Před 1100 lety byla zavražděna svatá Ludmila, první česká světice

V noci z 15. na 16. září 921, tedy před 1100 lety, zemřela svatá Ludmila. Manželka vůbec prvního písemnými prameny potvrzeného knížete z rodu Přemyslovců a první česká světice byla podle staré legendy zavražděna krutými Vikingy najatými její snachou Drahomírou. Jako vražedná zbraň jim posloužil kněžnin vlastní šátek.

Svatá Ludmila odjíždí z Prahy na Tetín

Život svaté Ludmily je dodnes tak trochu tajemstvím. Strohé zprávy o něm se dochovaly především ve starých legendách, jejichž věrohodnost může být zkreslená. Proto není přesně známo, odkud Ludmila pocházela. Písemné prameny shodně podávají informace o tom, že ji rodiče vychovali v pohanské víře. Během svého života ale sehrála důležitou roli v procesu christianizace Čech a již ve 12. století se stala vůbec první českou světicí.

Ludmila vstoupila do dějin jako manželka prvního doloženého knížete z rodu Přemyslovců, Bořivoje I. V písemných pramenech je jejich sňatek kladen do roku 874 nebo 875 a Ludmile tehdy bylo pouhých čtrnáct nebo patnáct let. Již roku 875 se manželům narodilo první dítě, syn Spytihněv, budoucí vladař. O třináct let později přišel na svět další dědic knížecího trůnu, syn Vratislav.

V životě manželského páru měl důležitou roli rok 882, kdy byli oba pokřtěni, a přijali tedy křesťanskou víru. Aktu křtu se údajně ujal samotný slovanský věrozvěst a arcibiskup Metoděj. Přijetí křesťanství nemělo tehdy pouze význam duchovní, ale rovněž politický, kdy rodu Přemyslovců zajistil převahu nad jinými českými knížecími rody i jisté mezinárodní mocenské postavení.

Dle staré legendy byla kněžna Ludmila „zbožná a mírná ve všem a všelikých plodů laskavosti plná. V almužnách byla štědrá a v nočních pobožnostech vytrvalá, v modlení nábožná, v lásce dokonalá, v pokoře mezí neznající, v péči o sluhy boží tak pohotová, že těm, kterým nestačila poskytnouti pomoci za denního světla, horlivě jí posílala v temnotách noci po svých služebnících, naplňujíc onen příkaz evangelia, podle něhož máme udělovati almužnu tak, aby nevěděla naše levice, co dělá pravice. Avšak kdybychom chtěli všechny projevy jejích ctností pérem vylíčiti, dříve by se nám nedostávalo světla denního než stránek knihy.“

Zřejmě roku 894 zemřel Bořivoj I. a vlády se ujal starší syn Spytihněv. Po jeho smrti ho na trůnu v roce 915 vystřídal bratr Vratislav, o jehož dva syny Václava a Boleslava babička Ludmila láskyplně pečovala. Vliv na výchovu vnuků se ještě znásobil po úmrtí Vratislava, což těžce nesla Ludmily snacha Drahomíra. Osobní neshody byly navíc posíleny spory politickými, kdy každá zastávala jiný názor na vývoj mezinárodních vztahů. Celý konflikt nakonec vyústil až ve vraždu Ludmily v noci z 15. na 16. září roku 921. Na hradišti Tetín byla Ludmila zavražděna dvěma muži najatými Drahomírou. Dle tzv. Kristiánovy legendy se jednalo o Vikingy jménem Tunna a Gommon. Jako vražedná zbraň jim posloužil kněžnin vlastní šátek, kterým ji uškrtili.

Úcta byla Ludmile projevována již krátce po její smrti, kdy mělo docházet také k zázrakům u jejího hrobu na Tetíně. Když nastoupil na knížecí trůn její vnuk Václav, nechal ostatky babičky přemístit do chrámu sv. Jiří v Praze. Tehdy se začalo o Ludmile hovořit jako o svaté, mezi světce ji papež oficiálně zařadil roku 1143. Svatá Ludmila je tak první českou světicí, patronkou Čech, matek a babiček. Závoj, kterým byla uškrcena, se stal jejím atributem. Zobrazována bývá také s knížecí korunou na hlavě.

Přes 1000 dnů ve vězení jako msta. Čína propustila dva Kanaďany, které…

25.09.2021 21:08 Dva kanadští občané, které Peking obvinil ze špionáže a zadržoval více než 1000 dní, byli…

Co se děje ve Facebooku? Uniklé dokumenty odhalily znepokojivé praktiky

25.09.2021 08:32 Společnost Facebook tento týden čelí řadě obvinění ohledně svého vnitřního fungování. Jejich…

Kanárské ostrovy: Sopka na La Palmě může chrlit lávu i čtvrt roku

22.09.2021 11:28 Na španělském ostrově La Palma může magma po nedělní erupci sopky podle odhadu expertů vytékat tři…

ROZHOVOR: Zneužíváním evropských dotací na Slovensku se zabývá Evropský…

25.09.2021 14:29 Na Slovensku docházelo k případům zneužívání zemědělských dotací, ve kterých jsou namočení vysocí…

Změna Tálibánu v praxi? Mrtvá těla věší a vystavuje na náměstích

25.09.2021 18:52 Tálibán pověsil na hlavním náměstí v západoafghánském městě Herát mrtvé tělo na jeřáb, oznámila…

Slovo "grázl" má původ ve skutečném člověku. Čím se provinil?

19.09.2021 14:30 Slovo „grázl“ se dnes užívá pro označení lumpů a zločinců. Odvozeno je od jména Jana Jiřího Grasela…

Hrad Sion byl místem posledního vzdoru husitů proti Šelmě ryšavé

19.09.2021 13:10 Pozůstatky kdysi pohodlného a výstavného sídla husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé, se nachází…

Svatý Rochus přežil mor díky toulavému psovi

18.09.2021 14:40 Jedním z nejznámějších patronů proti moru je svatý Rochus. Sám nebezpečnou chorobu přežil, a to…

Kámen mudrců, elixír nesmrtelnosti nebo homunkulus. O co se pokoušeli…

05.09.2021 14:40 O alchymistech se někdy hovoří jako o podvodnících nebo šarlatánech. Většinou se sice jednalo o…

Tragický osud sester Brontëových. Co se s nimi stalo?

05.09.2021 11:00 Sestry Brontëovy se zapsaly do dějin svými literárními počiny, ale také tragickým osudem, který…

Bavlněné nákupní tašky měly ulevit světu. Pokud je budete používat 54 let

31.08.2021 18:40 Před časem londýnská umělkyně Venetia Berryová spočítala bavlněné tašky zdarma, které se jí…

"Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!" Před 675 lety zemřel v…

29.08.2021 15:14 Dne 26. srpna 1346, tedy před 675 lety, se v rámci stoleté války odehrála bitva u Kresčaku. Za…

Jaké byly první letní olympijské hry před 125 lety?

28.08.2021 11:11 Letošní letní olympiáda již skončila, ta první v moderních dějinách se uskutečnila před 125 lety?…

Související:

Právě se děje

reklama