ROZHOVOR | „Vietnamské Lidice“. Masakr v Mỹ Lai byl výbuch bezbřehého násilí, hodnotí historik Crhák

Uplynulo 55 let od chvíle, kdy příslušníci 23. pěší divize americké armády podnikly zásah v jihovietnamské vesnici Mỹ Lai. Na místě zůstalo několik stovek mrtvých civilistů, mnoho z nich bylo před smrtí mučeno či vystaveno sexuálnímu násilí. Přestože se jednalo o největší známý zločin vietnamské války, který vyčníval formou i rozsahem, podobné události ji provázely od počátku, jen díky svému menšímu měřítku nepřitáhly takovou pozornost, upozorňuje historik Národního muzea Ondřej Crhák. 

V rozhovoru pro EuroZprávy.cz mimo jiné Crhák vysvětlil, že zásadní novinkou bylo odhalení válečného zločinu doslova v přímém přenosu, což ilustrovalo svobodu amerických médií. Rovněž dodává, že za účast na tehdejších protiválečných demonstracích ve Spojených státech nehrozilo vězení či „náhodný pád z okna“, jak je tomu v současném Rusku.

Masakr civilistů v Mỹ Lai dne 16. března 1968 proběhl v rámci operace typu „najdi a znič“ zaměřené na pacifikaci bojovníků Vietkongu, který na konci ledna téhož roku zahájil neblaze proslulou ofenzivu Tet. Nakolik byla povaha bojů v dané fázi války určující pro charakter zásahu amerických vojáků, který přerostl v hromadné vraždění? 

Určitě záleželo na tom, kde se dané operace odehrávaly a jak tam ofenzíva Tet probíhala. Nicméně je jasné, že za zvýšenou míru brutality a eskalaci násilí stál motiv pomsty právě po těchto bojích. Kromě toho boje během Tet ukázaly, jaké schopnosti Vietkong má. De facto to americkému velení říkalo, že „nepřítel je všude“. Takže kombinace strachu, pocitu obklíčení a touhy po pomstě vedla dozajista k páchání excesů. Je nutno ale dodat, že podobné věci se ve Vietnamu děly již od začátku celé války. Jen se o nich hovoří velice málo a díky svému malému rozsahu tolik nepřitáhly pozornost. 

Udávaný počet obětí se velmi různí. Dá se říci, jaké číslo se s odstupem 55 let jeví jako nejbližší skutečnosti?

Čísla pořád zůstávají nepřesná. Nejvyšší číslo, které jsem dohledal, je 504 obětí. Číslo je dáno na základě posledního vyšetřování vietnamské strany. Americké úřady zatím uvádějí číslo 347. Nicméně bez nějakého přístupu k datům ve Vietnamu se dá jen spekulovat, které z těch čísel je přesné. Jako výsledek vyšetřování uznala americká armáda dle amerických zákonů pouze 22 obětí vraždy. Na základě tohoto uznání pak byly vydávány tresty. 

Čím se incident v Mỹ Lai vymykal z kontextu ostatních zásahů proti jihovietnamským vesnicím podezřelým ze spolupráce s prokomunistickými povstalci? Šlo o rozsah, nebo především formu, tedy skutečnost, že krom zabíjení docházelo také k sexuálnímu násilí, mučení a zohavování těl?

Určitě to byl rozsah i forma. Události v Mỹ Lai jsou největším známým zločinem během vietnamské války. Pokud se stalo ještě něco horšího, tak o tom nevíme. Co se týče té formy, lze masakr popsat jako totální výbuch bezbřehého násilí.  Řada obětí byla před smrtí prokazatelně mučena nebo i znásilněna. Mrtví vesničané byli navíc po smrti znetvořeni a jejich domy spáleny…

Zásah v Mỹ Lai byl součástí širší protipovstalecké operace. Odhlédneme-li od nezanedbatelných civilních ztrát, měla z vojenského hlediska výraznější vliv na situaci na indočínském bojišti?

Skoro vůbec. Operace okolo Mỹ Lai byla spíše střípkem ve velké mozaice hledaní a ničení nepřítele. V oblasti sice operovaly značné síly Vietkongu, ale s ohledem na kontext celého bojiště by dobytí nebo nedobytí Mỹ Lai nehrálo zas až takovou roli. 

Informace o událostech v Mỹ Lai na veřejnost sice nepronikly bezprostředně, ale s téměř osmnáctiměsíčním odstupem. Přesto, souhlasil byste s tím, že tematizace masakru v tehdejších amerických médiích ilustrovala výraznou proměnu válečného zpravodajství, které na rozdíl od minulosti stavělo veřejnost jedné z bojujících stran před podstatně komplexnější, mnohdy velmi znepokojivé aspekty probíhajícího konfliktu? 

Bylo to něco naprosto nového a šokujícího nejen pro novináře, ale pro celou Ameriku. Vietnamská válka představuje obecně v práci válečných novinářů velký zlom. Do zpráv se dostávala kritika americké armády a negativní dopady jejího působení. Případ Mỹ Lai se do tisku dostal díky investigativnímu novináři Seymourovi Hershovi v listopadu 1969. Takové přímé odhalení válečného zločinu byla naprostá novinka. Jeho práce přispěla k otevření vyšetřování a obecně tematizaci této stránky působení americké armády. Obecně to také poukázalo na to, že i vojáci bojující pod praporem demokracie jsou schopni páchat ty největší hrůzy, které si dovedeme představit. 

Nakolik pobouření americké veřejnosti stupňovala skutečnost, že v příslušném soudním procesu na počátku sedmdesátých let byl odsouzen jediný voják, který se masakru účastnil, poručík William Calley? Jak bylo vnímáno, že krátce poté, co si vyslechl rozsudek doživotního vězení, byl tehdejším prezidentem Spojených států Richardem Nixonem omilostněn?

Tehdejší americká společnost byla silně rozdělená právě okolo otázky Vietnamu. Kritici tamějšího amerického působení toto samozřejmě nevnímali pozitivně. Z pohledu protiválečného hnutí to byla jasná munice proti vládě a tyto události se staly předmětem protestů a různých demonstrací. Co se týče politické reprezentace, část politiků byla samozřejmě vůči takovým krokům velice kritická a obecně se v procesu angažovali. Nicméně valná většina z nich k tomu měla velice vlažný postoj. 

Jak silně je masakr v Mỹ Lai přítomný v současné paměti Vietnamců? Zaujímá mimořádné místo, nebo jen zapadá do širšího výkladu a vnímání války?   

Řekl bych, že ten masakr spíše zapadá do obecného narativu celého konfliktu. V současnosti je z Mỹ Lai místo paměti. Jsou zde hroby a pamětní desky. Pokud si mohu dovolit to přirovnání, tak v současném narativu a vnímání toho místa jsou to takové „vietnamské Lidice“ s tím rozdílem, že stojí v kontextu dalších zničených vesnic a válečných zločinů. V současné době, kdy se Vietnam kvůli obavám z Číny sbližuje se Spojenými státy, je toto téma spíše u ledu. 

Nakonec dovolte zamyšlení. Válečné zločiny a zabíjení civilistů provází většinu ozbrojených konfliktů. Spočívá význam událostí v Mỹ Lai především v tom, že byly silně a s krátkým časovým odstupem veřejně tematizovány v zemi, jejíž vojáci se krajně zavrženíhodných aktů dopustili? A co to vypovídá o americké společnosti té doby? Přece jen se nabízí mnohá srovnání, například s tvrdým embargem na debatu o zabíjení civilistů v ukrajinské Buči v současném Rusku.

Ta veřejná tematizace a následná medializace je v tom naprosto zásadní. Nesmíme také zapomínat na propagandistické využití takových událostí, které je ještě více dostane do veřejného prostoru. V případě Spojených států v tom hrála obrovskou roli média a mírové hnutí. Vláda a armáda se díky tomu dostaly do situace, kdy nebylo možné nic nedělat a musely se pustit do vyšetřování. Rozhodně to vypovídá něco o síle svobodného tisku a jeho podpoře ze strany společnosti. 

Co se týče srovnání se současným Ruskem, rozdíl je jasný. Ve Spojených státech panovala a panuje svoboda pro média a za účast na protiválečné demonstraci vám nehrozí vězení nebo náhodný pád z okna. V Rusku nic takového není, ten režim uzamknul společnost natolik, že ani protiválečné protesty, kterých jsme byli svědky, nic nezmohly.  

Související

Antoaneta Barta si podává ruku s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským. Rozhovor

V Praze pozvali Rumunsko do NATO. Je to naše největší bezpečnostní záruka, říká velvyslankyně Barta pro EZ

Velvyslankyně Rumunska v Praze Antoaneta Barta v rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsala bezpečnostní situaci na hranicích s Ruskem v regionu, vzájemné vztahy České republiky a Rumunska a spolupráci na nejvyšších diplomatických úrovních. Právě na summitu v Praze roku 2002 Rumunsko obdrželo pozvánku do řad NATO a ministři zahraničních věcí se při příležitosti dvacátého výročí sešli loni v srpnu. Barta také zdůraznila, že Rumunsko pevně stojí za svými moldavskými sousedy, kteří čelí ruské hrozbě.
Martin Buchtík Rozhovor

Českým domácnostem klesá životní standard, krizové scénáře se ale nenaplnily, říká sociolog Martin Buchtík

Současná inflační a energetická krize není globální ani celoevropská. Nejcitelněji zasáhla region střední a východní Evropy, což patrně odpovídá míře jeho závislosti na fosilních palivech z Ruska, vysvětluje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz sociolog Martin Buchtík. Ředitel agentury STEM zároveň tvrdí, že během dvanácti měsíců od začátku války na Ukrajině jsme se vyhnuli krizovým scénářům, které byly zmiňovány - nedošly zásoby plynu, ve společnosti nedochází k nárůstu organizované radikalizace a v masovém měřítku nepozorujeme ztráty bydlení či nutnost spoléhat se na pomoc potravinových bank. Pocit chudnutí, který má velký dopad na naši psychickou pohodu, nyní podle Buchtíka nicméně zažívá velký pocit českých domácností. 

Více souvisejících

rozhovor Ondřej Crhák (historik) Válka ve Vietnamu vietnam Americká armáda (U.S. ARMY) historie USA (Spojené státy americké) Noviny / tisk Rusko

Aktuálně se děje

před 1 minutou

Rishi Sunak

Britský premiér Sunak zveřejnil své daňové přiznání, téměř po roce

Britský premiér Rishi Sunak za poslední tři roky z příjmů přes 4,7 milionu liber (126 milionů Kč) na daních zaplatil přes milion liber (27 milionů Kč). Vyplývá to údajů o jeho daňovém přiznání, které zveřejnil se značným zpožděním; poprvé sliboval, že tak učiní už v létě minulého roku. Opozice premiéra viní, že si pro zveřejnění úmyslně vybral dobu, kdy se mediální pozornost soustředí na vyšetřování expremiéra Borise Johnsona.

před 1 minutou

Petr Fiala

Fiala: Návrh emisní normy Euro 7 je třeba významně změnit

Evropskou komisí navrhovanou emisní normu Euro 7, která by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, je podle premiéra Petra Fialy (ODS) třeba významně změnit, aby neohrožovala občany v dostupnosti především malých aut. Před dnešním odletem na evropský summit ministerský předseda novinářům řekl, že české diplomatické úsilí se setkává s velkým porozuměním. "Myslím, že se podaří vytvořit silnou skupinu států, které ve výsledku upraví normu tak, aby byla příznivá pro náš automobilový průmysl a naše občany," uvedl.

před 11 minutami

před 30 minutami

Ilustrační foto

Analýza ukázala, co by bylo s důchody, kdyby neprošly reformou

Pokud stát nepřistoupí k reformě důchodového systému, začne se od 30. let rychle snižovat poměr penze k průměrné mzdě. V roce 2059 by dosáhl minima na 27,2 procenta, když v současnosti činí 48 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Cyrrus. Pokud si budou chtít mladí lidé v budoucnu udržet standard dnešních důchodců, budou se muset spolehnout na vlastní investování, uvedli dnes analytici Cyrrusu.

Aktualizováno před 31 minutami

Česká národní banka

ČNB: Zahraniční dluh Česka loni klesl na 4,454 bilionu

Zahraniční dluh České republiky činil na konci loňského roku téměř 4,454 bilionu Kč. V meziročním srovnání byl o 65 miliard nižší. Představoval 65,7 procenta hrubého domácího produktu. Za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku se zahraniční dluh zvýšil o 47,9 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.

před 56 minutami

Petr Pavel

Pavel podepsal uzákonění vzniku České komory zeměměřičů a sjednocení pravomocí dozorových úřadů

Zákonný rámec pro vznik profesní České komory zeměměřičů přinese novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu dnes informoval Hrad. Norma také zavede povinnost Zeměměřičského úřadu, který spravuje státní mapy a databázové údaje, poskytovat tyto informace bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona.

před 1 hodinou

Dovoz a vývoz zboží

Hodnota globálního obchodu loni dosáhla rekordních 32 bilionů dolarů

Hodnota globálního obchodu v loňském roce navzdory růstu geopolitického napětí dosáhla rekordních 32 bilionů dolarů (téměř 700 bilionů Kč). V dnešní zprávě to uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Hodnota obchodu se zbožím vzrostla přibližně o deset procent na 25 miliard dolarů, hodnota obchodu se službami se zvýšila zhruba o 15 procent a dosáhla sedmi miliard dolarů.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Ronald Reagan

Opravdové „hvězdné války“. Reagan je zahájil před 40 lety, odhalily zaostalost Sovětů

Před čtyřiceti lety, 23. března 1983, vystoupil tehdejší americký prezident Ronald Reagan v televizním projevu s apelem na vědeckou komunitu ve Spojených státech, aby vyvinula prostředek, který zbaví zemi hrozby jaderného napadení. Výsledkem byl projekt, který se do historie zapsal jako Strategická obranná iniciativa (Strategic Defense Initiative, SDI), případně „hvězdné války“, jak jej Reaganovi kritici začali záhy posměšně nazývat. Ambiciózní protiraketový štít spoléhající do značné míry na zbraně rozmístěné ve vesmíru nakonec zůstal na papíře, přesto výrazně ovlivnil světovou politiku. Stal se jedním z článků řetězce faktorů, které vedly k ukončení studené války za západních, především amerických podmínek.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ukrajinská armáda

Ukrajinské ozbrojené síly v uplynulém dni odrazily 83 ruských útoků

Ukrajinské ozbrojené síly v uplynulém dni odrazily 83 ruských útoků na východě země, uvedl dnes ráno ve své pravidelné operační zprávě ukrajinský generální štáb. Podle dnešní svodky britského ministerstva obrany Rusko částečně znovu získalo kontrolu nad přístupovými cestami do města Kreminna v Luhanské oblasti a pravděpodobně bude usilovat o znovudobytí logisticky významného města Kupjansk v Charkovské oblasti.

před 2 hodinami

Senioři, ilustrační foto

Ministerstva navrhují, aby si pacienti v LDN po třech měsících hradili část péče

Ministerstva navrhují, aby si pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných po třech měsících hradili část péče podobně, jako je to nyní v domovech pro seniory. Vyplývá to z novely zákona o zdravotně sociální péči, kterou připravují ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna, kterou kritizují nemocnice i odbory, by měla platit od příštího roku, napsal Deník N.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

O víkendu se změní čas. Vyspíme se o hodinu méně

V noci na neděli začíná letní čas. Hodiny se ve 02:00 posunou na 03:00, noc tedy bude o hodinu kratší. V dopravě se přechod projeví tak, že noční vlaky jednorázově získají hodinu zpoždění. Letní čas bude platit následujících sedm měsíců. Poslední říjnový den se vrátí standardní středoevropský čas, nesprávně označovaný zimní.

před 3 hodinami

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Jurečka nabízel šéfovi Úřadu práce mimořádnou odměnu, pokud sám rezignuje

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nabídl podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) tehdejšímu generálnímu řediteli Úřadu práce ČR Viktoru Najmonovi, že pokud v klidu sám odejde z funkce, dá mu mimořádnou odměnu. Když se nedomluví, dostane od ministra špatné služební hodnocení, se kterým bude mít problém najít jinou práci.

Aktualizováno před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Česká pošta k 1. červnu propustí 2269 pracovníků, většinou na přepážkách

Česká pošta k 1. červnu propustí 2269 zaměstnanců. Z toho bude 1388 lidí na přepážkách, 511 doručovatelů a 320 pracovníků nižšího managementu. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) s odkazem na dokument o hromadném propouštění, který Česká pošta adresovala úřadu práce.

Zdroj: ČTK

Další zprávy