ROZHOVOR | Mise v Bejrútu? Psovod a pes si musejí důvěřovat, během akce si sáhnou na dno svých sil, říká pro EZ kynolog

ROZHOVOR – Spoléhají na ně. Pětice českých psovodů se svými psy se v obrovské výhni pustila v Bejrútu, jehož postihla obří exploze dusičnanu anonného, do pátrání po pohřešovaných, kteří mohou být uvězněni v sutinách pod zřícenými domy. Speciální tým hasičů USAR (Urban Search and Rescue) představuje pro příbuzné velkou naději, že zachrání jejich blízké, o nichž nic neví. „Pod sutinami může člověk přežít kolem sta hodin a obecně můžeme říci, že čeští záchranářští psi jsou v zahraničí vysoce ceněni. Souhra a dobrý vztah zvířete s člověkem je základem pro kvalitně odvedenou práci. Jsem přesvědčený, že jim ani vysoké teploty panující v Libanonu nebudou činit problémy, neboť výcvik probíhá vždy v extrémních podmínkách. Každý zachráněný život je sám o sobě velkým úspěchem,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz brněnský psovod Lukáš Mařica, předseda Kynologické záchranné jednotky České republiky.

Musejí být dokonale sehraní. „Práce psovoda se psem je z velké části založena na vzájemné důvěře a komunikaci. Jedině tak jsou schopni praktického nasazení, během kterého si sáhnou na dno svých sil. Společně tvoří unikátní tým, který musí mít splněnou atestační zkoušku ministerstva vnitra ve specializaci S – sutina,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz šéf Kynologické záchranné jednotky České republiky Lukáš Mařica a nastiňuje tak, jací psovodi a psi odletěli v rámci speciálního týmu hasičů USAR (Urban Search and Rescue) do hlavní metropole Libanonu, kde v úterý došlo k explozi dusičnanu amonného a pod troskami sutin mohou být přeživší lidé.

Podle odborníka na kynologii nelze říci přesnou dobu, během níž se záchranářský pes tak dokonale vycvičí, aby mohl s psovodem odletět na náročnou misi, která právě nyní v Bejrútu probíhá. „Je dobré zdůraznit, že výcvik psa probíhá po celý jeho život. Doba k dosažení úrovně pro záchrannou akci je velmi individuální a závisí na konkrétním zvířeti a schopnostech a možnostech psovoda. Celkově psi dosáhnou požadované úrovně po několika letech tréninku. Abych byl ale konkrétní, uvedu, že na misi v Bejrútu je nejmladším psem tříletá fenka německého krátkosrstého ohaře, konstatuje Mařica, který se svou šesti a půl letou fenou border kolií jménem Arča splnil atest ministerstva vnitra jak pro plošné vyhledání, kdy se jedná o ztracené osoby, tak i pro sutinové vyhledání zaměřené na osoby zavalené.“

Aby pes mohl vyhledávat lidi pod sutinami, musí splňovat přísná kritéria. „Důležitý je vyvážený poměr samostatnosti a ovladatelnosti, dobrý pohyb po sutině, motivovatelnost a dobrý čich. Vhodná je schopnost zvládat klimatické změny a dobrá psychická odolnost vůči změnám prostředí, stresu,“ vyjmenovává psovod. Je velkým omylem si myslet, že zvíře dokáže pracovat neomezenou dobu. „Výdrž je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Můžeme ovšem říci, že pes vydrží soustředěně pracovat desítky minut, maximálně můžeme hovořit o nižších jednotkách hodin,“ soudí kynolog.

Velké nároky jsou ale kladeny i na psovoda. „Základem je jednoznačně pozitivní vztah ke zvířatům a schopnost se psem komunikovat. Psovod na svém psovi pozná jeho psychické rozpoložení a tím pádem i spolehlivost v dané chvíli. Jeho úkolem je udržovat zvíře během zásahu v dobré psychické kondici. Psovod rovněž svým rozpoložením ovlivňuje psychiku psa, i proto absolvují psychologické vyšetření před zařazením do týmu pro mezinárodní záchranné operace,“ vysvětluje Lukáš Mařica, jenž je čerstvě součástí týmu kynologů předurčeného pro mezinárodní záchranné operace.

PÁTRAČ MUSÍ BÝT SAMOSTATNÝ A ODOLNÝ VŮČI STRESU

Pane Mařico, do Bejrútu, který je postižen úterní explozí dusičnanu amonného, odletělo následující den pět psů. Znáte se s některými psovody a jestli ano, jste s nimi ve spojení?

Se všemi psovody, kteří na misi odletěli, se znám osobně. I přes to, že se jedná o kolegy z celé České republiky, tak se s některými několikrát do roka setkáváme na trénincích, anebo jsme alespoň v pravidelném spojení. Mezi kynology záchranáři je nesmírně důležité udržovat kontakt s jinými psovody, sdílet zkušenosti, postupy i se setkávat za účelem tréninku v nových, pro psy neznámých prostorách.

Podle kterého klíče se vybírá, kdo poletí na záchrannou misi?

Psovod se psem tvoří unikátní tým, který musí mít splněnou atestační zkoušku ministerstva vnitra ve specializaci S - sutina. Atest je nepřenosný a je třeba ho každé dva roky obhájit. Díky splněné zkoušce může být psovod se psem povolán na praktický zásah na celém území České republiky. Kromě toho může být psovod zařazen do týmu předurčeného pro mezinárodní záchranné operace (MZO). Psovod i pes musí mít dodatečné lékařské a veterinární vyšetření, včetně důsledného očkování. Psovod navíc absolvuje psychologické testy. Výsledné složení USAR (Urban Search and Rescue) týmu dává dohromady Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) v požadovaných počtech pro jednotlivá zaměstnání. Vzhledem k tomu, že psovodů je poměrně omezený počet, záleží zejména na konkrétních požadavcích dané mise a dostupnosti jednotlivých psovodů.

Jaké plemeno je nejvhodnější pro záchranu lidí, kteří se ocitnou zavaleni pod sutinami?

Typickými plemeny jsou služební psi, a to jsou němečtí ovčáci, belgičtí ovčáci, a dále je možné vidět lovecké psy pro vytříbené pachové schopnosti jako jsou retrívři, ohaři a jiní. Úspěšně trénovat lze i další plemena, včetně kříženců.

Lze říci, zda jsou ve svém poslání úspěšnější psi anebo feny? Kdo je šikovnější?

Toto je velmi individuální a závislé na konkrétním plemenu, preferencích psovoda a jiných okolností. Obecně nelze tvrdit, že by jedno pohlaví výrazně převyšovalo to druhé.

Které předpoklady jsou nejdůležitější pro to, aby mohli při pátrání zachraňovat lidi?

Důležitý je vyvážený poměr samostatnosti a ovladatelnosti, dobrý pohyb po sutině, motivovatelnost a dobrý čich. Vhodná je schopnost zvládat klimatické změny a dobrá psychická odolnost vůči změnám prostředí, stresu.

PROBLÉMEM JE NAJÍT IDEÁLNÍ MÍSTO PRO TRÉNINK

Jak dlouho trvá výcvik zvířete, aby mohl s psovodem vyrazit na podobnou záchrannou misi, jaká nyní probíhá v Bejrútu?

Výcvik psa probíhá po celý jeho život. Doba k dosažení této úrovně je velmi individuální a závisí na konkrétním zvířeti i schopnostech a možnostech psovoda. Do tohoto týmu se mohou dostat i psovodi z řad dobrovolníků, tato cesta je ovšem výrazně náročnější, než u profesionálů, pro které je to součást povolání. Celkově psi dosáhnou požadované úrovně po několika letech tréninku. Abych byl ale konkrétní, uvedu, že na misi v Bejrútu je nejmladším psem tříletá fenka německého krátkosrstého ohaře.

Kolik stojí vycvičení psa, aby dosáhl této úrovně?

Kromě pořizovací ceny psa, povinného očkování, stravy, odborných seminářů a dalších výdajů je nejvyšší položkou cestování. Pro řádný trénink je třeba využívat všech dostupných prostor, sutin a jiných objektů. Takových míst je velmi málo a psovodi často cestují po republice i do zahraničí. Částka za pohonné hmoty a ubytování tak tvoří značnou část nákladů. Vzhledem k tomu, že psovodi trénují i několikrát týdně, za rok jsou náklady na výcvik konkrétního psa v řádu desetitisíců korun.

Je možné stručně říci, které konkrétní aspekty musí splňovat člověk, aby se stal špičkovým psovodem a jaké školení musí podstoupit? Jaké by měl mít vlastnosti?

Základem je jednoznačně pozitivní vztah ke zvířatům a schopnost se psem komunikovat. Práce psovoda se psem je z velké části založena na vzájemné důvěře a zmíněné komunikaci. Jedině tak jsou schopni praktického nasazení, během kterého si sáhnou na dno svých sil. Dále se psovodi celoživotně vzdělávají a vyměňují si zkušenosti s kolegy jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Mimo to pro atestované psovody pořádá Generální ředitelství hasičského záchranného sboru takzvané instrukčně metodické zaměstnání, kde dále rozvíjejí své zkušenosti a dovednosti. Psovodi předurčení pro mezinárodní záchranné operace se účastní mezinárodních cvičení USAR, kde si nanečisto osahají zahraniční praktické nasazení.

ZVÍŘE SE DOVEDE SOUSTŘEDIT NA PRÁCI JEN DESÍTKY MINUT

Co konkrétního se děje při podezření, že pod sutinami jsou lidé? Předpokládám, že inkriminované místo prohledá více psů, aby byla jistota, že záchranáři jsou na správné stopě?

Odpovědný tým vytyčí sektor, který je třeba propátrat. Na místo jsou nasazeni kynologové, kteří určí místa případných nálezů. Inkriminovaná místa jsou zaznačena pro vyprošťovací týmy. To, zdali je jedna oblast prohledána více psy, je závislé na dané situaci, rozsahu škod a velikosti sektorů, ve kterých se předkládá, že by se mohli vyskytovat lidé. Při zásahu v rámci České republiky je opakované prohledání různými kynologickými týmy standardem.

Jak dlouho jsou psi schopni v takovém nasazení pracovat?

Výdrž je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Můžeme ovšem říci, že pes vydrží soustředěně pracovat desítky minut, maximálně můžeme hovořit o nižších jednotkách hodin. To se ovšem bavíme o psychické únavě. Vzhledem k tomu, v jakém terénu se musí psi pohybovat, je třeba brát v potaz fyzickou únavu. I pouhá analýza prostoru, kudy se musí pes pohybovat, ovlivňuje psychický stav a výdrž nasazeného zvířete. Po zásahu musí následovat odpočinek, než bude tým nasazen na další terén.

Poznají psi, že jsou v reálné akci a nejedná se jen o pouhé cvičení? Například dá se na nich vypozorovat stres, když hledají zavalené?

V tréninku se často snažíme přiblížit k reálné akci. Většina psů i psovodů se ovšem k misi takového rozsahu, jako je nasazení v Bejrútu, nedostanou. Ze zkušeností jiných psovodů lze ovšem říci, že je to pro psy nestandardní situace. Nejen že se jedná o práci mnohem většího rozsahu, ale množství nalezených osob je výrazně jiné, než jsme schopni simulovat v tréninku. Bohužel v případě praktického nasazení se nebavíme pouze o nálezech živých osob. Psovod rovněž svým rozpoložením ovlivňuje psychiku psa, i proto psovodi absolvují psychologické vyšetření před zařazením do týmu mezinárodní záchranné operace.

NA EXTRÉMNÍ VEDRA JSOU DÍKY VÝCVIKU PŘIPRAVENI

V Bejrútu nyní panují vysoké extrémní teploty, jak se s nimi čtyřnozí záchranáři podle vás vyrovnají? Nikdo ale nepochybuje, že to zvládnou, neboť loni na Sicílii, kde probíhal mezinárodní výcvik, panovaly ještě těžší klimatické podmínky.

Psovodi v tréninku záměrně zařazují práci v nepříznivých podmínkách, psi se tak naučí nakládat se svými silami i v takovýchto extrémních teplotách a vedrech. Mimo jiné je důležité dát psům prostor pro aklimatizaci a vhodné je zavodňovat.

Jak dlouho u zvířat potrvá, než se vůbec aklimatizují?

Záleží na konkrétním plemenu, nicméně psi jsou nasazeni v řádu hodin po příjezdu.

Zvíře je stejně jako člověk zvyklý na určité zázemí. Jak reagují na skutečnost, že odpočívají v jiném kotci anebo mají rozdílné žrádlo oproti původním zvyklostem?

Součástí vybavení psovoda je přepravka pro psa, na kterou je pes zvyklý a ve které následně i rád odpočívá. To stejné je se stravou. Pro psy je situace v tomto ohledu naprosto standardní, jsou na to zvyklí a cvičeni.

Mají psi, kteří jdou do akce, chuť žrát stejně intenzivně jako doma anebo se v terénu tak koncentrují na hledání lidí, že jejich potřeba na stravování je nižší?

Stravovací návyky jsou pouze částečně přizpůsobeny dané situaci. Standardní objem stravy a dostatek odpočinku k trávení je pro několikadenní nasazení naprosto nezbytný. Pro dlouhodobé nasazení lze využít i doplňky stravy, které pomáhají v doplnění energie a v případné regeneraci.

V libanonské metropoli budou operovat i jiné týmy psovodů, dá se říci, kterak bude probíhat součinnost s ostatními experty?

Týmy pracují nezávisle na sobě. Každý z týmů dostává svůj sektor k nasazení. Pokud by ovšem byly práce týmů provázány, místa vytipována psy jsou označena standardizovaným způsobem, a tak mohou ve vyprošťovacích pracích pokračovat týmy nezávislé na průzkumném týmu daného sektoru.

Tušíte, zda čeští psi pátrají společně na jednom místě anebo budou rozděleni do různých sektorů?

Každá skupina psovodů má ze svých řad zvoleného vedoucího, který je styčným bodem mezi psovody a dalšími členy týmu. I z tohoto důvodu předpokládám, že český tým dostane oblast k prohledání, kterou si následně rozdělí mezi jednotlivé psovody.

MISKA S JÍDLEM A POMAZLENÍ JE NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU

Jak dlouho může vůbec člověk přežít pod sutinami?

Obecně se počítá zhruba se sto hodinami. Samozřejmě to nelze takto paušalizovat, jsou případy, kdy byli nalezeni živí i po delší době. To už je závislé od typu katastrofy, zranění, konkrétním místě, na kterém se osoba nachází, i na konkrétním člověku. Poznáte na psovi, že si je vědom dobře odvedené práce, a naopak, zda je na něm poznat zklamání, že si nevedl dobře?

Psovod na svém psovi pozná jeho psychické rozpoložení a tím pádem i spolehlivost v dané chvíli. Úkolem psovoda je udržovat psa během zásahu v dobré psychické kondici, a tak zklamání není, a vlastně ani nemůže být, na místě. Snažíme se i při zásahu psy motivovat a navzájem s ostatními psovody na motivaci spolupracovat, to je jeden druhému se čas od času schovat, aby měl pes nález s odměnou.

Když ve středu vycvičení psi odlétali, někteří nastupovali s psovody přímo na palubu a jiní cestovali uzavřeni v přepravních boxech. Můžete vysvětlit, proč se transport u některých ras liší?

Toto je na domluvě daného týmu. Všichni psi jsou naučeni a připraveni na přepravu v přepravních boxech. Pro některé psy je dokonce tento styl přepravy příjemnější, než cesta na palubě.

Jaký stát dosahuje nejlepších výsledků se záchrannými psy?

Na tuto otázku je opravdu těžká odpověď, neboť každé nasazení je specifické. Reálných misí je naštěstí málo a navíc je obtížné hodnotit, co znamená, že jeden tým je úspěšnější než druhý. Každý zachráněný život je úspěchem sám o sobě. Obecně lze ovšem říci, že čeští psi jsou i v zahraničí vysoce ceněni.

Na závěr se musím zeptat, jaká je největší odměna pro zvíře, když skončí akce, co jim obvykle dopřáváte za pamlsky?

Miska s jídlem a pomazlení se s páníčkem je pro psa největší odměna a je vlastně jedno, jestli je to po skončení akce nebo v běžném životě. Souhra a dobrý vztah je základem pro kvalitně odvedenou práci.

Související

Dominik Gazdoš Rozhovor

Válka na jaře paralyzovala trh, Češi přečtou i několik knih za měsíc, říká zakladatel Knihobotu

Zakladatel českého startupu Knihobot zaměřujícího se na výkup a prodej použitých knih Dominik Gazdoš v rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil, jak celá společnost funguje. Od přijímání knih, přes skladování a expedici, až po expanzi firmy do zahraničí. Knihobot má totiž brzy zamířit také do Německa a Rakouska, nyní působí v České republice a na Slovensku. Startup se ale nevyhnul ani problémům. „Jaro pro nás bylo těžké, válka trh úplně paralyzovala a my jsme začali jít do červených čísel. Počítali jsme s růstem, nabrali lidi, které ale najednou nebylo z čeho platit. Navíc jsme počítali s investicí, ke které nedošlo, a najednou bylo třeba rychle přejít do zisku. Propustili jsme tedy část lidí, poškrtali výdaje na marketing, pozastavili expanzi,“ vyjmenovává Gazdoš v rozhovoru.  
Shromáždění civilistů krátce předtím, než na ně spustili američtí vojáci palbu. (16. března 1968, Vietnam) Rozhovor

„Vietnamské Lidice“. Masakr v Mỹ Lai byl výbuch bezbřehého násilí, hodnotí historik Crhák

Uplynulo 55 let od chvíle, kdy příslušníci 23. pěší divize americké armády podnikly zásah v jihovietnamské vesnici Mỹ Lai. Na místě zůstalo několik stovek mrtvých civilistů, mnoho z nich bylo před smrtí mučeno či vystaveno sexuálnímu násilí. Přestože se jednalo o největší známý zločin vietnamské války, který vyčníval formou i rozsahem, podobné události ji provázely od počátku, jen díky svému menšímu měřítku nepřitáhly takovou pozornost, upozorňuje historik Národního muzea Ondřej Crhák. 

Více souvisejících

rozhovor Lukáš Mařica (kynolog) Kynologická záchranná jednotka ČR exploze v libanonském Bejrútu (4. srpna 2020) Psi Hasiči

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 12 minutami

před 14 minutami

před 16 minutami

včera

Donald Trump junior

Donald Trump mladší považuje obvinění svého otce za "komunistická"

Děti bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa označily obvinění svého otce za politicky motivované. Donald Trump mladší ve svém pořadu "Triggered" prohlásil, že rozhodnutí manhattanské poroty je "komunistické" a "červenali by se z něj i Mao, Stalin a Pol Pot". Kroky newyorské okresní prokuratury Trump ml. podle stanice Sky News srovnal s konáním známých diktátorů světové historie asi deset minut poté, co se o obvinění dozvěděl v médiích.

Aktualizováno včera

Sídlo Mezinárodního měnového fondu

MMF schválil úvěrový program pro Ukrajinu, dostane 15,6 miliardy dolarů

Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) dnes schválila čtyřletý úvěrový program pro Ukrajinu v hodnotě 15,6 miliardy dolarů (zhruba 337 miliard Kč). MMF to oznámil v tiskové zprávě. Program je podle fondu součástí širšího balíku mezinárodní podpory v hodnotě 115 miliard dolarů, který má Ukrajině čelící ruské invazi pomoci pokrýt naléhavé finanční potřeby.

Aktualizováno včera

Tenis, ilustrační fotografie

Tenisté z Ruska a Běloruska budou moci hrát Wimbledon

Ruští a běloruští tenisté budou moci jako neutrální a za splnění daných podmínek startovat letos ve Wimbledonu, oznámili dnes zástupci pořádajícího All England Clubu (AELTC). Loni kvůli invazi na Ukrajinu hráči z obou zemí na travnatý grandslam nesměli. Slavný turnaj začne 3. července.

včera

Aktualizováno včera

umělá inteligence (AI), Photo by Emiliano Vittoriosi

Itálie nařídila provozovateli umělé inteligenci ChatGPT znemožnit v zemi přístup ke službě

Itálie nařídila provozovateli chatovacího robota ChatGPT, aby uživatelům z této země od soboty znemožnil ke službě přístup. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na dnešní prohlášení italského úřadu na ochranu osobních údajů. Americké společnosti OpenAI, která robota provozuje, hrozí v případě neuposlechnutí pokuta. Italské úřady původně plánovaly používání chatovacího robota na italském území pouze omezit.

včera

policie

Policie prověřuje balík kauz, které se týkají hospodaření prezidentské kancelář

Policie na základě vlastních zjištění i prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prověřuje balík kauz, které se týkají hospodaření Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a Lesní správy Lány v době mandátu prezidenta Miloše Zemana, uvedl dnes Deník N. Podle serveru se zajímají například o případ, kdy bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář lovil zvěř v Lánské oboře.

včera

Aktualizováno včera

včera

Senát ČR

Senát nepodpořil rozšíření pravomocí ombudsmana v boji s diskriminací

Senát na rozdíl od svého sociálního výboru nepodpořil rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv v boji proti diskriminaci, neboť jejich dodržování nebude moci vynutit. Horní komora o tom dnes rozhodla po obsáhlé debatě těsnou většinou, která se ve shodě s vládou přiklonila ke stanovisku senátního evropského výboru k návrhům Evropské komise.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Bílý dům odmítl komentovat rozhodnutí o obvinění proti Trumpovi

Bílý dům odmítl komentovat rozhodnutí poroty o obvinění proti bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Prezident Joe Biden se o něm prý dozvěděl z médií. Trumpův osobní právník Joe Tacopina mezitím v rozhovoru agentuře Reuters řekl, že Trump při zatčení příští týden nebude spoután. Trumpovi obhájci se na tom podle Tacopiny dohodli s manhattanskou prokuraturou, která se Trumpovým případem zabývá.

Aktualizováno včera

Česká pošta

Česká pošta zruší 300 poboček. Starostové, primátoři a hejtmani si stěžují

Česká pošta dnes zveřejnila seznam 300 rušených poboček. Plánované zrušení téměř desetiny pošt v Česku k polovině letošního roku kritizují představitelé obcí či krajů. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla je to nutné projednat se starosty. Nejvíce pošt se zavře v Moravskoslezském kraji, celkem 48. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura (oba zvoleni za ANO) žádají ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o přehodnocení plánu. 

včera

včera

Globus

Globus dostal od ČOI dvoumilionovou pokutu, opakovaně prodával špatnou naftu

Obchodní řetězec Globus dostal od České obchodní inspekce (ČOI) dvoumilionovou pokutu za to, že na své čerpací stanici v Brně opakovaně prodával špatnou naftu. Na rozhodnutí ČOI upozornil web Kverulant, který také rozhodnutí zveřejnil. Ředitel jihomoravského a zlínského inspektorátu ČOI Karel Havlíček ČTK řekl, že potíže s palivem řetězec už odstranil. 

včera

Třetí celostátní sněm hnutí ANO

Macura si nedovede na úrovní rady představit koaliční spolupráci s ANO

Primátor Ostravy Tomáš Macura si nedovede na úrovní městské rady představit koaliční spolupráci s hnutím ANO, které před časem opustil. Následně ho vyloučil zastupitelský klub. Po Macurově vyloučení se klub rozštěpil. Včetně primátora přišel o sedm členů a koalice složená z ANO, Spolu a Pirátů o většinu v zastupitelstvu. 

včera

Google, autor: Kai Wenzel

Bývalý editor The Guardian zažaloval Google, požaduje 3,4 miliardy liber za ušlé zisky vydavatelů

Nová žaloba požaduje po americké internetové společnosti Google 3,4 miliardy liber (přes 90 miliard Kč) za ušlé zisky vydavatelů. Firma podle žaloby zneužila svého dominantního postavení v internetové reklamě tak, že snížila možné zisky vydavatelů. Informuje o tom dnes BBC. Žalobu podal bývalý technologický editor listu The Guardian Charles Arthur. Google žalobu označil za spekulativní a oportunistický krok.

včera

Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu desítku dronů, zaútočilo i raketami

Rusko od čtvrteční noci do dnešního brzkého rána vyslalo na Ukrajinu deset bezpilotních letounů Šáhed, z nichž se devět podařilo sestřelit, uvedlo dnes ukrajinské letectvo. Rusko také v noci ostřelovalo Záporoží, kde poškodilo zařízení infrastruktury, uvedly tamní úřady. Raněné po ruských útocích hlásí Charkovská, Záporožská a Doněcká oblast, která eviduje také jednoho zabitého.

Zdroj: ČTK

Další zprávy