediného násilí převzali moc. Bohužel si tento zázrak už neuvědomujeme a je smutné, že nám ho musel připomenout Američan. Sami nejsme schopni obdivu k vlastním hrdinům. Bohužel.

Vše se však chválit nedá. Snímek, který není jen o Václavu Havlovi, však nabízí jeden paradox. Tvůrci vzdávají hold chartistům, ale svým hrdinům dávají malý prostor, který někdy až zbytečně zabírají intelektuálské rozbory expertů. Například širší stopáž o zpěvačce Martě Kubišové a jejím osudu by filmu dodala na větší empatii. Zaráží i absence zmínky o Olze Havlové. Umění disentu však v sobě nese reálný pohádkový odkaz statečnosti, bez níž by se k nám svoboda nevrátila.

Na psychiatrii bylo lépe než venku v zuřící normalizaci

Nechal volně plynout dějovou linku, a ač je film určený pro americkou distribuci, nezatěžuje diváky známými fakty. Americký režisér James Dean Le Sueur ze svého díla Umění disentu (The Art of Dissent), na němž se podílela i česká producentka Mariana Čapková, neudělal nudnou dějepisnou přednášku, ale od začátku publikum ve své prvotině vtáhl do děje boje proti komunismu. Projekt, který málem skončil proto, že nebyl natočen v potřebné kvalitě pro kina, těží z vyprávění režiséra, který je profesorem historie na Univerzitě v Nebrasce. Hned od první minuty je jasné, že naivní pojetí dějin je mu naštěstí cizí.

Profesorova znalost českého prostředí, které oprávněně přirovnává k sovětskému kolonialismu, je srovnatelná s českými akademiky. Je dobře, že si nezachovává chladný odstup a do děje se nebojí vpustit i své emoce jako když se vyznává z obdivu k Sametové revoluci v roce 1989. Le Sueurovo vyjádření, že příběh je pohádkou o disidentech, kteří porazili totalitní režim racionálními slovy plné lásky, může pro někoho vyznít jako kýč, ale konstatování očima tehdejší doby se skutečně zakládá na realitě, má své opodstatnění a zapadá do kontextu. Tvůrci předvedli svůj majstrštych hned v úvodu. Krásně se jim povedlo nastínit, že největším trestem pro odpůrce komunistického systému bylo v socialismu jejich zapojení do dělnické třídy, kterou se jako myči oken, prodavači v bufetu či topiči stali nedílnou součástí. Dokonale tak vykreslili tehdejší absurditu, které by snad nebyl schopen ani Václav Havel, o němž původně měl být celý film natočený. Změna plánu projektu jen propěla.

Aby zejména americký divák pochopil, jak se v Československu těžce žilo během komunistické normalizace, skvěle vystihují výpovědi blízkých spolupracovníků Václava Havla, a to Michaela Žantovského i Edy Kriseové, kteří během svých kariér působili i na psychiatrických léčebnách. Oba se shodli, že život za dveřmi budovy byl v pořádku, líbil se jim, ale to pravé šílenství, ten nesnesitelný blázinec panoval venku, kde zuřila normalizace. Jasné přirovnání bylo trefné a bylo vhodnější než zdlouhavé vysvětlování lidem, kteří nikdy v totalitním režimu nežili a nedovedou si představit, jakému zlu byli Východoevropané vystaveni.

Česko- americké Umění disentu vyvrací představu, že pozdější chartisté se do vzdoru proti režimu zapojili až na konci sedmdesátých let. Snímek si všímá Havlovy statečnosti krátce po srpnové invazi, kdy vyzývá tehdejší mocipány, aby ve prospěch společnosti odstoupili ze svých funkcí, protože už nemají co nabídnout. Zachycené pražské jaro a následná okupace podkreslují doposud nezveřejněné záběry, které jsou barevné, což je na tehdejší dobu unikátní. Tady se projevila mravenčí práce archiváře České televize Martina Boudy.

Režisér prokoukl Dubčeka, vykreslil jej jako slabocha

Přesto nesmírně cenné záběry v této pasáži přebije samotný režisér James Dean Le Sueur. A to svým pohledem na tvář pražského jara Alexandera Dubčeka. Právě tady prokázal svoji odbornost a jako člověk ze Západu nesklouzl do Dubčekova zbožšťování, k čemuž má demokratické zahraničí dodnes tendenci. Do žádné adorace se nepustil. Někdejšího stranického lídra představuje jako naivního snílka, který si myslí, že má obrodu země plně v gesci. Následné minuty ale Dubčeka ukáží jako slabocha, který se před Brežněvem natolik roztřásl, že sám po příjezdu tanků popřel demokratické uvolnění a pomohl nastolit normalizaci. Je skvělé, že tvůrcům neušel ani takzvaný pendrekový zákon, který při ročním výročí invaze umožňoval režimu ještě větší perzekuci proti odpůrcům. A represe odstartoval právě Dubčekův podpis, ke zrůdnostem dal požehnání.

Nenásilně dramatické události přechází do normalizace. Na obrazovce či plátně ještě v říjnu roku 1968 vystoupí zpěvačka Marta Kubišová se svou Modlitbou pro Martu, ale dokument už diváka převádí do období neúprosné totality. Za symbol vzdoru si tvůrci vyberou Jana Palacha, kterého přirovnávají k muži, který se v červnu roku 1989 na náměstí Nebeského klidu postavil v Pekingu do cesty tanku. Le Sueur správně v dokumentu říká, že Palach se neupálil kvůli okupaci, ale na protest proti rezignaci národa, který chtěl svým činem probudit z letargie. Jaký milý rozdíl od některých českých historiků, kteří Palachovu živou pochodeň mylně spojují s invazí vojsk Varšavské smlouvy.

Na scéně se postupem času objevuje kapela The Plastic People of the Universe, která kytaru považovala za jakousi zbraň, s níž chtěla bojovat proti režimu, jež je špinil a nakonec i zatkl. Právě tady filmaři citlivě zachytili rodící se jednotu, která záhy vykrystalizovala ve zrod Charty 77. Odsouzení muzikantů spojilo i ty, kteří jejich hudbě neholdovali. Například filozof Jan Patočka neřešil druh muziky, ale klíčové pro něj bylo porušování lidských práv. Dodnes je na některých členech patrné, že se s represemi nevyrovnali, což dokazuje i Vratislav Brabenec, který v dokumentu na otázku, jaké je to být zavřený za určitý styl hudby, odpovídá protiotázkou, zda těžší či hloupější dotaz tvůrci nemají. Do této pasáže se filmu nedá nic vytknout, ale jistá slabina nastává po vzniku Charty 77.

Tady se nabízí větší prostor pro hrdiny, o nichž Umění disentu, které Václav Havel stvořil svými filozofickými dopisy z vězení, je. Větší pohled do duše zpěvačky Marty Kubišové, která se zřekla slávy a dobrovolně se pro své přesvědčení stala perzekvovanou, by si zasloužilo delší zastavení. Jistě i Američané, pro něž je snímek určený, by pochopili, že královna pódií, nejlepší zpěvačka v zemi, vyhlašuje boj mocným, který jí přináší existenční problémy, dehonestaci a ústrky. Asi největší hrubkou v celém dokumentu je absence zmínky o Olze Havlové, která byla největší oporou Václavu Havlovi, ale i jeho kritičkou, když ji předčítal texty svých děl. Vyzdvihnout se měla i její tolerance paralelních vztahů, které její muž s dalšími ženami udržoval. Místo vnesení lidskosti je divák svědkem až moc intelektuálských rozborů britského historika Timothy Gartona Ashe či francouzského politologa Jacquese Rupnika, v nichž se publikum může chvílemi ztrácet. Kritickou pasáž alespoň vyvažuje výpověď Kamily Bendové, která ironicky říkala, že bytové prohlídky agentů StB představovaly příjemné zpestření jejich dětí. Ale i tady by divák očekával, že se denní život utlačované rodiny více rozebere.

Havel ani jako prezident nepřestal být disidentem

Trochu rozpačitě může působit i neustálá kritika Václava Klause, jehož rivality s Václavem Havlem si tvůrci po Sametové revoluci všimli. Ano, Klaus je nyní považován za dezinformátora, který letos 17. listopadu chartisty urazil tím, že na pádu režimu podle něho nemají vůbec žádnou zásluhu, ale své místo v dějinách má. Povedla se mu ekonomická transformace ze socialismu do kapitalismu. Úplnou dehonestaci si nezasloužil.

Co naopak vyznívá ve prospěch režiséra Jamese Dean Le Sueura je, jak vystihl Havlův projev v Rudolfinu, který byl namířený proti Klausovi. Zde si všiml, že Havel, který je v té době už osm let prezidentem, se vrací do role disidenta. Užívá na adresu někdejšího premiéra podobně odvážnou kritickou rétoriku, kterou užil už v dopise Gustávu Husákovi v roce 1975. I tady je znepokojen stavem společnosti podobně jako za normalizace. Důraz klade i na osud disentu po převratu, kdy byli chartisté díky ekonomickým reformám upozaděni a veřejnost je přestala vnímat.

Je dobře, že ani Havel ve snímku není vykreslen jako nedotknutelný. Film v revolučních dnech ukazuje, jak nebyl vůbec připraven na nekompromisní západní tisk. Když se jej žurnalista ptá, zda podporuje snahu jednoho občana, který vyrobil placky s nápisem Havel na Hrad, budoucí hlava státu nechápe, že dotaz nemíří na to, jestli se skutečně prezidentem chce stát, ale reportér se pídí, co aktivitě sám říká. Havel reaguje trochu nerudně. Je sympatické, že je zachycen i jako člověk, jemuž někdy tekly nervy a není jen zbožšťován. Tvůrci rovněž vystihli i přesný konec pohádky jménem Sametová revoluce, který nastal v Bratislavě v říjnu roku 1991, kdy slovenští separatisté házeli vejce po prezidentovi a žádali odtržení od federace.

Natočení dokumentu Umění disentu je skvělým počinem, který v sobě skloubí pohled jiné kultury na naši historii a přitom není nic překroucené. Je nutné ocenit, kolik lidí musel štáb oslovit, kolik kontaktů musel sehnat a politovat, kolik materiálu zůstalo ve střižně. Film určitě stojí za zhlédnutí, nabízí reálnou pohádku o lidech, kteří se nebáli postavit zlu a bez jediného násilí převzali moc. Bohužel si tento zázrak už neuvědomujeme a je smutné, že nám ho musel připomenout Američan, který zdůraznil i naši národní hrdost. Češi si vlastních hrdinů prostě neváží, a to bolí.

Celkové hodnocení: 90 %

Umění disentu (2020) - (The Art of Dissent)

Hrají: Timothy Garton Ash, Jacques Rupnik, Tomáš Halík, Eda Kriseová, Michael Žantovský, Paul Wilson, Josef Janíček, Vratislav Brabenec Ivan Havel, Kamila Bendová, Marta Kubišová, Jaroslav Hutka, Edward Lucas, Alan Pajer

Režie a scénář:  James Dean Le Sueur

Producentka: Mariana Čapková

Hlavní kameraman: James Dean Le Sueur

Kameramani: Susan Pahlkeová, Sef Sarroub-Le Sueur, Sofia Sarroub-Le Sueurová, Daniel Čapek

Zvuk: Petr Sýs

Dramaturgie: Vít Poláček

Střih: Evženie Brabcová & James D. Le Sueur

Česká televize – produkce: Jakub Mahler, archiv: Martin Bouda

Hudba: Tom Larson

Hudební produkce: Tim Kechely

Jazyk: angličtina, čeština

ČR/USA / délka: 1:44,57 hod. / žánr: dokument

Související

film Ant-Man a Wasp: Quantumania

Recenze: Ant-Man a Wasp: Quantumania je jen nepodařená barevná estráda

Nový snímek z dílny Marvell Studios ukazuje, jak ještě nedávno nedotknutelný zdroj podařených komiksových filmů postupně vysychá a utápí se ve vlastní produkční nerozhodnosti. Sestupnou tendenci nezvrátil ani nový snímek, který je směsicí šablonovitého příběhu a generické nudy v barevném digitálním hávu. 
Tom Hanks ve filmu Muž jménem Otto.

RECENZE: Muž jménem Otto je podařené melodrama s Tomem Hanksem v hlavní roli

Tom Hanks se po vážných rolích vrací v odlehčenějším žánru komediálního dramatu. Snímek vychází ze severské předlohy, takže se ve výsledku nejedná o žádnou lehkou komedii. Příběh tak má poměrně hutnou atmosférou, jež je protkána komickými situacemi. Velkým plusem jsou dobré herecké výkony a dobře napsané postavy ukotvené v realistickém světě. 

Více souvisejících

recenze Umění disentu (film) James Dean Le Sueur Mariana Čapková

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 2 minutami

Ilustrační fotografie.

Útok na škole v USA: Šest mrtvých, střílela mladá žena

Nejméně tři děti a tři dospělí přišli o život při střeleckém útoku na křesťanské škole v americkém městě Nashville, oznámila místní policie. Ze spáchání útoku podezírá mladou ženu, kterou na místě zastřelila, informují světové zpravodajské agentury. Policejní mluvčí Don Aaron uvedl, že útočnice byla ozbrojená dvěma poloautomatickými puškami a pistolí.

Aktualizováno před 23 minutami

Benjamin Netanjahu

Netanjahu odkládá kontroverzní reformu o několik týdnů. Chce dialog

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil odložení kontroverzní justiční reformy o několik týdnů, do dalšího zasedání parlamentu. Chce o zákonu vést dialog a dosáhnout "širokého konsenzu". Netanjahu to uvedl ve svém dnešním večerním prohlášení k národu. Zároveň zdůraznil, že jeho vláda by nikdy nepřipustila občanskou válku. Země podle něj čelí krizi, která je skutečnou hrozbou pro národní jednotu Izraelců.

před 43 minutami

před 1 hodinou

Maďarský parlament

Maďarský parlament ratifikoval vstup Finska do NATO

Maďarský parlament dnes ratifikoval přistoupení Finska k Severoatlantické alianci. Proti bylo jen šest poslanců, pro jich hlasovalo 182 a nikdo se nezdržel. Poslanci mají dnes ještě jednat o ratifikaci vstupu Švédska do NATO, informovala maďarská tisková agentura MTI. Termín tohoto hlasování ale není jasný.

Aktualizováno před 1 hodinou

Hasiči zasahují u nehody nákladního vozu, který sjel do slapské přehrady. (27.3.2023)

Tragédie na Příbramsku: Do slapské přehrady sjelo nákladní auto, zaklíněný řidič zemřel

Řidič nákladního auta sjel dnes po nárazu do svodidel na mostě u obce Svatý Jan na Příbramsku do Slapské přehrady. Na místě zemřel, nikdo jiný podle policie v autě nebyl. Havarované vozidlo vyprostilo z vody auto soukromé odtahové firmy. Na místě byl připraven i vyprošťovací tank hasičského záchranného sboru, řekl ČTK po 18:00 mluvčí hasičů Jan Sýkora. Havárie se stala dnes kolem 9:15. Řidič uvízl v kabině potopeného auta a zahynul.

Aktualizováno před 2 hodinami

Jan Lipavský

Lipavský jednal se Stoltenbergem. Řešili i ruské jaderné zbraně v Bělorusku

Rusko by mělo dodržovat své mezinárodní závazky a nešířit jaderné zbraně do Běloruska. Po jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem to novinářům v Bruselu řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podotkl také, že kromě války na Ukrajině má na evropskou bezpečnost vliv aktivita Číny v indopacifické oblasti a její potenciální podpora Moskvy, od níž Západ Peking zrazuje.

před 2 hodinami

Leopard 2A4

Na Ukrajinu dorazilo 18 tanků Leopard z Německa

Na Ukrajinu z Německa dorazilo 18 tanků Leopard 2, které Berlín přislíbil Kyjevu zhruba před dvěma měsíci. Informoval o tom dnes německý časopis Der Spiegel, podle kterého už tanky překročily ukrajinskou hranici.

před 2 hodinami

Senát ČR

Senát loni obdržel jen čtyři petice, předloni jich byl dvojnásobek

Senát loni obdržel jen čtyři petice, což je poloviční počet v porovnání s předchozím rokem. Na rozdíl od roku 2021 také žádnou z nich neprojednal formou veřejného slyšení, neboť po započítání relevantních podpisů pod žádnou z loňských petic nefigurovalo 10.000 signatářů. Vyplývá to ze zprávy o loňských peticích, kterou má horní parlamentní komora podle doporučení petičního výboru tento čtvrtek vzít na vědomí.

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Česko udělilo přes 500 tisíc víz uprchlíkům z Ukrajiny

Více než půl milionu víz dočasné ochrany udělilo Česko lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou. V poslední době se vydávalo týdně přes 2100 víz, v únoru a na začátku března to bylo více než 2400 víz týdně. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo na twitteru ministerstvo vnitra. 

Aktualizováno před 2 hodinami

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Při demolici budov v Milovicích došlo ke kontaminaci, říká státní zástupce

Při bourání zchátralých objektů po sovětské armádě v Milovicích na Nymbursku byly stovky tun materiálu s azbestem nadrceny a rozvezeny po celém areálu. Území bývalého vojenského prostoru tak bylo kontaminováno. Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného nakládání s odpady a podvodu. 

před 2 hodinami

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policie obvinila muže, podle kriminalistů bodl na Plzeňsku dva kamarády

Z pokusu vraždy a z ublížení na zdraví obvinila plzeňská policejní komisařka devětatřicetiletého muže. Je podezřelý, že v pátek večer na náměstí jedné obce na Plzeňsku bodl jednoho svého kamaráda do zad a druhého do hrudníku. Z místa pak utekl a policie ho po intenzivním pátrání zadržela v sobotu ráno, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová. Muže poslal soud do vazby.

Aktualizováno před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Zelenskyj u Záporoží navštívil frontové pozice

Zelenskyj se u Záporoží sešel s vojáky i s ředitelem MAAE

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že navštívil frontové pozice v Záporožské oblasti. Podle agentury AP se na jihu země rovněž setkal se šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Grossim, s nímž hovořil o situaci v Záporožské jaderné elektrárně okupované Rusy.

před 4 hodinami

Vladimír Balaš

Balaš se kvůli penězům pro VŠ sejde s Fialou, ve středu by o nich měla jednat vláda

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) bude o navýšení rozpočtu vysokých škol (VŠ) na odměňování pedagogů jednat v úterý s premiérem Petrem Fialou (ODS). Ve středu by pak na výjezdním zasedání v Jeseníku měla záležitost projednat vláda. Balaš to řekl novinářům po dnešním jednání se zástupci univerzit. Financování VŠ označil za dlouhodobě zanedbané, na řešení se podle něj musí vedle státu podílet i samotné školy.

před 4 hodinami

Alena Vitásková

Vitásková podala ústavní stížnost ve sporu o odškodnění za nemajetkovou újmu

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková podala ústavní stížnost ve sporu o odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním v kauze licencí pro solární elektrárny. Od státu žádala 48,6 milionu korun, získala jen 600.000 korun. Nejvyšší soud loni odmítl její dovolání. Podání ústavní stížnosti je patrné z justiční databáze. Rozhodnutí zatím nepadlo.

Aktualizováno před 4 hodinami

před 4 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Bezemisní norma od roku 2035 dostává jasné obrysy. Podpořili ji i velvyslanci zemí EU

Velvyslanci zemí Evropské unie dnes podpořili normu zavádějící od roku 2035 bezemisní požadavky pro spalovací motory. Informovalo o tom švédské předsednictví bloku, podle něhož dostanou pravidla ke konečnému schválení v úterý na stůl unijní ministři pro energetiku. Německo, které spolu s dalšími zeměmi přijetí textu blokovalo, se v sobotu s Evropskou komisí dohodlo na kompromisním znění výjimky pro syntetická paliva.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Hrozí světu stejná ekonomická krize, jako v roce 2008?

Současné problémy některých bank představují první krizi bankovního sektoru v éře twitteru, jsou ale jiné, než byly za globální finanční krize v roce 2008. V době, kdy sociální sítě umožňují bleskově šířit informace včetně spekulací a polopravd, je pro banky o to důležitější dbát na svou pověst a budovat si u klientů důvěru. Vyplývá to z názorů analytiků na serveru finanční televize CNBC.

Aktualizováno před 5 hodinami

Rusko rozmístí jaderné zbraně v Bělorusku i přes odmítavou reakci, vzkazuje Západu Peskov

Odmítavá reakce Západu nemůže změnit nic na plánech Moskvy rozmístit v sousedním Bělorusku jaderné zbraně. Podle agentury TASS to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Zdroj: ČTK

Další zprávy