ROZHOVOR | I výzkum vývoje vakcíny s sebou nese riziko neúspěchu, říká pro EZ Povolná z ministerstva

ROZHOVOR - Důrazně odmítá kritiku směřující na její odbornost. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná hájí profesorku Věru Adámkovou, která stojí v čele společného týmu pro výzkum vývoje vakcíny proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19. „Paní profesorka Adámková jako přednostka preventivní kardiologie pražského IKEM má zkušenosti z výzkumů, které právě v IKEM probíhají desítky let, mimo jiné i v rámci imunologie,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Renata Povolná, která připouští, že mise nemusí být úspěšná. „U každého výzkumu vždy existuje určitá míra rizika výsledku.“

U expertů nebudí respekt. Především předsedkyně Učené společnosti České republiky profesorka Blanka Říhová v nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz rozporovala, že by profesorka Věra Adámková byla kompetentní pro pozici šéfky týmu pro výzkum vakcíny proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19. „Věra Adámková je jistě vynikající kardioložkou, ale nemá ani základní zkušenosti s vývojem vakcín,“ uvedla tehdy Blanka Říhová s tím, že styl výzkumu je zastaralý. Badatelé rovněž poukazují i na skutečnost, že Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 udělil Věře Adámkové anticenu Bludný balvan „za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy,“ což zarazilo i laiky a u mnohých to nebudí věrohodnost.

Adámkovou, poslankyni za hnutí ANO, do čela týmu dosadilo ministerstvo zdravotnictví, které vývoj výzkumu inicializovalo a podílí se na něm společně i vědci Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kritici však upozorňují, že na výběr institucí údajně neproběhlo výběrové řízení. „Platí svoboda vědeckého bádání. Vývoj vakcíny iniciovaly tři přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví, které mohou pro potřeby vývoje zajistit odpovídající podmínky a uskutečnit jednotlivé fáze, kterými vývoj prochází,“ vysvětluje vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Vědkyně Blanka Říhová rovněž poukazovala na hrubé podcenění nákladnosti ohledně vývoje preparátu. „Miliony desítek korun na výzkum nestačí, na takový projekt je nutné uvolnit miliardu dolarů,“ tvrdila odbornice Říhová, která tehdy reagovala na vyjádření Věry Adámkové, která před měsícem na tiskové konferenci prohlásila, že vývoj spolkne milion desítek korun. „Rozpočet výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který vede paní profesorka Adámková,“ pokračuje v její obhajobě Povolná.

OCHRANA PŘED VIREM SPOČÍVÁ JEDINĚ V OČKOVÁNÍ

Paní Povolná, překvapila vás kritika uznávaných vědců z Učené společnosti České republiky, kteří označili připravovaný vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19 za naivní, což v otevřeném dopisu napsali i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi?

Názor odborné společnosti plně respektujeme. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se s Učenou společností setkal a situaci prodiskutoval.

Dobře, ale experti poukazují na skutečnost, že paní profesorka Věra Adámková nemá základní zkušenosti s vývojem vakcíny. Jaký je na to váš názor a proč právě volba padla na kardioložku a nikoli třeba na imunologa, vakcionologa, mikrobiloga či virologa? Navíc paní doktorce udělil Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 anticenu Bludný balvan „za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy,“ což zarazilo i laiky.

Paní profesorka Adámková má mnohaleté zkušenosti s vedením multidisciplinárních týmů a řešením grantů, je profesorkou epidemiologie. Jako přednostka preventivní kardiologie pražského IKEM má zkušenosti z výzkumů, které právě v IKEM probíhají desítky let, mimo jiné i v rámci imunologie apod.

Výzkumný tým je složen z vědců Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Proč právě z těchto institucí, když neproběhlo výběrové řízení? A proč neproběhlo?

Než odpovím na dotaz týkající se institucí, ráda bych zdůraznila, že podobnou celosvětovou pandemii infekční nemoci moderní svět nepamatuje. Specifická léčba dosud není známá, ochranu před možnou další vlnou nemoci proto vidíme jednoznačně v očkování. A protože platí svoboda vědeckého bádání, vývoj vakcíny iniciovaly tři přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví, které mohou pro potřeby vývoje zajistit odpovídající podmínky a uskutečnit jednotlivé fáze, kterými vývoj prochází. Ministerstvo zdravotnictví je v jejich aktivitě podpořilo.

Předsedkyně Učené společnosti a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky Blanka Říhová naznačuje, že chystaný způsob výzkumu vakcíny je zastaralý. V nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz řekla: „Kdyby návrh lékařky Adámkové byl postaven na originální přípravě antigenu molekulárně genetickými metodami, bylo by to také o něčem jiném. Ale prostá inaktivace virové partikule formaldehydem či něčím podobným je technika stará desítky let a na trh se s tím jít nedá.“ Co na její slova říkáte?

Metodologie výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který vede paní prof. Adámková. (Více k tomuto tématu si můžete přečíst pod rozhovorem, kde je uvěřejněn článek s tiskovou mluvčí IKEM Markétou Šenkýřovou – pozn. red.).

JE POTŘEBNÉ ZAJISTIT SOBĚSTAČNOST ZEMĚ

Překvapilo mě, že podobný názor jako někteří vědci má i bývalý náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula a od pondělí vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví v rámci Úřadu vlády.  Pan profesor totiž naznačil, že česká cesta k vakcíně není kvůli odborným důvodům vhodná. Přitom výzkum bude financovat ministerstvo zdravotnictví a podporuje ho i samotný šéf resortu Adam Vojtěch...

Opět je nutné se na vaši otázku podívat v hlubším kontextu. Česká republika podpoří i vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Na vývoj společné vakcíny Česko poskytne zhruba 750 tisíc eur, Německo a Francie přes půl miliardy. Co se týče českého výzkumu i názoru pana profesora Prymuly, opět musím zopakovat, že platí svoboda bádání a v tomto směru vidíme smysl podpořit aktivity, které vedou k vývoji vakcíny proti covid. Je třeba si uvědomit, že o vývoj vakcíny se snaží několik států, které chtějí však zcela pochopitelně primárně zabezpečit vakcínu pro své občany. Z našeho pohledu je tedy potřeba zajistit soběstačnost České republiky, aby bylo možné při případném úspěchu vývoje vakcíny uspokojit potřebu našich občanů na prvním místě.

Když se ještě vrátíme k paní profesorce Blance Říhové, pak se tato expertka pozastavuje nad skutečností, že Věra Adámková hrubě podcenila nákladnost celého projektu. Tvrdí, že miliony desítek korun na výzkum nestačí, na takový projekt je nutné uvolnit miliardu dolarů. Předpokládám, že váš názor je odlišný.

Rozpočet výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který vede paní profesorka Adámková. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno výzkum finančně podpořit.

Když se bádajícímu týmu nepodaří vakcínu vynalézt, hrozí, že zbytečně vynaložené finanční prostředky zaplatí daňoví poplatníci?

U každého výzkumu vždy existuje určitá míra rizika výsledku. Proto se u takovýchto projektů postupuje ve fázích a součástí každé z nich je detailní analýza výsledků a vyhodnocení dalšího postupu.

Je třeba si uvědomit, že Věra Adámková je poslankyní za hnutí Ano, přednostkou preventivní kardiologie pražského IKEM  a ještě má ambice být vedoucí týmu provádějící výzkum vakcíny. Je nutné zmínit, že má i další množství aktivit. Neobáváte se, kde na náročný projekt vezme čas?

Vývoj vakcíny je zcela jistě časově náročný projekt, který vyžaduje plné zapojení zainteresovaných stran. Nepochybujeme, že zástupci projektu před jeho zahájením zvážili i toto významné hledisko.

Milarda dolarů nebude nutná, tvrdí pro EZ mluvčí IKEM Šenkýřová

Ostrý nesouhlas, který nedávno vyslovila předsedkyně Učené společnosti České republiky profesorka Blanka Říhová rezonuje i v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), jenž se rovněž podílí na výzkumu vývoje vakcíny proti onemocnění covid-19 a vede jej právě Věra Adámková působící v tomto prestižním ústavu. Podle vědkyně je technika chystaného výzkumu stará desítky let a na trh se s ní jít nedá. Proti tomu se ohradila vedoucí Odboru PR a marketingu a tisková mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová. „Metodologie výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který se rozhodl pro výrobu tohoto druhu pohotovostní vakcíny tak, aby bylo primárně možné rychleji uspokojit potřeby české společnosti, nikoliv, jak namítá paní Říhová, jít s tím primárně takzvaně na trh,“ říká pro EuroZprávy.cz Markéta Šenkýřová.

Rozdílný pohled panuje v IKEM i v otázce ohledně finančních nákladů na výzkum. Profesorka Říhová je přesvědčená, že aby bylo bádání kvalitní, pak na něj nestačí několik milionů korun, jak uvedla šéfka projektu profesorka Adámková, ale je nutné na něj mít k dispozici přibližně miliardu dolarů. „Vývoj vakcíny je v Česku v rámci vědeckých týmů přímo v gesci řízených organizací, proto doufáme, že náklady nebudou dosahovat částky zmiňované paní Říhovou. Rezort počítá s tím, že na nákladech spojených s vývojem vakcíny se bude podílet. Finanční náročnost probrali ředitelé institucí s panem ministrem Adamem Vojtěchem a jsou za své rozpočty také odpovědni,“ prozrazuje mluvčí.

Vedoucí odboru PR a marketingu Markéta Šenkýřová, která vše konzultuje se šéfkou projektu profesorkou Věrou Adámkovou, nedokázala pro EuroZprávy.cz jasně odpovědět, zda první fáze výzkumu už konkrétně pokročila a jestli se Adámková nechystá do týmu povolat bývalého náměstka ministra zdravotnictví profesora Romana Prymulu, který se stal od letošního 1. června vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Prymula je rovněž uznávaným vakcionologem. „Paní profesorka je sice vedoucí koordinátorkou, ale v týmu pracují zaměstnanci tří přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví (Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM – pozn. red.). Kdokoli tedy projeví seriózní zájem o přistoupení k výzkumu, musí být pověřen panem ministrem. Jinak pan profesor Prymula byl přizván i k účasti na mezinárodní webové konferenci o možnostech v boji proti COVID19 pořádané 4.5.2020 rakouským premiérem (jedná se o spolkového kancléře Sebastina Kurze – pozn. red.), které se pan profesor zúčastnil a představil tam projekt takzvané chytré karantény,“ uvádí EuroZprávy.cz doslovnou citaci tiskové mluvčí IKEM Markéty Šenkýřové.

Šéfka týmu prý dovede vše časově skloubit

Největším problémem u profesorky Věry Adámkové ale bude, kde na výzkum ohledně vakcíny vezme čas, což zmiňuje i předešlý rohovor s vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renatou Povolnou. Jak totiž zjistil web SeznamZprávy.cz lékařka má velké množství aktivit, v nichž je osobně zainteresovaná. Kromě poslankyně za hnutí ANO, předsedkyně výboru pro zdravotnictví, je přednostkou pracoviště preventivní kardiologie IKEM, vykonává pozici předsedkyně správní rady VZP, vyučuje na 1. lékařské fakultě UK, klinika nefrologie a také na ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, figuruje i v Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR, objevuje se v Nadaci Agrofert jako členka vědecké rady, její jméno se rovněž pojí s Nadačním fondem Healthy Heart, jehož je zakladatelkou a předsedkyně správní rady, angažuje se i v Mysliveckém sdružení Světice jako předsedkyně kontrolní komise a nyní se stala vedoucí společného výzkumného týmu pro přípravu vakcíny proti nemoci covid-19.

Profesorka Blanka Říhová právě v nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz vyjádřila nad pracovní zaneprázdněností Věry Adámkové velké obavy, když řekla: „Je třeba si uvědomit, že je poslankyní, primářkou kardiologického centra IKEM (přesněji přednostkou pracoviště preventivní kardiologie IKEM – pozn. red.) a ještě má ambice být vedoucí týmu provádějící výzkum vakcíny, pak musí být i laikovi jasné, že se to nedá v žádném případně odpovědně stačit. Některá z těch funkcí musí být hodně ošizená. Ale která? Všechny jsou velmi důležité a na čas neobyčejně náročné. Jen v případě vedení týmu pro vývoj vakcíny by to jistě znamenalo dvanáct a více hodin denně, včetně sobot, nedělí, svátků i dovolených. Vím o tom své, mám s výzkumy bohaté celoživotní zkušenosti,“ varovala profesorka Říhová, předsedkyně Učené společnosti České republiky.

Vedoucí Odboru PR a marketingu a tisková mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová je naopak přesvědčená, že Věra Adámková, která je mimo jiné přednostkou pracoviště preventivní kardiologie IKEM, vše časově zvládne zkoordinovat. „Paní profesorka má mnohaleté zkušenosti s vedením multidisciplinárních týmů i řešením vědecko-lékařských výzkumných projektů, a proto věříme, že i při své vytíženosti dokáže skloubit čas, který vedení výzkumného týmu vyžaduje, se svými dalšími povinnostmi,“ uzavírá optimisticky Markéta Šenkýřová.

Související

Válka ve Vietnamu, ilustrační fotografie. Rozhovor

50 let od konce války ve Vietnamu. Rozhodnutí ukončit americké angažmá bylo správné, soudí politolog Hlaváček

Před padesáti lety, 27. ledna 1973, byla ve francouzské metropoli uzavřena série smluv, v nichž se signatáři – Severní a Jižní Vietnam, na Jihu operující prokomunističtí povstalci a Spojené státy – domluvili na ukončení dlouholeté války ve Vietnamu. Dohody měly přinést zastavení palby, stažení zbytků amerických vojáků, výměnu zajatců i rozdělení moci v Jižním Vietnamu. V praxi však otevřely cestu pro ovládnutí a sjednocení země pod taktovkou severovietnamských komunistů. Rozhodnutí americké administrativy prezidenta Richarda Nixona přenést odpovědnost za další vývoj výhradně na Vietnamce bylo ovšem správné, uvádí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz politolog Pavel Hlaváček z Metropolitní univerzity v Praze. Autor knihy Vymaňování USA z vietnamské války v tomto směru vysvětluje, že konflikt se stal pro Ameriku zbytečnou zátěží, navíc přímo neohrožoval její národní zájmy.
Lubomír Kopeček Rozhovor

Po Zemanovi nezůstane myšlenkové dědictví, jen bonmoty a vzpomínky na deformaci demokracie, říká politolog Kopeček pro EZ

Před 10 lety, 26. ledna 2013, byl hlavou státu zvolen Miloš Zeman. Stalo se tak v historicky první přímé prezidentské volbě v České republice. Tato skutečnost dodala jeho mandátu větší legitimitu, nepochybuje politolog Lubomír Kopeček v rozhovoru pro EurpoZprávy.cz. Profesor působící na Fakultě sociálních studí Masarykovy univerzity a v Národním institutu SYRI se Zemanovi se věnoval v knize „Příběh talentovaného pragmatika: Intelektuál válčící s intelektuály“, a také ve srovnávací biografii českých prezidentů „Hodný, zlý a ošklivý? Havel, Klaus a Zeman – paralelní životopisy“. Za nepříjemný dopad zavedení přímé volby prezidenta považuje mimo jiné vybuzené emoce a možné dlouhodobé rozdělení společnosti, jak ukazuje právě Zemanův případ.

Více souvisejících

rozhovor Věra Adámková (ANO) Blanka Říhová očkování ministerstvo zdravotnictví Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

Aktuálně se děje

před 4 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

před 4 hodinami

včera

Mike Pence

Pence přebírá plnou odpovědnost za tajné dokumenty, jež se u něj našly

Bývalý americký viceprezident Mike Pence dnes prohlásil, že přebírá "plnou odpovědnost" poté, co byly v jeho domě v Indianě nalezeny tajné dokumenty. Informovala o tom agentura AP. Tajné dokumenty, které přitom každá administrativa po skončení funkčního období musí odevzdat Národnímu archivu, se dříve našly také u bývalého prezidenta Donalda Trumpa a současné hlavy státu a zároveň bývalého viceprezidenta Joea Bidena.

Aktualizováno včera

Aktualizováno včera

Uprchlíci z Ukrajiny v Česku, ilustrační fotografie.

Vláda od dubna upravuje podporu ukrajinských uprchlíků

Úpravu parametrů podpory ukrajinských uprchlíků, o kterém diskutovali ministři od prosince, dnes schválila vláda. Ministři hlasovali na dálku, sdělil ČTK Jakub Tomek z tiskového odboru Strakovy akademie. Do řádného středečního jednání vlády se nepodařilo vypořádat všechny rozpory, proto vláda přistoupila k jednání per rollam tak, aby stihla novelu schválit včas bez potřeby legislativní nouze, uvedl.

včera

Věra Jourová

Jourová se v Estonsku zasazovala za Rádio Svobodné Rusko

Místopředsedkyně Evropské unie Věra Jourová dnes vyzvala ke spuštění projektu Rádio Svobodné Rusko, ve kterém by nezávislí ruští novináři mohli pracovat bez kremelské cenzury. "Jsem přesvědčena, že máme morální povinnost podporovat demokratické ideály v Rusku. Nikoliv zbraněmi, ale slovy," řekla Jourová v projevu v sídle estonské diplomacie v Tallinnu.

Aktualizováno včera

Mateusz Morawiecki

Morawiecki potvrdil ochotu Polska dát Ukrajině až 60 modernizovaných tanků

Varšava je připravena poslat Ukrajině kromě 14 tanků německé výroby Leopard 2 rovněž 60 modernizovaných tanků, včetně 30 strojů PT-91 Twardy. V rozhovoru s kanadskou stanicí CTV News to řekl polský premiér Mateusz Morawiecki. Tanky PT-91 Twardy jsou v podstatě modernizované stroje sovětské konstrukce T-72. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na twitteru Polsku za příslib desítek tanků poděkoval.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Ukrajina si kvůli Orbánovi předvolá maďarského velvyslance

Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolá maďarského velvyslance k "otevřenému rozhovoru" kvůli nejnovějším výrokům premiéra Viktora Orbána, uvedl dnes server RBK-Ukrajina s odvoláním na mluvčího resortu. Orbán podle něj přirovnal Ukrajinu k Afghánistánu a označil ji za "zemi nikoho".

včera

Petr Pavel a jeho žena Eva Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: "Generál je náš!" Pavel odvolil mezi svými v Černoučku

Úvodní den druhého kola prezidentské volby odevzdali svůj hlas oba kandidáti. Petr Pavel odvolil v Černoučku v blízkosti hory Říp, kde má trvalé bydliště. Pokud se zítra stane vítězem, na pět let ho vymění za Pražský hrad. Nahradil by tam Miloše Zemana, který zvítězil v předchozích dvou přímých volbách hlavy státu.

včera

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) vyznamenává své vojáky

Na Donbasu je podle Zelenského napjatá situace

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v pravidelném večerním projevu situaci na frontě za krajně napjatou, zejména v Doněcké oblasti na východě země, kde ruské síly stupňují své útoky. Rusové podle prezidenta nejen útočí na ukrajinské obranné pozice, ale také ničí všechna města a obce okolo.

včera

Lidé volí v prezidentských volbách.

Výsledky voleb: Kde a jak sledovat zítřejší sčítání hlasů?

Dnes a zítra si lidé vyberou v druhém dějství letošní prezidentské volby čtvrtou hlavu státu v historii samostatné České republiky. Zpravodajství můžete sledovat na našem webu EuroZprávy.cz, včetně sobotního sčítání výsledků. První budou k dispozici po 14. hodině, kdy se uzavřou volební místnosti.

Aktualizováno včera

Vít Rakušan

Rakušan očekává od prezidentských voleb bitvu do posledního hlasu

Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan dnes v Kolíně odevzdal svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb občanskému kandidátovi, jeho jméno stejně jako v prvním kole nezveřejnil. Ve dvojici kandidátů pro druhé kolo je občanským kandidátem bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel. Jeho protikandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš podal kandidaturu s podpisy 56 poslanců ANO. Občanský kandidát má podle Rakušana větší potenciál společnost spojit. 

včera

Miloš Vystrčil

Důležitý bude nejen vítěz voleb, ale i náskok, s jakým vyhraje, míní Vystrčil

Na uklidnění společnosti rozjitřené kampaní před prezidentskými volbami bude mít vliv nejen to, kdo volby vyhraje, ale také s jak rozhodným náskokem, řekl dnes ČTK předseda Senátu Miloš Vystrčil při hlasování v Telči na Jihlavsku. Počítá s vysokou volební účastí. Volební místnosti se otevřely dnes ve 14:00, lidé vybírají mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem (ANO).

včera

Ivan Bartoš volí v prezidentských volbách.

Bartoš take kritizuje Babiše, ve strašení podle něj příliš daleko

Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který dnes krátce před 17:00 odvolil v budově základní školy v Sázavské ulici v Praze, novinářům nepřímo potvrdil, že dal hlas Petru Pavlovi. Rozhodoval se snadno, dodal. "Představa, že bych volil Andreje Babiše, snad ani nikoho historicky nemohla napadnout," řekl. Babiš podle něj v kampani například se strašením zašel příliš daleko.

včera

Tedros Adhanom Ghebreyesus

WHO registrovala v minulém týdnu téměř 40 tisíc úmrtí souvisejících s covidem

Téměř 40.000 mrtvých v souvislosti s covidem-19 registrovala v minulém týdnu Světová zdravotnická organizace (WHO). Více než polovina z nich připadla na Čínu. Na zasedání krizového výboru WHO, který posuzuje, jestli pandemie stále představuje globální stav nouze, to dnes podle agentury Reuters uvedl šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

včera

Vladimir Putin, prezident Ruské federace

Putin útočil na Kyjev i při připomínce sovětského podílu na ukončení holokaustu

Ruský prezident Vladimir Putin u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu uvedl, že s nacistickými plány na vyvraždění Židů a dalších národů skoncoval především Sovětský svaz. Rovněž zopakoval své tvrzení, že ruští vojáci, kteří na jeho rozkaz vpadli loni v únoru na Ukrajinu, bojují proti "neonacistům". Kyjev naopak obviňuje ruského vůdce, že vede genocidní válku a že se ruští vojáci dopouštějí válečných zločinů i zločinů proti lidskosti na okupovaných územích.

včera

včera

Pavel Fischer

Fischer po prvním kole podpořil Pavla, v druhém ho volil. Počítá se každý hlas, zdůraznil

Senátor a neúspěšný prezidentský kandidát z prvního kola Pavel Fischer (Nezávislý) dnes podle očekávání hlasoval pro bývalého vysokého armádního představitele Petra Pavla. ČTK po volbě v pražských Pitkovicích řekl, že kampaň před druhým kolem volby prezidenta byla plná emocí a někdy za hranou, na čemž podle něj nese vinu zejména předseda ANO Andrej Babiš. Fischer také vyzval občany, aby šli k volbám. V prvním kole skončil Fischer na čtvrtém místě se ziskem 6,75 procenta hlasů.

včera

Jurečka prohlásil, že Babišova prezidentská kampaň byla za hranou

Prezidentská kampaň za poslední dva týdny byla podle vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) již za hranou. Poukázal přitom na silná vyjádření, která v kampani využil předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho tým. Jurečka to dnes ČTK řekl v Rokytnici na Přerovsku, kde s manželkou odevzdal hlas v prezidentských volbách. Uvedl, že volil Petra Pavla s tím, že je to pro něj kandidát, který bude důstojně vykonávat úřad prezidenta České republiky.

Zdroj: ČTK

Další zprávy