ROZHOVOR | 15 let po zákazu kazetová munice dál zabíjí civilisty. Expertka na humanitární právo popsala důvody

Uplynulo více než 15 let od chvíle, kdy se více než stovka zemí z celého světa, včetně České republiky, na konferenci v irském Dublinu dohodla na přijetí Úmluvy o zákazu použití kazetové munice. Důvod, proč se v centru pozornosti ocitl tento typ zbraní, který do okolí rozptyluje velké množství menších náloží, spočívá v ničivých dopadech jejich užití na civilisty, vysvětluje profesorka Veronika Bílková v rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Odbornice na mezinárodní humanitární právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upozorňuje, že navzdory rychlému sjednání a přijetí dohody zůstávají stranou hlavní vojenské mocnosti, což představuje hlavní důvod, proč je kazetová munice nadále používána v ozbrojených konfliktech, včetně toho na Ukrajině, kde ji masivně využívá ruská armáda.      

Co bylo hlavním hnacím motorem snah zakázat použití kazetové munice? Šlo o obecnou snahu chránit civilisty před dlouhotrvajícím nebezpečím pramenícím z boje vedeného těmito prostředky, nebo vidíte nějaký konkrétní moment a zkušenost, které lze označit za klíčový impulz k cestě, na jejímž konci stálo přijetí úmluvy 28. května 2008? 

Přijetí Úmluvy bylo výsledkem takzvaného procesu z Osla, který zahájila konference v norském hlavním městě konaná v únoru 2007. Na této konferenci se téměř padesát států, včetně České republiky, vyjádřilo pro nutnost přijmout závazný instrument, který by zakázal používání, vývoj, výrobu, skladování, držení a přesuny kazetové munice. Takovým instrumentem se o téměř dva roky později, v prosince 2008, stala Úmluva o kazetové munici. Důvod, proč se státy zaměřily právě na tento typ zbraní, spočívá v dopadech jejich použití na civilní obyvatelstvo – ať už v důsledku nerozlišujících účinků těchto zbraní, nebo v důsledku poměrně velkého množství nevybuchlých kusů, jež zůstávají v oblastech konfliktů.  

Jak obtížné bylo úmluvu uzavřít? Ovlivnila počet signatářských zemí skutečnost, že proti ní vystupovaly největší vojenské mocnosti světa, v čele se Spojenými státy, Ruskem, Čínou, Izraelem či Indií? 

Jak jsem již uvedla, úmluva byla sjednána poměrně rychle, za necelé dva roky. To ukazuje, že mezi státy, jež přijetí instrumentu podporovaly, existovala poměrně široká shoda na tom, co má být předmětem úpravy. To, že se na vzniku a fungování Úmluvy nepodílejí vojenské velmoci, bohužel není v oblasti mezinárodního humanitárního práva, respektive mezinárodního práva obecněji nic neobvyklého. Postačí si srovnat výčet států, jež zůstávají stranou Úmluvy, s výčtem smluvních stran třeba Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. I tam zůstávají Spojené státy, Rusko, Čína, Indie či Izrael stranou. Mezinárodní právo se primárně opírá o souhlas států, je tedy velmi obtížné –  a u stálých členů Rady bezpečnosti OSN či jejich blízkých spojenců prakticky nemožné – přimět státy akceptovat závazky, jež se na sebe z různých důvodů vzít nechtějí. 

Úmluva, která byla přijata na konferenci v Dublinu za podpory 107 zemí, zavazuje nejen k nepoužívání kazetové munice, ale také k likvidaci jejích zásob. Některé státy, které se k úmluvě připojily, disponovaly značnými arzenály těchto zbraní. Dá se říci, do jaké míry byl závazek jejich zničení splněn?    

Článek 3 Úmluvy skutečně předpokládá, že v průběhu osmi let od chvíle, kdy se určitý stát stane smluvní stranou Úmluvy, zajistí tento stát zničení veškeré kazetové munice, kterou má k dispozici. Lhůtu lze prodloužit o další čtyři a v opravdu výjimečných případech o osm let. Státy si mohou ponechat omezené množství kazetové munice pro účely vývoje a výcviku. Podle údajů z loňského roku deklarovalo vlastnictví kazetové munice 42 ze 111 smluvních států. Sedmatřicet z nich již munici zničilo, další  – patří mezi ně mj. Bulharsko a Slovensko – na tom pracují. Jedenáct států deklarovalo, že využije možnosti určité množství kazetové munice si ponechat. Jde například o Německo, Francii či Nizozemí. 

Lze se jednoznačně určit v jakém konfliktu či konfliktech a jakou zemí, případně zeměmi byla kazetová munice nasazena v největším množství? 

Koalice Cluster Munition Coalition (CMC, pozn. redaktora), která sdružuje nevládní organizace zaměřující se na humanitární dopady použití kazetové munice, uvádí, že tato munice byla nasazena dvaceti státy v rámci pětatřiceti konfliktů. První nasazení se datuje již do období druhé světové války, poslední je pak spojeno se současným konfliktem na Ukrajině. Podle dat CMC patři k nejaktivnějším uživatelům kazetové munice Spojené státy, Izrael a Ruská federace, vedle nich kazetovou munici použily například Thajsko, Libye či Sýrie. Masivně byla kazetová munice nasazena například během války v Iráku v roce 2003-2006, konkrétně ze strany Spojených států a Velké Británie, a nyní během konfliktu na Ukrajině. 

Jeden z argumentů zastánců kazetové munice zní, že v případě jejího zákazu by k eliminaci některých cílů bylo nezbytné nasadit mnohem silnější jednotnou nálož, což zvyšuje riziko pro civilisty v okolí. Jak na taková tvrzení nahlížíte z pohledu expertky na mezinárodní humanitární právo? 

Státy přistoupily k zákazu kazetové munice právě proto, že se ukázalo, jak velké riziko pro civilisty nasazení této munice představuje. Z pohledu mezinárodního humanitárního práva je tedy věc jasná, kazetovou munici lze zřídka užít tak, aby byly dodrženy zásady rozlišování mezi civilisty a kombatanty a přiměřenosti civilních ztrát, takzvané dovolené vedlejší škody, na nichž mezinárodní humanitární právo stojí. Bojující strany proto musejí využít jiné prostředky vedení války, které jim ostatně nabízí i Úmluva v článku 1(2), kde vymezuje, co se kazetovou municí nerozumí, to jest které zbraně kazetové munici svou povahou či účinky v určitém ohledu podobné nejsou Úmluvou zakázány.  

Používání kazetové munice je často zmiňováno i v souvislosti s aktuálně probíhající válkou na Ukrajině. Obě válčící strany nejsou signatáři úmluvy o jejím zákazu. Nakolik je nasazení tohoto typu zbraní v konfliktu frekventované? Existují odhady, kolik životů si kazetová munice na Ukrajině vyžádala, především pokud jde o civilisty? 

V konfliktu na Ukrajině byla kazetová munice bojujícími stranami využita již  v letech 2014 až 2015, k opravdu masivnímu nasazení ale dochází až od února 2022. Přesný počet obětí není znám, odhaduje se ale, že v letech 2014 až 2015 se jednalo o několik desítek obětí, zatímco od února 2022 jde řádově o stovky obětí, velkou měrou z řad civilistů. K nejznámějším incidentům patří zásah vlakového nádraží v městě Kramatorsk ruskou balistickou raketou Točka-U vybavenou kazetovou muniční hlavicí, k němuž došlo dne 8. dubna 2022 a který si vyžádal před padesát civilních obětí. 

Domníváte se, že by právě válka na Ukrajině mohla vytvořit tlak na země, které úmluvu o zákazu použití kazetové munice nepodepsaly, aby se dodatečně připojily?  

Obávám, že efekt by mohl být spíše opačný. Kromě Japonska není mezi smluvními stranami Úmluvy v této chvíli žádný ze států sousedících s Ruskou federací. Masivní nasazení kazetové munice Ruskem během konfliktu na Ukrajině – a v minulosti třeba během konfliktu v Čečensku či v Gruzii – tyto státy zrovna nemotivuje k tomu, aby se samy kazetové munice zřekly.  

Související

Boris Jelcin Rozhovor

Jelcin před 30 lety rozpustil parlament. Šlo o tvrdý mocenský střet, ne o souboj idejí, hodnotí Holzer

Dne 21. září 1993 se tehdejší ruský prezident Boris Jelcin rozhodl rozpustit parlament. Krok, který neměl oporu v platné ústavě, výrazně eskaloval politickou krizi v zemi, jež následně vyústila v násilnosti s několika stovkami mrtvých. Politolog Jan Holzer se nicméně nedomnívá, že by se jednalo o zásadní moment pro přehodnocení přístupu Západu vůči postsovětskému Rusku. Profesor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v rozhovoru pro EuroZprávy.cz připomíná, že aktérů, kteří by výrazně podporovali ryze demokratické principy, bylo na ruské politické scéně naprosté minimum. Podle odborníka převládlo mocenské uvažování a hledání řešení bez ohledu na pevné ideové konstanty. Pokládá proto i otázku, zda Západ raději neupřednostnil sociálně-ekonomickou a územní stabilizaci Ruska před vizí jeho demokratizace.   
Jimmy Carter Rozhovor

Dohody z Camp Davidu se před 45 lety staly prvním kamenem izraelsko-arabských vztahů, konstatuje Zouplna

Izrael a Egypt uzavřely před 45 lety, 17. září 1978, v letním sídle amerických prezidentů dohody, které otevřely cestu k normalizaci vztahů těchto letitých nepřátel a měly se proklamativně stát i základem pro širší mír na Blízkém východě. Celému procesu přitom opakovaně hrozil krach, připomíná Jan Zouplna z Orientálního ústavu Akademie věd. V rozhovoru pro EuroZprávy.cz za hlavní důvod snah o vzájemné urovnání označil skutečnost, že obě země si další konfrontaci nemohly dovolit, k čemuž se přidaly i bezprecedentně vysoké finanční pobídky z americké strany. Odborník na moderní dějiny blízkovýchodního regionu rovněž poukázal na odvrácenou tvář dohod a nastínil, proč nevedly k normalizaci izraelsko-arabských vztahů v plném významu slova. 

Více souvisejících

rozhovor zbraně Veronika Bílková

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 1 hodinou

těžba ropy, ilustrační fotografie

Ruský zákaz vývozu nafty nebude trvat dlouho. Rusko nemá, kde ji skladovat a vypnutí rafinérií by se mu vymstilo

Světové trhy zatím na čtvrteční ruský zákaz vývozu motorové nafty reagují bez výraznějšího vzrušení. Cena velkoobchodně prodávané nafty na komoditní burze v Rotterdamu, určující i pro ceny v Česku, včera oproti včerejšku poklesla. Před zhruba týdnem přesahovala její cena úroveň 1030 dolarů za tunu, včera činila přibližně 986 dolarů za tunu. Sdělil ekonom Lukáš Kovanda.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

Aktualizováno včera

včera

Giorgio Napolitano

Zemřel bývalý italský prezident Napolitano, bylo mu 98 let

Ve věku 98 let zemřel někdejší italský prezident Giorgio Napolitano, který bývá řazen mezi nejrespektovanější politické osobnosti v zemi. Napolitano naposledy vydechl na jedné z římských klinik, jeho zdravotní stav byl už nějaký čas kritický. 

včera

Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská

Před 215 lety zemřela Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská, nejkrásnější dcera Marie Terezie

Dne 22. září 1808, tedy před 215 lety, zemřela Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská. Ta byla již jako malé děvčátko velice hezká a později se o ní hovořilo jako o nejkrásnější dceři Marie Terezie. Svou krásu ráda využívala, často koketovala s muži u rakouského dvora a právě svým vzhledem se snažila upoutat pozornost budoucího vlivného ženicha. Brzy se však na vlastní kůži přesvědčila, že krása je pomíjivá. Onemocněla totiž neštovicemi, které její půvabný obličej trvale znetvořily.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

První dvě trenérské změny ve fotbalové lize. V Hradci nahrazuje Webera Kotal, v Karviné skončil Hejdušek

Po posledním víkendu hned dva účastníci tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže sáhli ke změnám na trenérských postech. Poté, co Hradec Králové prohrál 1:5 s Mladou Boleslaví, se Východočeši rozhodli k ukončení spolupráce s koučem Jozefem Weberem. Toho nahradí sedmdesátiletý stratég Václav Kotal, dosavadní šéftrenér druholigového Žižkova. Nového trenéra bude hledat i trápící se nováček z Karviné, kde tak skončil Tomáš Hejdušek a kterého prozatímně zastoupí jeho dosavadní asistenti.

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Falešná naděje Ukrajiny? Vytoužené F-16 poměr sil nutně změnit nemusí, mohou být i přítěží

Už čtyři země ohlásily záměr věnovat Ukrajině dlouho požadované stíhací letouny F-16. Ačkoli schválení dodávek ze strany USA ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky označil za "průlomovou dohodu", američtí představitelé se podle Reuters domnívají, že F-16 poskytnou Ukrajině jen "malou pomoc" v její protiofenzívě. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy