Anketa: Komunisté pošlapávají odkaz Horákové, říkají opoziční političky

ANKETA - Je pro ně vzorem a nedotknutelnou ženou. České opoziční političky, které EuroZprávy.cz oslovily, bez frází a patosů vzhlížejí k doktorce Miladě Horákové, kterou komunisté po vykonstruovaném procesu nechali 27. června 1950 popravit. „Milada Horáková je pro mě především symbolem odvahy, obrovské vnitřní síly a oddanosti demokratickým ideálům,“ říká pro EuroZprávy.cz poslankyně za ODS Jana Černochová. Úctu k jejímu odkazu v sobě nosí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „ Nevzdala se ani v těch nejtěžších chvílích. Málokdo by v takové zkoušce obstál. Ona to dokázala.“ Bývalá politička za Českou stranu národně sociální fascinuje i poslankyni za hnutí STAN Věru Kovářovou. „Měla neuvěřitelně nezdolnou sílu i v té nejhorší hodině svého života.“ Političky rovněž rozčiluje, že současnou vládu podporují komunisté, kteří Horákovou nechali před 70 lety oběsit.

Nezlomili ji. Zůstala pevná a statečná. A to i před soudem, před nímž doktorka Milada Horáková přesně před 70 lety stanula ve dnech 31. května až 8. června 1950, kdy nad ní předseda senátu Karel Trudák stejně jako nad  Janem Buchalem, Závišem Kalandrou a doktorem Oldřichem Peclem vynesl rozsudek trestu smrti. Bývalá poslankyně České strany národně sociální vynikala výtečnou rérotikou, kterou vytáčela fanatického prokurátora Státního soudu Josefa Urválka, jemuž se nelíbilo, že se nedržela textu, který perzekuovaní museli před trubunálem citovat nazpaměť, jak se to učili před vyšetřovateli.

Krátce před zrůdnou popravou, proti níž u tehdejšího komunistického prezidenta Klementa Gottwalda dopisy protestovaly takové osobnosti jako Winston Churchill, Bertrand Russell, Eleanore Rooseveltová nebo Albert Einstein, paní doktorka Milada Horáková dvě a půl hodiny před bolševickou vraždou napsala: „Cítím; stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky stisk. – Ptáci už se probouzejí – začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte zdrávi! Jsem jen a jen Vaše Milada.“

Jméno Josefa Urválka ožilo letos v lednu, kdy podle serveru Info.cz bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, exčlenka KSČ a nyní za hnutí ANO zmocněnkyně vlády pro lidská práva, sepsala společně za komunismu v roce 1979 s drakonickým Urválkem zákony mířené proti disidentům. Důkazem má být článek o ochranném dohledu, jehož autory je jak Josef Urválek, tak i Helena Válková, která se na záčátku roku obhajovala, že Urválkovu minulost neznala.

Milada Horáková po sobě zanechala tehdy sedmnáctiletou dceru Janu. Nyní sedmaosmdesátiletá Jana Kánská žije v USA. „Bohužel na výročí popravy své matky letos nepřiletí. V USA nyní řádí koronavirus, který jí znemožňuje let do Evropy. Velice ji to mrzí a je na vzniklou situaci pořádně naštvaná,“ řekla pro EuroZprávy.cz členka výboru Klubu Milada Horákové Jitka Titzlová, která je s Janou Kánskou v pravidelném kontaktu.

PEKAROVÁ ADAMOVÁ: PROSADILA SE V ČISTĚ MUŽSKÉM SVĚTĚ

(Markéta Pekarová-Adamová, předsedkyně TOP 09 a poslankyně Parlamentu ČR)

Paní předsedkyně Pekarová Adamová, čím konkrétně vás Milada Horáková jako ženu i političku inspirovala?

Milada Horáková by byla pozoruhodnou ženou i dnes. Byla vzdělaná, nezávislá, aktivně se prosazovala ve světě, který byl v její době z naprosté většiny mužský. Jejím nejsilnějším odkazem je ale to, že hodnot, které celý život hájila, se nevzdala ani v těch nejtěžších chvílích. Málokdo by v takové zkoušce obstál. Ona to dokázala. Co si při vyslovení jejího jména vybavíte a jak si výročí její násilné smrti připomenete?

Spolu se jménem Milady Horáková si spojuji nesmírnou odvahu a sílu ducha. A také oběť, jakou ve jménu pravdy přinesla. Jako každý rok půjdu položit květiny k pomníku Milady Horákové kousek od Poslanecké sněmovny. Jak hodnotíte skutečnost, že současnou vládu podporují komunisté, kteří paní doktorku právě popravili?

Jak jinak mohu něco takového hodnotit než rozčarováním? Je to ostudné, že komunisté 70 let po zavraždění Milady Horákové třímají takovou moc, a je ostudné, že premiérem je člověk, který sám byl komunistou a spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Už jsme se mnohokrát přesvědčili, že stud je této vládě cizí. Přesto věřím, že aspoň někteří se v tento den někde uvnitř zastydí.

RICHTEROVÁ: I DÍKY PANÍ DOKTORCE MÁME DEMOKRACII

(Olga Richterová, I. místopředsedkyně České pirátské strany, poslankyně Parlamentu ČR za Českou pirátskou stranu)

Paní poslankyně Richterová, čím konkrétně vás Milada Horáková jako ženu i političku inspirovala?

Milada Horáková věděla, co znamená vězení, mučení a hrozba trestu smrti z doby nacismu. Neodradilo ji to od nasazení života ani po nástupu komunismu. A čestná a odvážná byla do samého konce. Nenechala se zlomit. Na mě zatím žádné takové nástrahy nečekaly. Ale i v běžném životě se snažím hlídat si svou vnitřní motivaci a být si jistá smysluplností věcí, o něž se zasazuji. Obdivuhodný je i nadhled, s nímž Milada Horáková před popravou v dopise dceři napsala: „Člověk nežije na světě sám - v tom je veliké štěstí, ale také ohromná povinnost. Ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit se výlučným, tedy splynout s potřebami a cílem ostatních.“ Nestýskala si, že umírá předčasně a zbytečně: „Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.“ Ukazuje mi tak, za jak důležitou považovala svou duši a soulad svého přesvědčení s tím, jak jednala.

Co si při vyslovení jejího jména vybavíte a jak si výročí její násilné smrti připomenete?

Vybavím si komunistické vězení. A o tom pojednává mimo jiné kniha Přítelkyně z domu smutku, nebo také vzpomínková kniha Na vlastní kůži od Hedy Margoliové-Kovályové. Ta popisuje i justiční vraždu svého muže v procesu se Slánským. Představu o době, v níž bylo možné zavraždit Miladu Horákovou, mi tak dokreslují příběhy dalších odvážných lidí. A hlavní připomínkou mně je, že i dnes stále umírají lidé pro své názory či životní postoj. A není to jen v Rusku nebo Číně. Připomenu si s mužem a se starším synem, že jsou stále země, kde člověk nemůže být sám sebou. A že i díky lidem jako byla paní doktorka Milada Horáková máme dnes demokracii. Rovněž pošlu minořádný dar na Amnesty International (organizace, jež usiluje o dodržování lidských práv na celém světě – pozn. red), kterou jinak podporuji každý měsíc, jako i jiné lidskoprávní organizace.

Jak hodnotíte skutečnost, že současnou vládu podporují komunisté, kteří paní doktorku právě popravili?

Je to smutný obrázek současné doby. Partnerská komunistická strana Číny, která vychází ze stejných principů, z nichž vycházela KSČ a vychází i dnešní KSČM, drží dnes v koncentračních táborech až milion a půl lidí jen pro jejich etnický původ, cenzuruje média a snaží se šířit své nedemokratické vidění dále do světa. Popravy lidí na orgány pak už jen završují to , že se světem je stále mnoho věcí v nepořádku a je na každém z nás, čemu se bude věnovat a jak svůj život naplní.

ČERNOCHOVÁ: VLIV KOMUNISTŮ POŠLAPÁVÁ JEJÍ ODKAZ

(Jana Černochová, poslankyně Parlamentu ČR za ODS a starostka MČ Praha 2, právě v této části se Milada Horáková 25. prosince 1901 narodila)

Paní poslankyně Černochová, čím konkrétně vás Milada Horáková jako ženu i političku inspirovala?

Milada Horáková je pro mě především symbolem odvahy, obrovské vnitřní síly a oddanosti demokratickým ideálům. Tyto vlastnosti projevovala už od raného mládí, kdy se nebála vystupovat coby studentka na protiválečných demonstracích za první světové války a později za protektorátu působila v odboji, za což byla vězněna a mučena. Život ji nešetřil ani v soukromí, přišla o dva sourozence, s manželem byli za války odloučeni. Přese všechno zůstala přesvědčenou demokratkou a vynikala úrovní svého vzdělání, silou osobnosti a šarmem. Tím vším mne inspiruje, schopností stát si za svým přesvědčením bez ohledu na to, jaké nebezpečí to pro ni znamenalo. Co si při vyslovení jejího jména vybavíte a jak si výročí její násilné smrti připomenete?

Samozřejmě se mi vybaví záběry z odporného vykonstruovaného soudního líčení a hysterický hlas prokurátora Urválka v kontrastu s jejím klidným a odevzdaným tónem. Vybaví se mi ale také opakovaná a milá setkání s její dcerou, paní Janou Kánskou, která se zúčastnila slavnostního odhalení Pomníku obětem totalitních režimů na Ztracence u nás v Praze 2 v roce 2018 a s níž jsem se pak ještě o rok později mohla setkat ve Spojených státech v rámci pracovní cesty výboru pro obranu do Washingtonu. Paní Kánská je také velmi noblesní a moudrá dáma a naše rozhovory mne velmi obohatily. Výročí popravy Milady Horákové si jako starostka Prahy 2, kde se narodila, připomenu výstavou, kterou naše radnice připravila ve spolupráci s Klubem Dr. M. Horákové. Její památku uctíme rovněž položením květin u zmíněného památníku na Ztracence a u symbolického hrobu Milady Horákové na Vyšehradě. Soukromě pak vzpomenu na tuto neobyčejnou ženu doma zapálením svíčky.

Jak hodnotíte skutečnost, že současnou vládu podporují komunisté, kteří paní doktorku právě popravili?

Nejen v tomto kontextu je současná pozice komunistů, kdy mají nejzásadnější vliv na veřejné dění v naší zemi od Sametové revoluce, hanebná. Zvlášť když z úst jejich představitelů stále můžeme slyšet například výroky o tom, že přiznání Milady Horákové nebylo vynucené. Vliv komunistů je samozřejmě pošlapáním odkazu všech, kteří byli minulým režimem pronásledování, mučeni a vražděni.

ŠOJDROVÁ: ODMÍTLA PŘISTOUPIT NA LEŽ, MODLÍM SE ZA NI

(Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL)

Paní europoslankyně Šojdrová, čím konkrétně vás Milada Horáková jako ženu i političku inspirovala?

Milada Horáková mne inspiruje jako politička, která zůstala věrná svému přesvědčení a nepřistoupila na lež.

Co si při vyslovení jejího jména vybavíte a jak si výročí její násilné smrti připomenete?

Je pro mne symbolem statečné oběti za náš národ. Vzpomínám na ni při modlitbě.

Jak hodnotíte skutečnost, že současnou vládu podporují komunisté, kteří paní doktorku právě popravili?

Jsme svědky důkazu toho, že se komunisté nezměnili. Každý prostředek jim je dobrý pro dosažení jejich cílů. Smrt nevinných lidí jim měla sloužit pro upevnění jejich moci.

NĚMCOVÁ: OBDIVUJI TAKÉ JEJÍ PEVNÝ HLAS PŘED SOUDEM

(Miroslava Němcová, poslankyně Parlamentu ČR za ODS, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky)

Paní poslankyně Němcová, čím konkrétně vás Milada Horáková jako ženu i političku inspirovala?

Čím více přemýšlím nad životem JUDr. Milady Horákové, tím více mě fascinuje její pevný svět hodnot. Inspiruje mě věrností svému přesvědčení a ukotveností názorů, které vymezily její občanskou i politickou dráhu. Názorů, z nichž nemohla slevit, aby nezradila a neztratila sebe samu.

Co si při vyslovení jejího jména vybavíte a jak si výročí její násilné smrti připomenete?

Skutečnost, že ji pronásledovali, soudili a věznili nacisté i komunisté, je známý fakt. Oba totalitní režimy nenáviděly svobodný myšlenkový svět a hluboké demokratické přesvědčení, které ztělesňovala. Při vyslovení jejího jména si vždy vybavím její soud: křehkou postavu s pevným hlasem, který však nemůže zastavit domácí komunistické vrahy z vedení státu, z médií, z justice. Děsivá je manipulace s „hněvem lidu“. To, co předvedli tehdejší režimní novináři, bylo stejným hnusem, jako to, co na adresu svých nepřátel vyřvávala nacistická propaganda. Totalita hákového kříže byla navlas stejná jako totalita srpu a kladiva. Občas dám květinu na památníček Milady Horákové, který je u Sněmovny, tak se tam zastavím i v těchto dnech. Připomenu si ji i v Muzeu Kampa, na vernisáži výstavy, která je jí věnována.

Jak hodnotíte skutečnost, že současnou vládu podporují komunisté, kteří paní doktorku právě popravili?

Skutečnost, že je současná vláda závislá na vůli dnešních komunistů je pro mě mimořádně frustrující. Má to však svou zvrácenou logiku: předsedové obou stran (ANO, KSČM) mají shodnou minulost v předlistopadové KSČ. Nositelé krycích jmen Falmer a Bureš si rozumí, svůj k svému. Vedle čirého prospěchářství je spojuje mizerně maskovaný odpor k demokratickému systému. V tom vidím riziko pro vývoj v naší zemi.

KOVÁŘOVÁ: JEN MY, SSSR A ALBÁNIE POPRAVILY ŽENU

(Věra Kovářová, místopředsedkyně hnutí STAN  poslankyně Parlamentu ČR za hnutí STAN)

Paní poslankyně Kovářová, čím konkrétně vás Milada Horáková jako ženu i političku inspirovala?

Bylo jí teprve 48 let, když ji komunisté zavraždili oběšením. Inspiruje mě svou statečností a odvahou. Její pevný postoj, když člověk stojí tváří v tvář nespravedlivé smrti – vlastní vraždě. Měla neuvěřitelně nezdolnou sílu i v té nejhorší hodině svého života.

Co si při vyslovení jejího jména vybavíte a jak si výročí její násilné smrti připomenete?

Její poslední dopisy z vězení. Například: „Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte - neteskněte moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo.“ Výročí si připomenu tím, že si ty dopisy opět pečlivě pročtu a zkusím najít inspiraci pro další dny mého pozemského života. Každý by si měl alespoň jednou v životě přečíst její dopis na rozloučenou.

Jak hodnotíte skutečnost, že současnou vládu podporují komunisté, kteří paní doktorku právě popravili?

Česká historie nám bohužel ukazuje i tu odvrácenou tvář naší společnosti. Pokud je mi známo, existovaly pouze tři státy na světě, jejichž komunistické vlády v zinscenovaných politických procesech popravily ženy: Sovětský svaz, Albánie a Československo. Velmi smutné „vítězství“, na které nemůžeme být vůbec pyšní. Viny se mají odpouštět, ale nikdy se na tyto hrůzné činy nesmí zapomenout!

Související

Milada Horáková

Před 73 lety byla popravena Milada Horáková

Dne 27. června 1950, tedy před 73 lety, byla popravena Milada Horáková. O samotném vykonstruovaném procesu bylo napsáno a řečeno mnoho. Osobnost Milady Horákové také neupadla v zapomnění - do dějin se zapsala například svým bojem za práva žen i proti nacismu.

Více souvisejících

Milada Horáková Olga Richterová (Piráti) Jana Černochová Michaela Šojdrová Miroslava Němcová Věra Kovářová anketa

Aktuálně se děje

před 15 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Pozemní síly IDF operují v severním pásmu Gazy, jak ukazuje tato fotografie (Gaza, 7. listopadu 2023).

Izraelská armáda dočasně přerušuje operace v části Pásma Gazy

V rámci snahy usnadnit dodávky humanitární pomoci, izraelská armáda dočasně přeruší své operace ve městech Rafáh a Dajr al-Balah v Pásmu Gazy. Toto opatření platí od soboty do čtvrtka od 09:00 do 14:00 SEČ, aby civilisté mohli bezpečně dosáhnout distribučních center. 

před 6 hodinami

Aktualizováno včera

včera

včera

Policie Rusko, ilustrační foto

Aktivisté zveřejnili počet zadržených během pohřbu Navalného

Během pohřbu ruského opozičního politika Alexeje Navalného došlo k zadržení více než 100 lidí v různých městech napříč Ruskem. Podle médií to uvedl lidskoprávní projekt OVD-Info, který monitoruje počty zadržených během protestů a poskytuje právní pomoc.

včera

Olaf Scholz na MSC 2023. Je německý sociálnědemokratický politik, od prosince 2021 kancléř Spolkové republiky Německo.

Kauza Taurus: Politici mluví o vážném problému, situace je vážná

Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu uvedl, že země vyšetřuje "velmi závažné" úniky z armády a přislíbil rychlé objasnění po zveřejnění nahrávky z diskuse vysoce postavených představitelů německé vzdušných sil o podpoře Ukrajiny na ruských sociálních sítích. 

včera

včera

Olaf Scholz

Německem hýbe kauza Taurus. Rusko zveřejnilo odposlechy z tajné armádní schůzky

Kancléř Olaf Scholz oznámil, že Německo provádí vyšetřování vážného úniku informací z jednání vysokých představitelů svého letectva. Později ministerstvo obrany potvrdilo, že rozhovor těchto příslušníků byl odposloucháván. Zvukový záznam asi třicetiminutového rozhovoru byl v pátek zveřejněn šéfredaktorkou ruské televize RT Margaritou Simonjanovou. Důstojníci diskutovali o možnosti, jak by Ukrajina teoreticky mohla využít německé střely. 

včera

včera

včera

včera

včera

Před 200 lety se narodil zakladatel moderní hudby Bedřich Smetana. Jaký byl jeho soukromý život?

Je tomu přesně 200 let od narození Bedřicha Smetany, jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů. O jeho dílech bylo již napsáno mnohé, Smetanův soukromý život také není tajemstvím. Kdo byly jeho osudové ženy a jaký na něj měly vliv? 

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy