ROZHOVOR | Lidský virus v říši zvířat: Gorilu trápí kašel i teplota. Vakcína u savců není aktuální, říká veterinář

ROZHOVOR – Veterinář Tomáš Baňoch upozorňuje, že pokud byla v pražské zoologické zahradě prokázána přítomnost viru u gorilího samce či indických lvů pomocí PCR metody, pak ještě neexistuje stoprocentní jistota, že zvířata prodělávají onemocnění na covid-19. „V současné době koluje velké množství viru v lidské populaci, a tak i zvířata se dostávají do kontaktu s virovými částicemi SARS-COV-2 (covid-19) od lidí. Vždy je potřeba dávat věci do souvislostí, a to minimálně s klinickými příznaky,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Tomáš Baňoch, který tvrdí, že nelze jednoduše říci, zda se od živého zvířete může nakazit člověk.

Únava, anebo výtoky z nosních dutin mohly chovatele pražské zoologické zahrady vést k podezření, že koronavirus napadl gorilího samce Richarda a dva indické lvy. Vedení trojského zařízení tvrdí, že zvířata se téměř jistě nakazila od personálu. Veterinář Tomáš Baňoch, který praxi vykonává v Brně, se domnívá, že vzhledem ke genetické příbuznosti k člověku, vykazuje gorila podobné klinické příznaky jako u lidí. „Může mít zvýšenou teplotu, kašel i ztížené dýchání. U kočkovitých šelem těžko říci, proto nebudu spekulovat,“ konstatuje.

Specialista na psy a kočky tvrdí, že léčba na covid-19 se u opice a indických lvů příliš neliší. „Při virové infekci u nevakcinovaného zvířete v zásadě nemáte moc možností, než věci řešit symptomaticky jak u lva, tak u gorily. Nedisponujete totiž konkrétní účinnou látku, kterou byste podali pacientovi, a ta by virus likvidovala.  Léčba spočívá v podpoře jednotlivých zasažených systémů a celkového stavu infikovaného organismu. Primární je spoléhat na imunitní systém, který infekci zlikviduje.“

Majitel veterinární ambulance přiznává, že nedokáže predikovat, zda se zvířata budou pravidelně testovat, anebo dokonce proti covidu-19 očkovat, jak je tomu u lidí. „Jelikož se momentálně vyskytují různé varianty viru covid-19 mezi lidmi, a to britská, jihoafrická a brazilská, u kterých se zatím provádí studie, jestli dosavadní lidské vakcíny mají potenciál ochránit populaci i proti těmto mutacím, není podle mého názoru vakcinace zvířat aktuální,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Tomáš Baňoch, jenž si nemyslí, že by se zvířatům v zoologických zahradách, které jsou kvůli koronavirové pandemii uzavřené, stýskalo po lidských návštěvnících. „U psů a koček si dovedu představit, že pokud jejich majitel opustí společný prostor, tak pána postrádají.“

NELZE ŘÍCI, ZDA JE MOŽNÉ, ABY ZVÍŘE NAKAZILO ČLOVĚKA

Pane doktore Baňochu, jste překvapen, že se covid-19 přenáší z lidí na zvířata, anebo jste jako expert měl indicie, že riziko nákazy hrozí? V pražské ZOO totiž téměř jistě onemocněl gorilí samec a dva indičtí lvi na základě kontaktu s chovateli. Může se naopak člověk nakazit od zvířete?

Musím upozornit, že nejsem specialista virolog, i když jsme virologii na veterinární a farmaceutické univerzitě probírali, ale jednalo se o virologii veterinární. A tak odpovědi prezentují můj osobní názor. Viry hrají významnou roli v lidské i zvířecí říši, způsobují celou řadu infekčních onemocnění a postihují celou řadu orgánových systémů. Viry a virologie jsou komplexní a obtížná problematika, v zásadě pro laiky je dobré říci, že viry mají takzvanou hostitelskou specifitu, napadají pouze druhy zvířat, pro které jsou určeny.

Některé viry jsou jednohostitelské, napadají jen jeden druh zvířat, některé druhy jsou vícehostitelské, napadají určitou skupinu zvířat (druhy zvířat) a některé viry se za určitých podmínek mohou přenést i ze zvířete na člověka, mají takzvaný zoonotický potenciál. Příkladem takového viru může být virus chřipky. Pro zajímavost lze uvést, že i plazi, obojživelníci, ryby a dokonce i rostliny jsou hostitelé virů. A tyto viry u těchto druhů organismů způsobují různá infekční onemocnění.V případě SARS-COV-2 (covid-19) jednoduše nelze říci, zda se od živého zvířete můžeme nakazit. Pokud byla prokázána přítomnost viru u gorilího samce či indických lvů pomocí PCR metody, kdy prokazujete přímo genetickou informaci viru ve vzorku, který se odebírá ze stěru nosních sliznici či z trusu, pak ještě nemáme stoprocentní jistotu, že zvíře onemocnění prodělává.

V současné době koluje velké množství viru v lidské populaci, a tak i zvířata se dostávají do kontaktu s virovými částicemi SARS-COV-2 (covid-19) od lidí. To opravdu ještě neznamená, že zvířata onemocní. Vždy je potřeba dávat věci do souvislostí, a to minimálně s klinickými příznaky. Nyní je známá vysoká citlivost na SARS-COV-2 (covid-19) u norků amerických v Dánsku a dalších zemích. Tam byly prokázány i případy v řádu jednotek přenosu onemocnění z norků na pracovníky farem, ale toto bych určitě na zvířata nepaušalizoval.

Podle čeho se domníváte, že ošetřovatele v trojské ZOO napadlo otestovat gorilího samce Richarda a dva indické lvy, zda nemají koronavirus? Mohli snad vykazovat nějaké příznaky? Pracovníci ZOO údajně testovali zvířata odebráním vzorku ze stolice.

Pravděpodobně na základě klinických příznaků jako jsou únava, výtoky z nosních dutin. Určitou roli mohly sehrát i zprávy ze zahraničí, kde byl prokázán SARS-COV-2 (covid-19) u gorilího samce s klinickými příznaky onemocnění respiračního aparátu v San Diegu. Co se týká odebrání vzorků ze stolice, pak u lidí je známo, že jeden z klinických příznaků SARS-COV-2 mohou být průjmy, což ukazuje na skutečnost, že virus napadá i buňky střevní sliznice.

Jak se může u zmiňovaných zvířat onemocnění projevovat?

U gorily, vzhledem ke genetické příbuznosti k člověku, bych očekával podobné klinické příznaky jako u lidí. Už vzhledem k podobné struktuře receptorů, přes které proniká virus SARS-COV-2 do hostitelské buňky. K příznakům infekce patří zvýšená teplota, únava, kašel, výtok z nosu, ztížené dýchání. U kočkovitých šelem těžko říci, proto nebudu spekulovat.

Je léčení rozdílné u gorily a u lva?

U virové infekce zmíněného typu v zásadě nemáte moc možností, než věci řešit symptomaticky jak u lva, tak u gorily. Nedisponujete totiž konkrétní účinnou látkou, kterou byste podali pacientovi, a ta by virus likvidovala. Léčba spočívá v podpoře jednotlivých zasažených systémů a celkového stavu infikovaného organismu. Primární je spoléhat na imunitní systém, který infekci zlikviduje. U malého počtu virů máme možnost zasáhnout přímo daný virus konkrétními látkami, kterým se říká virostatika, tyto látky působí přímo na virus (například u Herpes simplex u lidí).

V některých případech při postižení respiračního aparátu zvířat se používají i v případě virové infekce antibiotika. Ne však, aby antibiotika zlikvidovala virus, ale aby řešila případně sekundární bakteriální kontaminaci. To znamená, že virus likviduje buňky sliznice respiračního aparátu a vytváří se tímto způsobem jakási směs mrtvých buněk, zánětlivých buněk a různých sekretů i mediátorů, která slouží jako živná půda pro bakterie. Bakteriální infekce tak mohou sekundárně zhoršovat průběh virových infekcí. Proto se nasazují antibiotika. Lidé si často mylně představují, že antibiotika likvidují virus.

Domníváte se, že infikovaní lvi a gorilí samec jsou izolování od ostatních?

Vámi položená otázka je nasnadě, bylo by dobré, pokud by byli separovaní. Ale nevím, jaké jsou prostorové kapacity zoologické zahrady a možnosti jednotlivá zvířata izolovat.

COVID-19 BOHUŽEL STÁLE EXPERTY PŘEKVAPUJE

Je možné, aby se nákaza promítla i u jiných živočichů? Loni v září například pražská ZOO totiž vydala zprávu, že covidem mohou onemocnět i lemuři.

Bohužel nás virus covid-19 stále překvapuje. I když už o něm máme spoustu informací, stále nevíme vše. Pořád nacházíme nové skutečnosti a alarmující je jeho schopnost relativně rychle mutovat. Jestli je virus schopný nakazit různé organismy (savce), závisí také na faktu, jestli má zvíře receptor anebo specifickou strukturu, přes kterou virus vstupuje do buněk. Představte si klíč a zámek. Virus a jeho spike protein (S-protein) je klíč a ACE2 receptor na povrchu citlivých buněk je zámek. Pokud mám správný zámek a klíč do tohoto zámku, „dveře“ se otevřou. Pokud nemám správný zámek, virus zůstane na povrchu sliznice, v hlenu respirační sliznice, aniž by  „vlezl“ do hostitelské buňky, a pomocí řasinkového epitelu je transportován do horních pater dýchacího aparátu a poté je vyloučen z organismu. Po čase skončí jeho životnost. V případě opic a jejich blízké genetické příbuznosti k lidem je uvedená možnost reálná. Ale pro potvrzení jsou vždy třeba dělat validní vědecké studie.

Budou se podle vás některá zvířata rovněž očkovat proti covidu-19 jako lidé, anebo se pravidelně testovat?

Zaslechl jsem i vámi zmíněnou možnost. Ale vše by muselo být potvrzeno validními studiemi, že covid-19 infikuje specifické druhy zvířat jako u savců, domácích mazlíčků, tedy zejména psů a koček, kteří se pak dále aktivně podílejí na šíření viru v lidské populaci, což není zdokumentováno. Určité náznaky byly, ale neexistují validní studie, jestli se jedná přímo o infekci nebo kontaminaci zvířete. Jelikož se momentálně vyskytují různé varianty viru covid-19 mezi lidmi, a to britská, jihoafrická a brazilská, u kterých se zatím provádí studie, jestli dosavadní lidské vakcíny mají potenciál ochránit populaci i proti těmto mutacím, není podle mého názoru vakcinace zvířat aktuální.

Stýká se zvířatům po lidech, když je kvůli pandemii nemohou navštěvovat?

Pokud se bavíme o kočkách, psech a podobných zvířatech, tak jmenovaná zvířata si vytváří silnou vazbu na majitele, a pokud pán odejde ze společného prostoru na dlouhou dobu, pak si dokážu představit, že se jim stýská. Ale o tom by se dalo zase debatovat s etology a behavioralisty, specialisty, kteří se zabývají chováním zvířat.

Pokud se zaměříme na zvířata v zoologických zahradách, tak zde si myslím, že se jim po lidech, myšleno návštěvnících zoologických zahrad, nestýská.

Související

Mýval

Rusové ukradli Ukrajincům mývala. Lidé v petici požadují jeho navrácení

Na internetu se objevila elektronická petice požadujícího navrácení mývala, kterého Rusové odvezli z chersonské zoologické zahrady. Vyměnit ho chtějí za pomník ruské carevny Kateřiny Veliké, který se nachází v Oděse. Informoval o tom zpravodajský kanál Nexta. Elektronickou petici je možné podepsat na stránkách ukrajinského prezidenta, jestliže dosáhne 25.000 podpisů, měl by se prezident návrhem zabývat.
Pavouk, ilustrační fotografie.

Bojíte se pavouků? Zcela zbytečně, shodují se vědci. Proč vzniká arachnofobie ale zatím neví

Ekolog z italského Národního výzkumného ústavu Stefano Mammola považuje paniku okolo pavouků za přehnanou. „Regionální událost, kdy pavouk kousne farmáře v malé vesnici uprostřed Austrálie, dokáže vyvolat velký ohlas. Brzy jsou takové zprávy ve všech světových médiích,“ popsal pro americké noviny The New York Times. Podle něj mezi lidmi chybí dobrá informovanost o chování pavouků.

Více souvisejících

Zvířata rozhovor Tomáš Baňoch ZOO Praha Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

Aktuálně se děje

před 10 minutami

před 21 minutami

Čína, ilustrační foto

Čína dál mírní protiepidemická opatření, do MHD v Pekingu lidé mohou bez testu

Čína částečně zmírňuje přísná protikoronavirová opatření. Například lidé v Pekingu a nejméně dalších 16 velkých městech mohou ode dneška do městské hromadné dopravy, aniž by k tomu potřebovali test, který není starší než 48 hodin. Agentura AP nicméně podotýká, že úřady stále ještě nedaly veřejnosti najevo, kdy by mohla skončit takzvaná politika nulového covidu, kvůli které musejí miliony lidí zůstávat doma a kvůli které v uplynulých dnech propukly protesty.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Aktualizováno před 1 hodinou

Prahu ovládli Mikuláši, čerti a andělé

Svátek svatého Mikuláše 2022: Děti dnes jako každý rok navštíví Mikuláš s čertem a andělem

Do ulic měst a domácností s dětmi dnes jako každý rok vyrazí Mikuláš s čertem a andělem. V předvečer svátku svatého Mikuláše budou dětem za dobré chování rozdávat sladkosti, ovoce, oříšky nebo drobné dárky, v některých případech za zlobení uhlí nebo brambory. Zájem o mikulášskou nadílku je stále velký, přestože v některých rodinách bohatost nabídky ovlivní ekonomické problémy.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Prahu ovládli Mikuláši, čerti a andělé

Za mikulášskou nadílku a kostýmy Češi letos utratí přes půl miliardy

Dnes se ulice i vsi zase jednou zaplní čerty i anděly. Mikuláš je dle ekonoma Lukáše Kovandy z hlediska obchodníků 8. nejvýnosnější událost v roce (viz informace níže). Češi během něj ve zvýšené míře utrácí zejména za sladkosti, půjčení či koupi kostýmu nebo kostýmových doplňků typu mikulášského plnovousu či čepice, drobnější dekorativní předměty a menší dárky. Mikuláš totiž v některých rodinách představuje „zahřívací kolo“ před Vánoci.  

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Francie dokázala porazit Poláky 3:1

MS ve fotbale Katar 2022: Mbappé poslal Francii dvěma parádními trefami a jednou asistencí do čtvrtfinále

Ani ve třetím osmifinále letošního fotbalového světového šampionátu v Kataru nepřišlo na řadu žádné překvapení a obhájci titulu z Francie tak i nadále budou figurovat na tomto turnaji, když dokázali porazit Poláky 3:1. Stalo se tak zásluhou dvou útočníků země galského kohouta. Jednak Oliviera Girouda, jenž se svou 52. trefou za reprezentaci stal nejlepším střelcem vůbec ve francouzském národním týmu a překonal tak tedy v této statistice Thierryho Henryho, a jednak jeden z nejtalentovanějších útočníků současnosti Kylian Mbappé, jenž přidal v zápase ještě dva oku lahodící góly a dosud na tomto MS tak nastřílel pět branek. Poláci předvedli svůj nejlepší výkon na turnaji a Lewandowského gól z penalty v závěru tak byla jen odměnou za jejich srdnatý boj.

včera

Donald Trump

Trump vyzval ke zrušení americké ústavy. Kritizují ho republikáni i demokraté

Kandidát na amerického prezidenta a miliardář Donald Trump čelí kritice od zástupců Republikánské i Demokratické strany kvůli svým výzvám ke zrušení částí americké ústavy. Trump v pátek znovu připomněl své nepravdivé tvrzení o vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 a uvedl, že "podvod takového rozsahu je základem pro zrušení zákonů i pravidel", a to i těch ústavních, napsala dnes agentura AP.

včera

Lidé na Ukrajině prchají před válkou

Ukrajinské rodiny čekaly v krutých mrazech, jestli se jejich blízkým podaří dostat z levého břehu řeky Dněpr

Ukrajinské rodiny v Chersonu dnes čekaly v krutých mrazech na to, zda se jejich blízkým podaří dostat z levého, Rusy okupovaného břehu řeky Dněpr na břeh pravý, který má pod kontrolou Kyjev. Napsala o tom agentura Reuters. Úřady v Chersonské oblasti v sobotu dočasně pozastavily platnost zákazu překračovat řeku. Evakuace je podle nich nezbytná kvůli silnému ruskému ostřelování a očekávanému zintenzivnění bojů,

Aktualizováno včera

Ukrajinská armáda střeží své území

Ve vojenském prostoru Libavá už cvičí první ukrajinští vojáci

Ve vojenském prostoru Libavá v Olomouckém kraji už jsou ukrajinští vojáci na plánovaném cvičení, řekl dnes serveru iDNES.cz náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ministerstvo podle serveru nesdělilo z bezpečnostních důvodů přesný počet vojáků ani informace o tom, kdy do Česka přijeli.  

Aktualizováno včera

včera

Lyžování

V Česku začala lyžařská sezóna. Na Černé hoře bylo o víkendu tisíc lyžařů

Zhruba 1000 lyžařů a výletníků přijelo o víkendu na Černou horu u Janských Lázní v Krkonoších. K dispozici měli zkrácenou sjezdovku Anděl s asi půl metrem sněhu. Od pondělí bude areál mimo provoz. Opět otevře v pátek 9. prosince, kdy by se mělo lyžovat na celé sjezdovce Anděl o délce 1,1 kilometru. ČTK to dnes řekla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. V pátek by se mělo začít lyžovat i ve Špindlerově Mlýně.

včera

Představitelé Kyjeva, Finska a Pobaltí kritizují návrh Macrona dát Rusku bezpečnostní záruky

Představitelé Ukrajiny, Finska a Baltských států dnes kritizovali výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v rozhovoru s francouzskou televizí TF1 naznačil, že v rámci budoucích jednání o ukončení války na Ukrajině bude potřeba dát Rusku bezpečnostní záruky. Podle Kyjeva či Pobaltí je to ale Moskva, kdo by se měl po ukončení invaze zaručit Evropě. Napsal to list Financial Times (FT).

Zdroj: ČTK

Další zprávy